برنامه‌های درسی پنجشنبه 10 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

دوست عزیز، لطفا از ما حمایت کنید

برنامه‌های درسی پنجشنبه 10 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه 10 مهر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

برنامه‌های درسی پنجشنبه 10 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

به گزارش بخش خبری پیک نت، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه10مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

 • ساعت٨ تا ٨:٣٠ عربی رشته مشترک پایه ۱۰ فنی و حرفه ای و کار و دانش
 • ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم افزار پایه ۱۲ فنی و حرفه ای
 • ساعت ۹تا۹:۳۰مراقبت از سلامت کودک -رشته تربیت کودک -پایه ۱۰ – کار و دانش
 • ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ نقشه کشی رشته فنی رایانه پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای
 • ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ اموزش نرم افزار کورل رشته کامپیوتر  پایه۱۰ شاخه کار و دانش

پایه ابتدایی:

 • ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول
 • ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم
 • ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰بازی و ریاضی پایه سوم
 • ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰فارسی و نگارش پایه چهارم
 • ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
 • ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

 • ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵عربی تدریس بخش دوم درس اول پایه هفتم
 • ساعت ١۵تا١۵:٣٠ عربی تمرین های درس اول پایه هشتم
 • ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶عربی تمرین های درس اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

 • ساعت ١۶تا ١۶:٣٠طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی

متوسطه دوم:

 • ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ امادگی دفاعی پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها
 • ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ کار گاه کار آفرینی و تولید پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها
 • ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی
 • ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ۱ دنباله های حسابی و هندسی پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک ۳ سرعت متوسط پایه ۱۲رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

 • ساعت ۷:۳۰درس ریاضی آمار ۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
 • ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
 • ساعت۸:۳۰درس نگارش۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
 • ساعت ۱۰:۱۵درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی.
 • ساعت ۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲ پایه ۱۱مشترک تمام رشته ها.
 • ساعت ۱۱:۱۵درس علوم و فنون ادبی ۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی.
 • ساعت ۱۱:۴۵درس دین و زندگی۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.
 • ساعت ۱۲:۱۵درس هندسه ۳پایه ۱۲رشته ریاضی فیریک.
 • ساعت ۱۲:۴۵درس هندسه ۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.
 • ساعت ۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف:

 • ساعت ۱۵درس عربی زبان قرآن ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف.
 • ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱ پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی.
 • ساعت ۱۶درس عربی زبان قرآن۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف .
 • ساعت۱۶:۳۰درس پیام های آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *