تعبیر خواب زلزله در خانه چیست؟ | تعبیر خواب زلزله شدید و بدون خرابی

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب زلزله در خانه چیست؟ | تعبیر خواب زلزله شدید و بدون خرابی

تعبیر خواب زلزله در خانه چیست؟ و تعبیر خواب زلزله شدید، بدون خرابی، سالم ماندن خانه، ترک خوردن و شکافتن دیوار، نمونه خواب هایی باشد که دیده باشیم. در ادامه قصد داریم به تعبیر خواب زلزله از معبران بزرگی چون ابن سیرین و حضرت یوسف (ع) بپردازیم.

تعبیر خواب زلزله در خانه چیست؟

خواب دیدن زمین لرزه معمولاً نمادی از یک تغییر شکل اساسی است که ثبات و بنیان زندگی شما را تهدید می کند. ممکن است  شغلی که دارید را از دست بدهید. یا یکی از عزیزانتان را که برایتان مهم هستند را از دست بدهید.

خواب دیدن زلزله معمولاً به این معنی است که ممکن است به زودی تغییر غیر منتظره ای در زندگی شما رخ دهد. تغییر شکل ممکن است در هر مرحله از زندگی شما اتفاق بیفتد. این زمانی است که توجه به زمینه در هنگام وقوع زلزله مهم است.

مکانی که زلزله را در خواب تجربه می کنید ممکن است همان جایی باشد که لرزش پیش بینی شده است. به عنوان مثال، اگر در هنگام کار در خواب می بینید که زلزله رخ داده است، به احتمال زیاد بزودی اتفاق مهمی در محل کار شما رخ می دهد.

این تغییرات می تواند ناگهانی و غیرمنتظره باشد مانند ترک یک همکار یا مدیر. این رویدادها می تواند بار کلی کار و پویایی تیم کاری شما را تغییر دهد.

اگر زلزله ساختمان ها را خراب کرد، هدف ساختمانها را در خواب در نظر بگیرید. به عنوان مثال، پل در حال فروپاشی ممکن است به از دست دادن ارتباطات اشاره کند.

تعبیر خواب زلزله با سایر بلایا

گاهی اوقات رویای زمین لرزه به خودی خود نمی آید. گاهی اوقات آنها با سایر پدیده های طبیعی دست به دست می شوند. در زیر تعبیر خواب زلزله با سایر بلاها آمده است:

زلزله با سونامی:

این ترکیب رویای نشان می دهد که پس از تغییر ناگهانی در زندگی احساسات منفی بر شما غلبه می کند.

زلزله با فوران آتشفشان:

خواب دیدن زمین لرزه های ناشی از فوران آتشفشان، نشان می دهد که شما مدت زیادی است که احساسات بد خود را نگه داشتید. خشم و عصبانیتی که در خود نگه داشته اید باعث حوادث فاجعه بار خواهد شد. طغیان ها زندگی شما را وارونه می کند.

تعبیر خواب زلزله

آنلی بیتون: 

احساس زمین لرزه در خواب، نشانه آن است که میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.

لوک اویتنهاو:

زلزله به معنای تغییرات ، بی ثباتی می باشد.

برایت:

دیدن زلزله در خواب، نشانه‌ى پیشامدهاى غیر منتظره است. اگر خواب ببینید که زلزله خسارت وارد کرده، به این معناست که دچار زیان و ضرر مالى مى‌شوید.

تعبیر خواب زلزله یونگ:

خواب دیدن زمین لرزه بیانگر این است که یک تکان شدیدی را تجربه می کنید که ثبات و بنیان شما را تهدید می کند(متزلزل می کند). خواب، حس نا امنی، ترس ها و حس بی یاوری شما را تاکید می کند. چیزی در زندگی تان است که به خاطرش احساس تقصیر می‌کنید؟

اگر شما پناهی از زمین لرزه بیابید و به آن پناه ببرید، بر این چالش ها غلبه خواهید کرد. اگر شما در طول زمین لرزه گیر بیفتید یا صدمه ببینید، شما از یک سری فقدان و کمبود در زندگی تان رنج خواهید برد.

منوچهر مطيعي تهراني:

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب ديديد که زلزله ای واقع شد و شما به زمين افتاديد خوب نيست و نشان از اين است که در ماجرايی شکست می خوريد و تنزل می يابيد ولی اگر در خواب ديديد زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی مانديد تشنج و تزلزل پيدا می شود اما شما از پای در نمی آييد و تغييری در وضعتان پيدا نمی شود.

 امام جعفر صادق:

تعبیر خواب زلزله و حنف و فرو رفتن زمین، دچار شدن به رنج و سختی و گرفتاری و بلای خیلی بزرگ از طرف «پادشاه» و یا دچار شدن به قحط و بیماری می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ… _ پس ما او و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم… (قصص- ۸۱)، ‌‌‌‌‌در هر صورت تعبیر زلزله برای مردم آن سرزمین بد بوده و نشانۀ عقوبت می‌باشد.

ابراهیم کرمانی:

اگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يک جانب فرو رفت و يک جانب به حال خود باقی بماند، دليل كه پادشاهی به آن زمين آيد و اهل آن ديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد.

محمد بن سيرين:

اگر کسی خواب زلزله را ببیند مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین.

معبران غربی در باره ی خواب دیدن زلزله می گویند:

زلزله در خواب نماد قدرت و عظمت است و دلیل آن احساس ترس و خطری است که از شدت لرزش آن به ما دست می‌دهد. البته بایستی به این نکته دقت کنید که زمین لرزه در خواب معانی و مفهوم ضعیف تری نسبت به واقعیت خواهد داشت.

دیدن زمین لرزه و زلزله در مناطقی که به مراتب بیشتر زلزله خیز هستند تعبیری چندانی نخواهد داشت و دانستن اینکه شما در لحظه زلزله چه عملی انجام می‌دهید و با چه کسانی هستید در تعبیر و تفسیر خواب لازم و ضروری است.

زلزله در خواب بیشتر به معنای شوک و اتفاقی ناگهانی است این می‌تواند در بیداری به معنای از دست دادن شغل و یا تهدیداتی این چنینی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *