دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟ | تعبیر خواب آتش ابن سیرین

دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟ | تعبیر خواب آتش ابن سیرین

دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟ رویای آتش در خواب از نظر معبران اسلامی و غربی معانی متفاوتی دارد که ما آنها را گردآوری کردیم و می توانید تعبیر آن را در پیک نت مطالعه کنید.

تعبیر خواب آتش

  • اگر خواب ببینیم که آتش را کنترل می کنیم و از آن برای تأمین نیازهای خود استفاده می کنیم، آتش معنای مثبتی دارد.

خواب دیدن اینکه ما  خود را به آتش می کشیم، نشان می دهد که ممکن است در زندگی خود دچار استرس شدید یا آشفتگی عاطفی شده باشیم و احساس کنیم در حال سوختن هستیم.

همچنین ممکن است نشان دهد که ما می خواهیم برخی از جنبه های زندگی یا شخصیت خود را حذف کنیم.

  • در خواب دیدن اینکه ما  یک آتش نشان هستیم  یا در حال خاموش کردن آتش هستیم، نشان می دهد مشکلات استرس زیادی وجود دارد که توجه ما را جلب می کند.

شاید چالش های بسیاری وجود داشته باشد که ممکن است مجبور به مواجهه با آنها باشیم و برای غلبه بر آنها باید سخت تلاش کنیم.

تلاش برای مهار آتش سوزی همچنین می تواند تمایل به جلوگیری از تغییر در زندگی ما را بیان کند.

  • خواب دیدن آتش سوزی نشانگر خوش شانسی و افزایش درآمد است.

اگر تاجر باشید، گنجینه های فراوان و تجارت پررونقی خواهید داشت و ممکن است انتظار درآمد زیادی داشته باشید.

  • خواب دیدن سوزاندن هیزم نشان می دهد که عاشق شده اید و به شدت عاشق معشوق خود هستید. شما هر روز با هم ملاقات می کنید.
  • خواب دیدن کوهی در آتش ممکن است فاجعه را نشان دهد. از یک طرف، باید سعی کنید از نزدیک شدن به دریا، دریاچه، رودخانه یا مکانهای دیگر با آب، از جمله استخر، خودداری کنید.

از طرف دیگر، ممکن است شما را به گروگان ببرند، بنابراین باید مراقب پول و اشیای قیمتی خود باشید و به خصوص هنگام بیرون رفتن مواظب باشید.

دیدن آتش و دود در خواب به مشکلات زندگی مرتبط است. خواب دیدن آتش سوزی در خانه نشان دهنده این است که شما به عنوان یک شخص رشد خواهید کرد. دیدن دود و همچنین آتش سوزی در خواب بیانگر این است که باید مدتی  استراحت کنید.

دیدن “شعله های آتش” در خواب نشان می دهد که عصبانیت شما بیداد می کند. شخصی سعی دارد شما را در زندگی آزار دهد. اگر در خواب شاهد انفجار و آتش سوزی هستید، این می تواند نشان دهنده کنترل خلق و خوی کسی باشد. دیدن خواب وسایل در آتش سوزی (مانند صندلی ، مبلمان یا وسایل دیگر) نشان می دهد که اخیراً به مشکل جدی گرفتار شده اید.

دیدن خواب آتش سوزی در خواب نشان می دهد که دشمنان شما سعی می کنند شما را در زندگی نابود کنند.

دیدن کودکان کوچک یا نوزادان گرفتار در آتش در خواب، اضطراب شما در زندگی را نشان می دهد. به کودک درون متصل است. شما باید مراقبه کنید.

دیدن یک ساختمان بلند در آتش و افرادی که درون آن محبوس شده اند می تواند یک رویای نگران کننده باشد. این نشان می دهد شما با دیگری ارتباط عاطفی دارید از نظر معنوی، آتش در خواب نشانگر عزم و قدرت است.

آتش نه تنها نشانه ای از خلاقیت بلکه یک زندگی انگیزشی است. عنصر آتش از یک زمینه معنوی نشان می دهد شما باید در زندگی واقع بین باشید.

بسیاری از افرادی که جادو می کنند از انرژی آتش برای دستیابی به قدرت شخصی استفاده می کنند. بنابراین، آتش نه تنها با اشتیاق بلکه با یک شروع جدید و یک روشنگری معنوی همراه است.

اگر در خواب شاهد آتش سوزی در آشپزخانه هستید و این نشان می دهد که افراد دیگر به ویژه در رابطه با رژیم غذایی شما قصد مشاوره دارند. یعنی برنامه غذایی خود را تغییر دهید.

 

تعبیر خواب آتش ابن سیرین

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی آتش روشن کرده‌ای تا خودت یا کس دیگری گرم شود، یعنی به دنبال چیزی خواهی بود که از آن استفاده ببری و سود کنی.

اگر ببینی برای روشنایی آتش روشن کرده‌ای، یعنی مسئله‌ای را با دلیل و منطق بیان می‌کنی و روشن می‌سازی.

اگر روشنایی آتشی را ببینی که به وسیلۀ آن می‌توان راه رفت، یعنی زاهد و پرهیزکار می‌شوی.

 اگر ببینی آتشی را بیهوده روشن کرده‌ای، یعنی بدون هیچ علت و سببی جنگ و دشمنی می‌کنی.

تعبیر آتش با ‌دود، غم و اندوه و زیان، و «پادشاهی» ستمگر می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بیم و ترس در کارها است.

اگر ببینی دود همه سرزمین را فرا گرفته است و آتش زبانه می‌کشد، یعنی آن سرزمین دچار فتنه و بلا و گرفتاری می‌شود.

تعبیر آتش بدون ‌دود و روشنایی، قوت می‌باشد.

اگر اخگر روشنی ببینی، یعنی نشان و پرچم «پادشاه» در آن سرزمین پدیدار می‌شود.

اگر ببینی در خانۀ تو اخگر وجود دارد، طوری که از نور آن خانه روشن شده است، یعنی کار تو پیشرفت می‌کند و کامیابی و بهره‌مندی تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن اخگر را خاموش کرده‌ای، یعنی در خاندان تو دشمنی و خصومت بوجود می‌آید و کارشان به قضاوت و داوری می‌کشد.

تعبیر شراره و جرقۀ آتش در خواب این است که حرف بدی به تو می‌گویند.

اگر ببینی از «آلت مردی» تو آتشی بیرون آمد که نیمی از آن به سمت مشرق و نیمی دیگر به طرف مغرب رفته است، یعنی صاحب فرزندی می‌شوی که «پادشاه» کل جهان خواهد شد (مانند ذوالقرنین).

آتش افروختن، تعبیرش برای پادشاه قوت می‌باشد.

اگر ببینی زغال را روی آتش گذاشته‌ای و آتش را شعله‌ور کرده‌ای، یعنی از مال پادشاه با پادشاه معامله می‌کنی و سود و فائده می‌بری.

 

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

 

اگر در خواب ببيند که پارهاي آتش را مي خورد ، دليلش آن باشد که مال بتيمان مي خورد اگر ببيند از دهانش آتش بيرون مي آيد، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائي ندارد.

اگر ببيند هر گوشه و کناري را آتش سوزنده در بر گرفت، بيننده ميان مردم و قدرتمند ترين مقام آنجا براي مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت.

اگر ببيند آتشي را که در کنارش افروخته شده و او را گزندي نرساند خير و نيکي او را خواهد رسيد.

اگر ببيند آتش بزرگي را که هيزمش شعله دار است، در آن سرزمين جنگ و فتنه خواهد بود.

اگر ببيند آتش به مردم ميزند، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود.

اگر ببيند آتشي او را سوزاند که نور نداشت، به بيماري سر درد دچار مي شود.

اگر ببيند آتشي او را سوزاند که نور داشت، يکي از خويشان و فرزندان و نزديکان او صاحب فرزندي خواهد شد که مردم ستايشش کنند و به اندازه بزرگي آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد.

اگر در ميدان نبرد آتش ببيند، دلالت بر بيماريهاي سخت چون آبل ، طاعون، وبا ، سکته و … خواهد داشت.

اگر آتش را در ميدان نبرد با دود ببيند، بيم از حاکمان در ميان باشد.

اگر در بازار آتش ببيند، دليل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در ميان نيست و در معاملات دروغ به فراواني گفته مي شود و سوگند ناروا بر زبانها به خاطر سود بسيار بيايد.

اگر ببيند آتش به در يائي در گرفت .، تعبير آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند و از ستم به رعايا دريغ نکند.

اگر آتش در راهي ببيند که نمي داند به کجا مي رسد، دليل بر آن است که بي ديني بر دينداري و اعتقاد مي چربد.

اگر لباس کسي را بر تن آتش گرفته ببيند، چنين تعبير شود که آن شخص را احتمال رسيدن مصيبت، ترس، بيم و گرفتاري وجود دارد.

اگر خود را بر آتش ايستاده ببيند، بر او رنج و زحمت خواهد رسيد. / تعبیر خواب آتش

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

 

اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم.

اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد.

اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند.

معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است.

آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم.

اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود.

آتش‌ در خواب‌ نمادي‌ بسيار پيچيده‌ محسوب‌مي‌شود كه‌ مي‌تواند معني‌ مثبت‌ يا منفي‌ داشته‌باشد.

در هنگام‌ تعبير چنين‌ خوابي‌، لازم‌ است‌ كه‌تمام‌ جزييات‌ خوابتان‌ و واكنش‌ احساسي‌ تان‌ درخواب‌ را بررسي‌ نماييد.

آتش‌ مي‌تواند يك‌ سمبل‌خيلي‌ معنوي‌ باشد كه‌ نمايانگر دگرگوني‌، روشنگري‌، روشنفكري‌ و روشن‌ بيني‌ است‌.

از سوي‌ ديگر، آتش‌ مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌، دلبستگي‌، غضب‌، هيجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ وعذاب‌ يا ترس‌ و وحشت‌ باشد.

آيا آتش‌ در خوابتان‌ چيزي‌ را نابود مي‌كرد يا صرفا وسيله‌ براي‌ گرم‌ كردن‌ شما بود؟ آيا اخيرا درگير اعمال‌ و رفتار منفي‌شده‌ايد يا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخابهايي‌ اشتباه‌ يا مخرب‌ مي‌زنيد؟ ممكن‌ است‌ ضمير ناخودآگاه‌ شم ادر حال‌ هشدار دادن‌ باشد و در عين‌ حال‌ شما رات شويق‌ مي‌كند تا مسايل‌ مضر و خطرناك‌ را در زندگي‌ تان‌ تغيير دهيد. / تعبیر خواب آتش

 

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال 

 

اگر در خواب آتش ببيند چنانچه آتش بدون دود باشد، به پادشاهي و مقام والا نزديک مي شود ، در کار بسته اش گشايشي حاصل ميگردد اگر ببيند در آتشش انداخته اند و آتش اورا سوزاند، مورد ستم صاحب قدرتها قرارا مي گيرد اما نجات مي يابد که دير هم نخواهد پائيد، بشارت و نيکي به او مي رسد.

توضيح : در اين باب استدلال به آتش انداخته شدن ابراهيم عليه السلام است که خداوند به آتش فرمان سرد شدن داد برار اطلاع بيشتر به سوره انبيا آيه 66 قرآن مجيد رجوع کنيد.

اگر ببيند در آتش انداخته شد اما او را نسوزاند، از سر بي ميلي و با کراهت به سفر مي رود.

اگر حرارت و سوزندگي آتش را احساس کند تب گريبانش را خواهد گرفت.

اگر ببيند که آتش اندامش را سوزاند به ميزان سوختگي رنج و گرفتاري کشيدن بر او احتمال دارد.

اگر ببيند آتش به خانه اش افتاد ، بدنش را سوراند و زبانه کشيد اما اين سوختن بيمي در او موجب نشد، دلالت دارد بر آنکه رنج و مصيبت به او ميرسد که اين مصائب بيشتر از طريق هجوم بيماري است بيماريهائي که نا تواني بوجود مي آورند.

اگر ببيند که آتش برداشت به اندازه آتشي که برداشته است مال حرام نصيبش مي شود.

اگر ببيند از آتش بر مي دارد و بخش برداشته شده با دود همراه است مال حرام نصيبش مي شود اما آن مال حرام را با جنگ و دشمني و در گيري و در نهايت با زور به چنگ مي آورد.

اگر ببيند از آتشي که به خوابش آمده گرمي و جرقه به سوي او مي رود، دلالت دارد بر اينکه کسي از او غيبت مي کند و پشت سر او بدش را مي گويد.

 

تعبير خواب آتش به روايت ابراهیم کرمانی

 

اگر ببيند شعله آتش به سوي مردم انداخت، تعبيرش اين است که مايه عداوت و فتنه ميان مردم مي شود اگر خانه کس ديگري را ببيند که در آتش مي سوز ، دلالت دارد بر اينکه آن شخص به فتنه قدرتمندان گرفتار مي شود.

اگر ببيند آتش لباسش را سوزاند، با خويشان و فاميل و نزديکان و حتي افراد خانواده خود نزاع و دشمني مي کند، صورت ديگر تعبير اين قسمت مي تواند چنين باشد که از طريق ضرر و زيان، محنت مال از دست دادن به او مي رسد.

اگر در خواب سرزميني را در آتش ببيند دلالت دارد بر اينکه آن سرزمين به جنگ و فتنه گرفتار مي آيد.

اگر چيز سوخته اي در خواب ببيند چنانچه مرد باشد بر سر زنان با ديگران به نزاع و دشمني مي پردازد.

اگر شهر و محله اي را در آتش ديد که شعله هاي آتش همه چيز را سوزاند و صداي ترسناک از آتش بر آمد دليلش آن باشد که در آنجا جنگ سختي پيش خواهد آمد که همه چيز را از ميان ميبرد، بروز بيماري خطرناک در آن منطقه نيز ميتواند باشد.

اگر ببيند که آتش از آسمان افتاد و شهر و محله اي را سوزاند بلا و فتنه بر آن منطقه خواهد افتاد در اين مورد بروز بلاياييي که انسان در آنها دخالتي نظير زلزله سيل و … محتمل است.

اگر ببيند از زير زمين آتش بر آمد و بر آسمان رفت، دليل آن باشد که مردم به تهمت زدن رقبت بسيار دارند البته در اين مورد نظر کرماني بيشتر تهمت زدن به اوليا و انبيا است که از اين طريق با آنها مبارزه مي کنند.

اگر ببيند آتش از جائي به جائي افتاد و لصمه اي نزد فا يده اي نصيبش ميشود، اگر گرفتار فقر است توانگر ميشود ، اين صورت آتش در خواب ديدن روياي خوش طالعي است.

 

تعبیر خواب به روایت اسماعیل بن اشعث

 

اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع.

اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.

اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود.

اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می‌شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد.

اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد.

اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.

اگر بیند که آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد. / تعبیر خواب آتش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *