تعبیر خواب سیل از حضرت یوسف، امام جعفر صادق و ابن سیرین

دوست عزیز، لطفا از ما حمایت کنید

تعبیر خواب سیل از حضرت یوسف، امام جعفر صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب سیل از حضرت یوسف، امام جعفر صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب سیل بنا به حالتی که بیننده خواب آن را مشاهده می‌کند می‌تواند با مفاهیمی خوب یا بد همراه باشد.  تعبیر خواب سیل از منابع مختلف دارای معانی متفاوتی است. ما در این بخش سعی کرده ایم تا تعبیر دیدن سیل آمدن در خواب را  از حضرت یوسف، امام جعفر صادق و ابن سیرین و معبران غربی را گردآوری کنیم و امیدواریم مورد استفاده شما دوستان و همراهان قرار بگیرد.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در حال مقابله با سیل هستی، یعنی با دشمن درگیر می‌شوی.

اگر ببینی از سیل بیرون آمده‌ای، یعنی بر دشمن پیروز خواهی شد.

تعبیر خواب سیل از حضرت یوسف

 • دیدن سیل در خواب دشمن بزرگ است و بلای آسمانی.
 • اگر از سیل گزند بینی معنی خواب این است که دشمن و یا بلای آسمانی به تو آسیب می زند.
 • اگر در خواب سیل دیدی ولی مشکلی برایت پیش آمد خطری از سرت می گذرد.

تعبیر خواب سیل امام جعفر صادق

دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است:

 1. اول: دشمنی بزرگ.
 2. دوم: پادشاهی ستمگر.
 3. سوم: لشگر غالب.
 4. چهارم: فتنه و بلا.

تعبیر خواب سیل ابن سیرین

 • دیدن سیل به خاک، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم.
 • اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد.
 • اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.
 • دیدن سیل در خواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود.
 • اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه رسید، دلیل گشایش است.

تعبیر خواب سیل از جابر مغربی

 • اگر در خواب بیند سیل در جایی خرابی به بار آورد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد.
 • اگر ببینی که از سر مردم آب می‌ریزد، یعنی در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود.

تعبیر خواب سیل از ابراهیم کرمانی

اگر ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، یعنی احتمال نابودی و هلاکت پادشاه آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند.

تعبیر خواب سیل از اسماعیل بن اشعث

اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده است، یعنی از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی.

تعبیر خواب سیل  از آنلی بیتون

اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و در حرفه خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می‌گردد و شما را اندوهگین می‌سازد.

دیدن سیل در خواب، نشانه آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می‌شود.

تعبیر خواب سیل از دیدگاه معبران غربی

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌ گوید:

 • افسردگی را می‌توان به مثابه سیلی از عواطف منفی نگریست.
 • اضطراب سیلی از ترس‌هاست، سر ریز شدن و طغیان کردن ناخودآگاه و احساسات مهار نشده به سوی آگاهی.
 • البته تصویر طغیان می‌تواند به احساسات مثبت مانند عشق نیز اشاره کند.
 • به هر حال اگر به درستی از عهده اداره طغیان برآییم، فرایند رشد را پرمایه خواهد کرد.
 • در بسیاری از رویاها، سیل انرژی مثبتی است که رویابین بی تاب آن است.

تعبیر خواب سیل از کارل گوستاو یونگ

 • خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید.
 • اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است.
 • احساسات سرکوب شده‌ی شما دارد شما را له می‌کند.
 • جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه‌ هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند.
 • تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضا‌ها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضا‌های شما له می‌شوند).
 • تفسیر دیگر این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید.
 • دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مساله خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود.
 • خواب دیدن اینکه خانه تان را سیل برده (سیل گرفته) بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له می‌شوید.
 • دیدن خانه‌های زیر آب بیانگر این است که شما با احساساتتان خیلی راحتید.
 • دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید.

پیشنهادها:

حتما ببینید

فال روزانه شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ + فال حافظ امروز

فال روزانه شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ + فال حافظ امروز

طالع بینی و فال روزانه با فال حافظ امروز شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ برای متولدین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *