برنامه‌های درسی دوشنبه 31 شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

دوست عزیز، لطفا از ما حمایت کنید

برنامه‌های درسی دوشنبه 31 شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه 31 شهریور ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

برنامه‌های درسی دوشنبه 31 شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

به گزارش بخش خبری مجله اینترنتی پیک نت، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز دوشنبه31 شهریور ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی پودمان دوم پایه١٠ رشته ماشین ابزار

ساعت٨:٣٠ تا٩ شهروند الکترونیک  پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نازک دوزی دامن پایه١٠ رشته خیاطی شاخه کاردانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵عربی ١ پایه١٠  مشترک عمومی

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ تاریخ هنر ایران و جهان پایه ١٠ رشته گرافیک و شاخه هنر

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵  بازی و ریاضی  پایه دوم

ساعت ١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی سوم پایه سوم

ساعت ١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵مطالعات اجتماعی پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ مطالعات پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶مطالعات اجتماعی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ :انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۵

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن ٢  پایه١١ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣   پایه١٢ دوازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن١  پایه دهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  ریاضی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس علوم و فنون ادبی ۱پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۸ درس جغرافیا۳ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸:۳۰درس منطق پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه ۱۲تمامی رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس انسان و محیط زیست پایه۱۱  مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی ۳ پایه ۱۲مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس  سلامت و بهداشت پایه ۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه ۱۲مشترک همه رشته ها

شبکه قرآن و معارف اسلامی:

ساعت ۱۵درس دین و زندگی ۱ پایه۱۰ رشته ریاضی و تجربی.

ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام ۱و۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت ۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

منبع: medu.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *