جدول دروس مدرسه تلویزیونی ایران سه شنبه 15 مهر

جدول دروس مدرسه تلویزیونی ایران سه شنبه 15 مهر

جدول دروس مدرسه تلویزیونی ایران سه شنبه 15 مهرماه برای دانش‌ آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی ایران سه شنبه 15 مهر

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سه شنبه 15 مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

 • ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش :

 • ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقشه کشی فنی رایانه ای پایه ۱۰ قسمت سوم شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش
 • ساعت٨:٣٠ تا ٩ آموزش نرم افزار اتوکد جلسه سوم تمامی پایه های مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی  کار و دانش
 • ساعت ۹تا۹:۳۰درس طراحی یک پایه ۱۰ رشته گرافیک و نقاشی  شاخه  فنی و حرفه ای
 • ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵تربیت بدنی (روانشناسی )  پایه ۱۲ رشته تربیت بدنی  شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 • ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰نقاشی رشته گرافیک  پایه۱۱ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:

 • ساعت۱۰:۳۰تا ١١  فارسی و نگارش  پایه اول
 • ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش  پایه دوم
 • ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰  مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه سوم
 • ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰بازی و ریاضی پایه چهارم
 • ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰  فارسی و نگارش  پایه پنجم
 • ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

 • ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵علوم تجربی اتم ها الفبای مواد پایه هفتم
 • ساعت ١۵تا١۵:٣٠  علوم تجربی تغیر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم
 • ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

 • ساعت ١۶تا ١۶:٣٠تولید محتوای الکترونیک جلسه نهایی و جمع بندی

متوسطه دوم  :

 •  ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧زیست شناسی ۲  پایه ۱۱ علوم تجربی
 •  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی  ۳  پایه ۱۲ علوم تجربی
 •  ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی ۲  پایه ۱۱ رشته علوم تجربی
 •  ساعت ٢٠تا٢:٢۵  ریاضی ۱  دنباله حسابی  پایه۱۰  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 •  ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی /درس  ترکیب توابع پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

 • ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
 • ساعت ۸ درس زبان خارجی ۲پایه ۱۱ مشترک تمام  رشته ها.
 • ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار ۲پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
 • ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی ۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی.
 • ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
 • ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
 • ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی ۳پایه ۱۲مشترک تمام رشته ها.
 • ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان ۲پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.
 • ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.
 • ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف اسلامی:

 • ساعت ۱۵درس احکام ۳ پایه ۱۲رشته  علوم و معارف.
 • ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی.
 • ساعت ۱۶درس علوم و معارف  قرآنی ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف .
 • ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه ۸ درس دوم متوسطه دوره اول.
برای امتیاز دادن به این مطلب کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *