تعبیر خواب گردو خوردن | تعبیر خواب گردو ابن سیرین

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب گردو خوردن | تعبیر خواب گردو ابن سیرین
تعبیر خواب گردو خوردن | تعبیر خواب گردو ابن سیرین

دیدن گردو در خواب به طور کلی نمادی خوش شانسی است. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت گردو مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند می‌باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یعنی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی ازدواج می‌کنی.

تعبیر خواب گردو از ابن سیرین

تعبیر گردو در خواب به معنای  مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید (دفع بلا و گرفتاری).

اگر خواب ببینی گردو بازی می‌کنی، یعنی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر در رؤیا مشاهده کنی که گردو داری، این خواب نشانه این است که از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد.

آنلی بیتون می‌گوید: خوردن گردو در خواب، علامت آن است که یکی از باارزش‌ترین نقشه‌هایتان عملی می‌شود.

کارل یونگ می‌گوید: دیدن گردو در خوابتان بیانگر این است که شما به وظیفه‌ای که در دست دارید، خیلی فکر می‌کنید. شما زمان خود را هدر می‌دهید. تعبیر دیگر این است که گردو بیانگر خوشی و فراوانی است

تعبیر دیدن گردو

اگر در خواب، در حال شکستن گردو هستید و داخل پوسته ی آن جواهرات  پیدا می کنید، گفته می شود که بخت در راه شماست.

شکستن گردو و پیدا نکردن چیزی و یا وجود مغز پوسیده در داخل، علامتی است که باید مراقب امور مالی خود باشید.

گردویی که برای پخت و پز استفاده می شود نشانه خوبی برای رشد و شکوفایی خانه است.

اگر در آشپزخانه خود آشپزی می کنید و نوعی شیرینی درست می کنید، این می تواند نشانه ورود پول به خانه های شما باشد – مانند بازدهی سرمایه گذاری یا مواردی از این دست.

اگر خواب دیدید که در حال تهیه یک وعده غذایی هستید که دارای گردو باشد، به خصوص اگر این غذا برای یک مهمانی یا افراد مختلف باشد، می خواهید روی کار کردن با دیگران در خانه خود تمرکز کنید. این می تواند نشانه ثروت یا سلامتی یا حتی باروری باشد.

دیدن زنی که در حال جمع آوری گردو و گذاشتن آن در سبد باشد، گفته می شود نعمتی که به دست می آورد نشانه باروری است.

 اگر او یک سبد گردو ریخت، این می تواند نشانه خیانت همسر یا معشوق وی یا از هم پاشیدن چیزهایی در یک رابطه عاشقانه باشد.

تعبیر خواب گردو از منوچهر مطیعی تهرانی

تعبير گردوي با پوست و گردوي بدون پوست يعني مغز گردو متفاوت است و اين تفاوت کلي است.

گردو با پوست مالي است حرام که آگاهانه از آن استفاده مي شود.

همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگين و سياه مي کند در خوابهاي ما گردوي پوست دار لذت يا مالي است حرام که مصرف کننده اش با کيد و نيرنگ و آلودگي دست و دامن ، آن را به چنگ مي آورد و مي برد و مي خورد و گناهش بر گردن بيننده خواب مي ماند.

اگر در خواب ببينيد که مقداري گردو با پوست داريد مالي حرام با شرحي که داده شد به چنگ مي آوريد.

اگر گردوي مورد بحث را دور بريزيد و مصرف نکنيد با آگاهي و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خويشتن داري مي کنيد.

اگر ببينيد گردو را پوست مي کنيد که مغز آن را بخوريد گناهي مرتکب مي شويد که نه لذت آن دوام دارد نه مالي که بدست مي آوريد کام بخش است.

اگر ببينيد گردو را از درخت مي چينيد تعبير همان است.

اما ديدن مغز گردو نعمت و روزي حلال است بخصوص اگر سفيد و پاک و بدون لکه و کرم خوردگي باشد.

مغز گردو در خواب هر چه تميز ترو پاک کرده تر باشد پولي که به چنگ بيننده خواب مي افتد حلال تر و لذت بخش تر است.

تعبیر خواب گردو از آنلی بیتون

خوردن گردو در خواب ، نشانه آن است که یکی از با ارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود.

اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید، علامت آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید , داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود.

دیدن گردوهای پوک در خواب ، نشانه آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد.

اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن ,مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید.

اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید، مغزی خراب دارد، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما , به تلخی و تأسف مبدل می گردد.

اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق, خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.

معبرین غربی گویند:

مراقبت از درخت گردو در خواب نشانه وجود انرژی مثبت در کنار بیننده خواب است. شما با وقت و انرژی می‌توانید این انرژی مثبت را پرورش دهید.

به هدف‌گذاری برای جریان مثبت انرژی و تعهد در گوشه و کنار زندگی‌ خود فکر کنید، آن وقت بهتر می‌توانید در دراز مدت از لذت بیشتری بهره مند شوید.

اندازه‌ی درخت گردو در خواب از آن حکایت دارد که در شغل خودتان خوش می‌درخشید و تاثیر گذار خواهید بود.

پیشنهادها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *