برنامه های درسی شبکه های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه 30 شهریور 99

برای امتیاز دادن به این مطلب کلیک کنید!

برنامه های درسی شبکه های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه 30 شهریور 99

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه برای روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹ از شبکه های آموزش، قرآن و چهار  سیما منتشر شد.

برنامه های درسی شبکه های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه 30 شهریور 99

شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه  (پودمان اول) پایه١ – رشته صنایع چوب و مبلمان

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی  پایه ۱۲-رشته تربیت بدنی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ کاربر رایانه  پایه ۱۰ -رشته رایانه و  نرم افزار

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵  کارگاه نوآوری و کارآفرینی  پایه ۱۱  -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ مدیریت تولید پایه ۱۱ -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۱۰ بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت ۱۱.۱۰ تا ۱۱.۳۵  فارسی ونگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ فارسی ونگارش   پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۲۵ علوم تجربی و تفکر  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۲۵ تا ۱۲.۵۰ مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ فارسی ونگارش پایه ششم

  متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰  تا ۱۵ ریاضی پایه هفتم( راهبردهای الگویابی، حدس و آزمایش )

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی پایه هشتم (جمع و تفریق عددهای گویا  )

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ ریاضی پایه نهم ( دو مجموعه برابر   )

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۴

متوسطه دوم 

 ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی ۲ پایه ۱۱- رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی ۳ پایه ۱۲  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی پایه دهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵  ریاضی ۱ پایه دهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

 شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۴۵ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱.۱۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۱.۴۵ درس  فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۳.۱۵ درس  فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱  رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت ۱۶ اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶.۳۰  پیام های آسمانی پایه هفتم متوسطه اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.