اخبار

جدول و ساعت پخش مدرسه تلویزیونی ایران برای تمام مقاطع تحصیلی

دوست عزیز، لطفا از ما حمایت کنید

جدول و ساعت پخش مدرسه تلویزیونی ایران برای تمام مقاطع تحصیلی

جدول و ساعت پخش مدرسه تلویزیونی در شبکه های مختلف تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به صورت روزانه به روز می شود و می توانید هر روز به این صفحه مراجعه کرده و برنامه درسی برای تمام مقاطع تحصیلی  را مشاهده فرمایید.

جدول و ساعت پخش مدرسه تلویزیونی ایران برای تمام مقاطع تحصیلی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه 25 شهریور 99 اعلام شد.

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی دانش‌آموزان سه‌شنبه ۲۵ شهریور 99

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت 8  تا 8.30 بررسی استاندارد نازک دوزی رشته پوشاک

ساعت 8.30 تا 9 مدیریت تولید رشته صنایع چوب-پایه 11

ساعت 9 تا 9.30 پایگاه های اینترنتی  رشته رایانه-پایه 12

ساعت 20.50 تا 21.15 تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه12رشته کامپیوتر و نرم افزار شاخه فنی حرفه ای

ساعت 21.15 تا 21.50 مفاهیم وکاربرد تولید محتوی-رشته کامپیوتر -مشترک پایه های 11و12 شاخه کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت 10.45 تا 11.10 فارسی و نگارش پایه اول

ساعت 11.10 تا 11.35 فارسی و‌نگارش پایه دوم

ساعت 11.35 تا 12 مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه سوم

ساعت 12 تا 12.25 بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت 12.25 تا 12.50 فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت 13.15 تا 13.45 مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه ششم

متوسطه اول

ساعت 14.30  تا 15 علوم تجربی  پایه هفتم (فصل اول  )

ساعت 15 تا 15.30  علوم تجربی  پایه هشتم (فصل اول  )

ساعت 15.30 تا 16 علوم تجربی  پایه نهم ( فصل اول  )

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران. موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-3

متوسطه دوم

ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 1 پایه  دهم   رشته علوم تجربی

ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی 2 پایه یازدهم  رشته علوم تجربی

ساعت 17.30 تا 18 زیست شناسی 3  پایه دوازدهم  رشته  علوم تجربی

ساعت 20 تا 20.25  درس فیزیک 1 پایه دهم  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت 20.25 تا 20.50 ریاضی 1  پایه دهم رشته علوم تجربی

 شبکه 4

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 8 درس جامعه شناسی 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 8.30 درس جامعه شناسی 1  پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 10.15 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمامی رشته ها

ساعت 10.45 درس زبان خارجی 2  پایه 11 مشترک همه رشته ها

ساعت 11.15 درس جغرافیای ایران پایه 10 مشترک همه رشته ها

ساعت 11.45 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 12.15 درس روانشناسی پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 12.45 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف

ساعت 15 تاریخ اسلام 3 پایه 12 علوم و معارف اسلامی

ساعت 15.30 درس احکام 3 پایه 12

ساعت 16 درس علوم معارف 2 پایه 11

ساعت 16.30 عربی زبان قران 3 پایه 12

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان دوشنبه ۲۴ شهریور

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت 8  تا 8.30  تجارت الکترونیک و امنیت شبکه  پایه 12- رشته شبکه و نرم افزار

ساعت 8.30 تا 9 خط در گرافیک پایه 11 رشته گرافیک رایانه ای

ساعت 9 تا 9.30 سیستم های اندازه گیری  دانش فنی پایه 10- رشته ماشین ابزار و مشترک شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 20.50 تا 21.15 آشنایی با بناهایی ایرانی- پایه 10 رشته نقشه کشی معماری

 ساعت 21.15 تا 21.50  تاریخ هنر ایران و جهان -پایه 10 رشته گرافیک

دوره ابتدایی

ساعت 10.45 تا 11.10 علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت 11.10 تا 11.35 بازی و ریاضی   پایه دوم

ساعت 11.35 تا 12 بازی و ریاضی    پایه سوم

ساعت 12 تا 12.25 فارسی ونگارس  پایه چهارم

ساعت 12.25 تا 12.50 بازی و ریاضی   پایه پنجم

ساعت 13.15 تا 13.45 بازی و ریاضی   پایه ششم

متوسطه اول

ساعت 14.30  تا 15 مطالعات اجتماعی پایه هفتم (من مسئول هستم )

ساعت 15 تا 15.30  مطالعات اجتماعی پایه هشتم (تعاون 2 )

ساعت 15.30 تا 16 مطالعات اجتماعی پایه نهم ( حرکات زمین )

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران.موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-2

متوسطه دوم 

ساعت 16.30 تا 17 عربی زبان قرآن 2 پایه یازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت 17 تا 17.30 عربی زبان قرآن 3  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت 17.30 تا 18 عربی زبان قرآن 1 پایه دهم رشته  علوم تجربی

 ساعت 20  تا 20.25 ریاضی 2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 ساعت 20.25 تا 20.50  ریاضی 3  پایه دوازدهم   رشته علوم تجربی

 شبکه 4

ساعت 7.30 فارسی 3 پایه 12مشترک تمامی رشته ها

ساعت 8 درس جغرافیا 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت 8.30 درس منطق پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 10.15 درس علوم وفنون ادبی 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 10.45 درس انسان و محیط زیست پایه 11 مشترک همه رشته ها

ساعت 11.15 درس فارسی 3 پایه 12 مشترک همه رشته ها

ساعت 11.45 درس سلامت بهداشت پایه 12 مشترک همه رشته ها

ساعت 12.15 جغرافیا 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت 12.45 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12 مشترک همه رشته ها

شبکه معارف

ساعت 15 درس دین وزندگی 1 پایه 10

ساعت 15.30 تاریخ اسلام 2 پایه 11

ساعت 16 تاریخ اسلام 1 پایه 10

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز یکشنبه 23 شهریور 99 اعلام شد.

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۲۳ شهریور 99

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت 8 تا 8.30 دانش فنی پایه 10- رشته صنایع چوب

ساعت 8.30 تا 9 تجهیزات شبکه و سخت افزار – پایه 12 رشته شبکه و نرم افزار

ساعت 9 تا 9.30 دانش فنی پایه تخصصی – پایه 12 -رشته طراحی دوخت

ساعت 20.50 تا 21.15 شهروند الکترونیک – پایه دهم- رشته رایانه

ساعت 21.15 تا 21.50 دانش فنی پایه 10- رشته شبکه و نرم افزار

دوره ابتدایی

ساعت 10.45 تا 11.10 بازی و ریاضی پایه اول

ساعت 11.10 تا 11.35 فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت 11.35 تا 12 فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت 12 تا 12.25 علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت 12.25 تا 12.50 مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم

ساعت 13.15 تا 13.45 فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت 14.30 تا 15 ریاضی پایه هفتم (راهبردهای الگوسازی )

ساعت 15 تا 15.30 ریاضی پایه هشتم ( معرفی عددهای گویا )

ساعت 15.30 تا 16 زبان ریاضی پایه نهم ( ادامه معرفی مجموعه )

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران. موضوع:انجام پروژه های عملی با پاورپوینت

متوسطه دوم

ساعت 16.30 تا 17 شیمی 2 پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 17 تا 17.30 شیمی3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 17.30 تا 18 شیمی 1 پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت 20 تا 20.25 درس ریاضی 1 پایه دهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک

ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه معارف

ساعت 15 درس اخلاق اسلامی 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت 15.30 درس عربی و زبان قرانی 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت 16 درس اخلاق اسلامی 2 پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت 16.30 درس اخلاق اسلامی 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی

شبکه 4

ساعت 7.30 جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 8 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت 8.30 درس دین وزندگی 1 پایه 10رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت 10.15 درس زبان خارجی 3 پایه 12 تمامی رشته ها

ساعت 10.45 درس ریاضی وآمار 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی

ساعت 11.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 11.45 درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت 12.15 درس آمار و احتمال پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 12.45 هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 درس فارسی 1 پایه 10 مشترک همه رشته ها

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۲ شهریور 99

آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را در روز برای شنبه ۲۲ شهریور، مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع تحصیلی زمان درس
دهم ٨ تا ۸:۳۰ دانش فنی نقشه‌کشی رایانه‌ای
دوازدهم ٨:٣٠ تا٩ نرم افزار افترافکت
دهم  ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی طراحی دوخت
دهم ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ الزامات محیط کار
دهم ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ تاریخ هنر ایران

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلی زمان درس
 اول ۱۰:۴۵ تا ۱۱:۱۰ فارسی و ‌نگارش
 دوم  ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی
 سوم  ١١:٣۵ تا١٢ علوم تجربی و تفکر
چهارم  ١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی
 پنجم ١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ فارسی و‌ نگارش
 ششم ١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر

متوسطه اول

مقطع تحصیلی زمان درس
 هفتم ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی
هشتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی
 نهم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی

متوسطه دوم

مقطع تحصیلی زمان درس
دهم ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی١
یازدهم ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢
دهم ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣
یازدهم ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵  فیزیک٢
یازدهم ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  فیزیک٢

آموزش تکمیلی

آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه‌ای دبیران ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ ویرایشگر snagit

شبکه چهار

مقطع تحصیلی زمان درس
 دهم ٨ عربی زبان قران۱
دوازدهم ۸:۳۰ عربی زبان قران۳
یازدهم ۹ عربی زبان قران ۲
دوازدهم ۹:۳۰ عربی زبان قران ۳
دهم ۱۰ دین وزندگی۲
دهم ۱۰:۳۰ زبان خارجی ۱
دوازدهم ۱۱ فیزیک ۳
یازدهم ۱۱:۳۰ حسابان۱
دهم ۱۲ ریاضی و آمار۱
دوازدهم ۱۲:۳۰ فیزیک۳

شبکه قرآن

  • ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ – علوم و معارف قرآنی ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم و معارف اسلامی
  • ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ – دین و زندگی ۳ – پایه ۱۲ – رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
  • ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ – علوم و معارف قرآنی ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم و معارف اسلامی
  • ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ – دین و زندگی ۳ – پایه ۱۲ – رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲4 شهریور  99 در تمام مقاطع تحصیلی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا