تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب بیماری از نظر معبرین معروف

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب بیماری

در این مقاله قصد دارم به تعبیر خواب بیماری بپردازم.

دیدن بیماری در خواب یکی از خواب هایی است که اضطراب و ترس را به طور همزمان افزایش می دهد. هنگامی که شخصی در خواب خود را مریض می بیند، ممکن است این را به عنوان هشداری درباره یک مشکل واقعی سلامتی در واقعیت درک کند. تعبیر دیدن بیماری در خواب با توجه به شرایط و جزئیات پیرامون خواب متفاوت است. در ادامه می توانید خواب های رایج در مورد بیماری را مشاهده نمایید.

تعبیر خواب بیماری

اگر خواب دیدید که بیمار هستید، این خواب معمولاً هشداری از ناخودآگاه شما است. این به شما یادآوری می کند که مراقب سلامتی خود باشید و بهتر از خود مراقبت کنید. گاهی اوقات، این خواب نشان دهنده نیاز به اختصاص زمان بیشتری به خود و نیازهایتان است، زیرا ممکن است برای مدت طولانی از خود غافل شده باشید.

شاید شما مسئولیت های زیادی دارید و قادر به انجام همه آنها نیستید.

این خواب اغلب بیانگر تغییرات ناخوشایندی است که در حال گذراندن آن هستید، یا مشکلاتی که در حال حاضر در زندگی خود با آنها دست و پنجه نرم می کنید.

اغلب نشانه نگرانی و بدبختی است. شاید این نشان دهنده تردید و نگرانی شما در مورد توانایی های شما باشد. این خواب اغلب نشانه بدشانسی و احساس بد در مورد چیزی است.

تعبیر خواب بیماری دیگران

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که فردی غیر از خودتان به بیماری خاصی مبتلا شده است، تعبیر آن است که شما در زندگی واقعی خود نگران آن فرد هستید. شاید او با مشکلی جدی سر و کار دارد و این مشکل هم ارتباطی با سلامتی او ندارد.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن افراد بیمار در خواب، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست.

کتاب سرزمین رویاها آمده:

اشخاص دیگر بیمار هستند: یکنفر که شما او را می‌شناسید به زندان می‌رود.

تعدادی بیمار در بیمارستان: شادی و منفعت مالی

بچه‌ها بیمار هستند: خوشبختی و تسلی خاطر

دشمنان بیمار هستند: یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.

خواب دیدن بیماری های عفونی

خواب یک بیماری عفونی هشداری است که باید از خود مراقبت بیشتری کنید! این رویا نشان می دهد که شما در حال گذراندن دورانی پر هیجان هستید که بر بسیاری از بخش های زندگی شما تأثیر می گذارد. خواب دیدن بیماری های عفونی نیز بیانگر این است که افرادی هستند که می خواهند شما در شرایط بدی زندگی کنید. بنابراین، باید به اطرافیان خود توجه کنید و از دوستانی که به ظاهر دوست شما هستند، خودداری کنید.

خواب دیدن مرگ بر اثر بیماری

رویای مردن در اثر بیماری تصویری پیچیده است. با این حال، این نشانه مرگ در اثر یک بیماری شدید نیست، پس نگران نباشید. این خواب نماد این است که شما باید با توجه به سیگنال هایی که بدنتان می دهد بهتر از سلامت خود مراقبت کنید. اگر مشکلات سلامتی دارید، این خواب همه اینها را منعکس می کند. علاوه بر این، این خواب همچنین می تواند به معنای از دست دادن، جدا شدن یا از دست دادن اشیاء باشد.

خواب دیدن بهبودی از بیماری

خواب دیدن اینکه از یک بیماری خوب می شوید معنای مثبتی دارد! خواب بیانگر این است که اگر روزهای سختی را پشت سر بگذارید، بلافاصله این مشکل را حل خواهید کرد. از سوی دیگر، اگر مشکلی ندارید، خواب نمادی از این است که برخی از مشکلات در زندگی شما به وجود خواهد آمد. اما لازم نیست نگران باشید، زیرا این رویا به معنای پیروزی است که به دست خواهید آورد.

خواب دیدن ترس از بیماری

اگر خواب دیدید که از بیماری می ترسید، آن خواب اغلب ترس هایی را که دارید نشان می دهد. احتمالاً از برخی تغییرات که اجتناب ناپذیر هستند می ترسید. این خواب تشویقی است برای پذیرش این تغییرات و تطبیق سریع با آنها. به زودی متوجه مزایای آنها برای زندگی شما خواهید شد.

خواب دیدن بیماری بستگان

اگر خواب دیدید که یکی از بستگان بیمار است، آن خواب نشانه خوبی است. اغلب نشان می دهد که می توانید از برخی خطرات اجتناب کنید. این می تواند نشان دهنده چیزی باشد که شما یا برخی از اعضای خانواده تان را تهدید می کند. این رویا از شما می خواهد که به تهدیدات احتمالی توجه کنید و هر کاری برای محافظت از خود و عزیزانتان انجام دهید.

تعبیر خواب بیماری از نظر معبرین مشهور

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

 • از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده که اگر کسي ببيند در خواب بيمار است و مي نالد از غم فراغت ميابد و اگر از بيماري خودش راضي و خشنود بود خواب او نيکو است و اگر ببيند که بيمار و برهنه است مي ميرد.

تعبير خواب به روايت محمد ابن سيرين

 • اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد.
 • اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد، اما اگر بيند كه با مردمان مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد.

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد. و معبران گفته اند كه بيماري در خواب، دليل بر فسق و فجور كند و غم و اندوه از قِبَل سلطان يا از قِبَل عيال بدو رسد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

بيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ.

اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و اطرافيان خويش صديق و راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد و خيانت مي کند.

چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و در خانه خودش نيست و چنانچه ببيند بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد ولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد.

اگر ببيند بيمار است و در خانه خودش خوابيده و براي او بستري گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج مي بيند.

خواب رایج دیگر

 • اگر خواب دیدید که به عیادت شخص بیمار می روید، آن خواب معمولاً نشانه خوبی است. اغلب نشان می دهد که رویاهای شما به زودی به واقعیت تبدیل می شوند. گاهی اوقات این خواب نشان دهنده ناامیدی از چیزی است.
 • اگر در خواب پیری را دیدید که بیماری دارد، آن خواب علامت خوبی نیست. معمولاً نشان دهنده مشکلاتی است که ممکن است به زودی با آنها روبرو شوید.
 • اگر خواب دیدید که یکی از دوستان بیمار است، این خواب علامت خوبی نیست. اغلب نشان دهنده برخی موانع کوتاه مدت است.
 • اگر در خواب بیماری دوست پسر خود را دیدید، آن خواب علامت خوبی نیست. معمولاً نشان دهنده وجود مشکلات در رابطه شماست.
 •  اگر خواب دیدید که فرزند شما یا فرزند دیگری بیمار است، این خواب علامت بسیار بدی است. اغلب از مرگ یکی از نزدیکان خبر می دهد.
 • اگر خواب دیدید که به مسافرت می روید و بیمار می شوید، این خواب علامت بدی است. اغلب نشان دهنده مرگ کسی است.
 • اگر خواب دیدید که شخصی به شدت بیمار است، این خواب علامت بدی است. اغلب نشان دهنده وجود مشکلی است که برای مدت طولانی قادر به حل آن نیستید. این خواب اغلب بیانگر احساس گناه به دلیل برخی اعمال در گذشته است. در صورت امکان، سعی کنید اشتباهات خود را اصلاح کنید.
 • اگر دشمن خود را در خواب ببینید که بیمار است، نشان دهنده توانایی آنها در ایجاد آسیب زیادی به زندگی شما است. آنها را نباید دست کم گرفت. 
 • اگر خواب ببینید که مادرتان بیمار است، نشانه آن است که پیشنهادات تجاری و فرصت هایی دریافت خواهید کرد که نمی توانید آنها را رد کنید. با این حال، این فرصت شما را ملزم به ایجاد برخی تغییرات مانند نقل مکان به یک شهر جدید می کند.  
 • اگر خواب ببینید که دارو برای بهبودی از بیماری مصرف می کنید، نشان دهنده موفقیتی است که پس از سال ها تلاش و کار سخت در انتظار است.
 • خواب مراقبت از شخص بیمار نشانه خوبی است که نماد شادی، رضایت و خشنودی است. 
 • اگر شخصی در خواب خود را بیمار ببیند در حالی که گریه می کند، ممکن است نشانه ای از نزدیک شدن مشکلات روحی و روانی باشد.
 • دیدن بیماری در خواب برای دختر مجرد، علامت آن است که در معرض بحران ها و موانعی قرار می گیرد که او را از رسیدن به اهدافش باز می دارد. اگر یک دختر مجرد هنگام پوشیدن لباس عروس خود را بیمار ببیند، این نشان می دهد که نشانه های متعدد و متنوعی وجود دارد، زیرا این بیماری نشان دهنده زندگی سخت و حوادث دردناکی است که دختر مجرد با آن روبرو می شود.
 • دیدن بیماری در خواب زن متاهل بیانگر آن است که در زندگی زناشویی او موانع و مشکلات زیادی وجود دارد. این چشم انداز ممکن است پیش بینی مشکلات و چالش ها در رابطه با همسرش باشد. به طور کلی دیدن بیماری در خواب زن متاهل بیانگر مشکلات و سختی های فراوانی است که در زندگی زناشویی با آن روبه رو می شود، خواه مربوط به علاقه، سلامتی و یا عوامل اقتصادی باشد. یک زن متاهل ممکن است لازم باشد به فکر حل این مشکلات باشد و به دنبال راه هایی برای بهبود روابط خود با همسرش و غلبه بر مشکلات باشد.
 • دیدن بیماری در خواب برای زن باردار، بیانگر وجود اضطراب و تفکر بیش از حد در مورد سلامتی خود و بیماری است. اگر زن باردار واقعاً بیمار باشد و در خواب خود بیماری را ببیند، خواب او نشان دهنده اضطراب بیش از حد و تمرکز مداوم او بر روی مشکل سلامتی است که با آن مواجه است. برای زن حامله ای که در خواب خود را مبتلا به این بیماری می بیند، ممکن است نشان دهنده این باشد که زایمان او آسان خواهد بود.
 • دیدن بیماری در خواب برای زن مطلقه، نشانه اضطراب، اندوه و مشکلاتی است که در زندگی کنونی با آن مواجه است. اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که بیمار است، ممکن است نشان دهنده اتفاقات بدی باشد که در آینده برای او اتفاق می افتد. اگر زنی مطلقه در خواب ببیند که به سرطان مبتلا شده است، ممکن است به این معنا باشد که نزد شوهر سابق خود باز خواهد گشت.

پیشنهاد: تعبیر خواب گریه کردن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا