برنامه مدرسه تلویزیونی ایران دوشنبه 14 مهر 99

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران دوشنبه 14 مهر 99

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز دوشنبه 14 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران دوشنبه 14 مهر

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه 14 مهر 99 به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

 • آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش

 • ساعت 8  تا 8.30 کارگاه خوشنویسی/ جلسه دوم – شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 • ساعت 8.30 تا 9 طراحی ،مدل سازی،دوخت دامن  / پایه 10 فنی و حرفه‌ای
 • ساعت 9 تا 9.30 درس  دانش فنی  تخصصی  – پایه 12 – رشته شبکه و نرم افزار رایانه-شاخه  فنی و حرفه ای
 • ساعت 20.50 تا 21.15 دانش فنی پایه  – پایه 10 -رشته الکترونیک  -شاخه  فنی و حرفه ای
 • ساعت 21.15 تا 21.50 خط در گرافیک  – رشته گرافیک  – پایه 12 – شاخه فنی و حرفه ای

 دوره ابتدایی

 • ساعت 10.30 تا 11 علوم تجربی و تفکر  پایه اول
 • ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی پایه  دوم
 • ساعت 11.30 تا 12.10  بازی و ریاضی پایه سوم
 • ساعت 12.10 تا 12.40 فارسی و نگارش  پایه چهارم
 • ساعت 12.40 تا 13.10  بازی و ریاضی  پایه پنجم
 • ساعت 13.10 تا 13.40  بازی و ریاضی  پایه ششم

متوسطه اول

 • ساعت 14.30 تا 15 مطالعات اجتماعی /انجام فعالیت های درس 1 تا 4       پایه هفتم
 • ساعت 15 تا 15.30  مطالعات و مهارت های اجتماعی/انجام فعالیت‌های درسی 1 تا 4  پایه هشتم
 • ساعت 15.30 تا 16 مطالعات و مهارت های اجتماعی/درس 4( آب فراوان ، هوای پاک)     پایه نهم

 دوره آموزش مجازی متوسطه

 • ساعت 16 تا 16.60 تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار فشرده سازی

متوسطه دوم  

 •   ساعت 16.30 تا 17  عربی و زبان قرآنی 1 –  پایه 10- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
 •   ساعت 17 تا 17.30 عربی و زبان قرآنی2  – پایه 11- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
 • ساعت 17.30 تا 18 عربی و زبان قرآنی 3 –  پایه 12-رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
 •  ساعت 20 تا 20.25  ریاضی / ترکیب توابع    – پایه 12 -رشته علوم تجربی
 •  ساعت 20.25 تا 20.50   ریاضی/درس  معادلات گویا و گنگ  – پایه 11- رشته علوم تجربی

شبکه 4

 • ساعت 7.30 درس علوم و فنون ادبی 1 پایه 10 ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت 8 درس جغرافیای 3پایه 12  رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت 8.30 درس منطق پایه 10 ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت 10.15 درس فارسی 3 پایه 12 مشترک تمامی رشته ها
 • ساعت 10.45 درس انسان و محیط زیست پایه 11 مشترک تمام رشته ها
 • ساعت 11.15 درس فارسی 3 پایه 12 مشترک تمامی رشته ها
 • ساعت 11.45 درس سلامت و بهداشت پایه 12 مشترک تمام رشته ها
 • ساعت 12.15 درس جغرافیای 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت 12.45 درس فیزیک 1 پایه 10رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت 13.15 درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12 مشترک تمام رشته ها

شبکه قرآن و معارف اسلامی

 • ساعت 15 درس دین وزندگی 1 پایه 10 رشته  ریاضی و تجربی
 • ساعت 15.30 درس تاریخ اسلام 1 و 2 پایه 11 رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت 16 درس تحلیل فرهنگی پایه 11 رشته علوم و معارف
 • ساعت 16.30 درس آموزش قران 8  درس اول متوسطه دوره اول.
برای امتیاز دادن به این مطلب کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *