تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب گربه از نظر معبران معروف

4.2/5 - (6 امتیاز)
تعبیر خواب گربه از نظر معبران معروف حضرت یوسف و امام صادق

تعبیر خواب گربه از نظر امام صادق و حضرت یوسف و دیگر معبران معروف اسلامی و غربی، در این مطلب آورده شده است.

دیدن گربه در خواب می تواند معانی مختلفی داشته باشد، بسته به زمینه خواب. به گفته یکی از تعبیرگران خواب، گربه ها در خواب می توانند نماد عشق و لطف به دیگران باشند. روانشناسی رویا نشان می دهد که گربه ها در خواب می توانند خلاقیت، احساسات زنانه، تمایلات جنسی و استقلال را نشان دهند.

تعبیر خواب گربه از نظر معبران معروف

تعبير خواب گربه به روايت امام صادق (ع)دیدن گربه بر پنج وجه است.
اول: دزد.
دوم: عمار (سخن چین).
سوم: بیماری.
چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).
پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).
تعبير خواب گربه به روايت محمد ابن سیریندیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است.
اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود.
اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد.
اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.
نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد.
تعبير خواب گربه به روايت آنلی بیتون۱ـ اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور کنید ، نشانه بدبختی است.
۲ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند.
۳ـ اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید.
۴ـ اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید، و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود.
۵ـ شنیدن صدای گربه در خواب، نشانه لطمه خوردن از دوستی ریاکار است.
۶ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید، از چنگ شما بیرون می آورد.
۷ـ اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می کنند.
۸ـ خواب گربه مفید و تمیز، نشانهزیان مالی است.
۹ـ اگر تاجری در خواب گربه ببیند، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد. رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند.
۱۰ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه، در خواب، نشانه آغاز دعوا و کشمش است.
تعبير خواب گربه به روايت لوک اویتنهاوچنگ خوردن از گربه: مانع گربه سیاه: بدبختی نوازش کردن آن: ناسپاسی گربه ای که میو میو میکند: یک دعوی طولانی پوست گربه: پیدا کردن یک شیء گم شده دیدن گربه: دوست نا دوست گربه وحشی: دوست خطرناک زدن یک گربه: خیانت
تعبير خواب گربه به روايت حضرت یوسف نبی (ع)دیدن کشتن گربه درویش گردد.  
تعبير خواب گربه به روايت اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍یاگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند.
اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود. 
تعبير خواب گربه به روايت منوچهر مطیعی گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است. به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر. منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد.
نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است.
اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.  
تعبير خواب گربه به روايت محد العنبریدیدن گربه در خواب، به خدمتکار تعبیر میشود و گفته شده است که دیدن آن بر دزدی از اهل خانه دلالت دارد.
گربه در خواب، بر کتاب یا بیوفایی نسبت به همسر و فرزندان و خویشان نیز، دلالت دارد. 

خواب گربه های مرده

اگر گربه مرده را در خواب دیدید، نکات مختلفی وجود دارد که باید به آنها توجه کنید. یکی از آن چیزها رنگ است. گربه سیاه مرده معمولا نماد خوبی است و می تواند خوش شانسی به همراه داشته باشد. از آنجایی که گربه های سیاه معمولاً با مشکلات و دشمنان همراه هستند، دیدن یک گربه سیاه مرده می تواند به این معنی باشد که در نهایت بر آن مشکلات غلبه کرده اید.

برخی تعابیر دیگر از گربه سیاه مرده می تواند این باشد که شما احساس تنهایی و بی دفاعی می کنید.

دیدن یک گربه سفید مرده به این معنی است که مشکلات ممکن است در حال حاضر کوچک به نظر برسند، اما بزرگتر از آنچه انتظار داشتید به نظر می رسند. شما باید از دست کم گرفتن اثرات منفی احتمالی که ممکن است ایجاد کند اجتناب کنید.

خواب دیدن گربه سیاه بیمار

دیدن گربه های سیاه بیمار معمولاً یک علامت نامطلوب است. این خواب می تواند به این معنی باشد که کسی که دوستش دارید ممکن است به زودی از یک بیماری جدی رنج ببرد.

 همچنین ممکن است اخبار بدی در مورد یکی از دوستان خود دریافت کنید.

خواب دیدن بچه گربه

خواب دیدن بچه گربه ها نشان دهنده جنبه مراقبت و پرورش شماست زیرا آنها برای غذا و محافظت به مادر خود وابسته هستند. بنابراین خواب دیدن بچه گربه ها به این معنی است که می خواهید از کسی که دوستش دارید محافظت کنید و از او مراقبت کنید.

از سوی دیگر، بچه گربه ها نیز ممکن است نشان دهنده آسیب پذیری شما باشند. اگر با یک موقعیت طاقت‌ فرسا مواجه هستید و احساس بی‌ دفاعی می‌ کنید، این دیدگاه شما را تشویق می‌کند که از یک دوست یا عضو خانواده خود کمک بگیرید.

پیشنهاد: تعبیر خواب ماهی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا