اخبار

برنامه‌های درسی چهارشنبه ۲۶ شهریور 99 شبکه‌های ۴، آموزش و معارف

دوست عزیز، لطفا از ما حمایت کنید

برنامه‌های درسی چهارشنبه ۲۶ شهریور 99 شبکه‌های ۴، آموزش و معارف

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و معارف در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است.

برنامه‌های درسی چهارشنبه ۲۶ شهریور 99 شبکه‌های ۴، آموزش و معارف

به گزارش بخش خبری مجله اینترنتی پیک نت؛ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و معارف در روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣ دانش فنی تخصصی  پایه١٢ رشته ساختمان

ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه پایه ١٠ رشته طراحی دوخت

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ شهروند الکترونیک پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ عناصر و جزئیات ساختمان پایه١١ رشته معماری

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ آشنایی با مکاتب هنری پایه١٢ رشته نقاشی

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر  پایه دوم

ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت١٢ تا١ مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی  پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠تا ١۵ ادبیات فارسی پایه هفتم( درس اول بخش دوم)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی پایه هشتم (درس اول بخش دوم)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی پایه نهم (درس اول بخش دوم)

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع:چرخه تدریس مجازی ،از تئوری تا عمل

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ٣پ ایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠  تا ٢٠:٢۵  درس فیزیک١ پایه دهم  رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠  فیزیک٣  پایه دوازدهم  رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جغرافیا ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس فلسفه۱ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:۳۰ درس تاریخ۱  پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۰:۴۵ درس فیزیک۲  پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۱:۱۵درس دین وزندگی ۱پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۱۵ درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۲:۴۵درس اقتصاد پایه ۱۰و۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۳:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف:

ساعت ۱۵ درس تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه ۱۲ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۶درس احکام ۱ پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۶:۳۰درس احکام ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی آموزش داده می‌شود.

منبع: آنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا