برنامه‌های درسی پنجشنبه 10 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی پنجشنبه 10 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه 10 مهر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

برنامه‌های درسی پنجشنبه 10 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

به گزارش بخش خبری پیک نت، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه10مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

 • ساعت٨ تا ٨:٣٠ عربی رشته مشترک پایه ۱۰ فنی و حرفه ای و کار و دانش
 • ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم افزار پایه ۱۲ فنی و حرفه ای
 • ساعت ۹تا۹:۳۰مراقبت از سلامت کودک -رشته تربیت کودک -پایه ۱۰ – کار و دانش
 • ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ نقشه کشی رشته فنی رایانه پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای
 • ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ اموزش نرم افزار کورل رشته کامپیوتر  پایه۱۰ شاخه کار و دانش

پایه ابتدایی:

 • ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول
 • ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم
 • ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰بازی و ریاضی پایه سوم
 • ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰فارسی و نگارش پایه چهارم
 • ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
 • ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

 • ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵عربی تدریس بخش دوم درس اول پایه هفتم
 • ساعت ١۵تا١۵:٣٠ عربی تمرین های درس اول پایه هشتم
 • ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶عربی تمرین های درس اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

 • ساعت ١۶تا ١۶:٣٠طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی

متوسطه دوم:

 • ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ امادگی دفاعی پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها
 • ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ کار گاه کار آفرینی و تولید پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها
 • ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی
 • ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ۱ دنباله های حسابی و هندسی پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک ۳ سرعت متوسط پایه ۱۲رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

 • ساعت ۷:۳۰درس ریاضی آمار ۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
 • ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
 • ساعت۸:۳۰درس نگارش۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
 • ساعت ۱۰:۱۵درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی.
 • ساعت ۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲ پایه ۱۱مشترک تمام رشته ها.
 • ساعت ۱۱:۱۵درس علوم و فنون ادبی ۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی.
 • ساعت ۱۱:۴۵درس دین و زندگی۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.
 • ساعت ۱۲:۱۵درس هندسه ۳پایه ۱۲رشته ریاضی فیریک.
 • ساعت ۱۲:۴۵درس هندسه ۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.
 • ساعت ۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف:

 • ساعت ۱۵درس عربی زبان قرآن ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف.
 • ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱ پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.
 • ساعت ۱۶درس عربی زبان قرآن۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف .
 • ساعت۱۶:۳۰درس پیام های آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول.
برای امتیاز دادن به این مطلب کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *