تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب عروسی | دیدن عروسی در خواب چه تعبیری دارد؟

3.5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب عروسی دیگران، خودم با عشقم، دختر مجرد، زن متاهل و عروسی رفتن با مرده و دیدن خواب عروسی از نظر منوچهر مطیعی را می خوانید.

تعبیر خواب عروسی

آنلی بیتون در مورد دیدن عروسی در خواب می گوید: 

1ـ اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده اید، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.
2ـ اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت .
3ـ اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می کند، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می آورد و به آرزوها و خواسته های خود دست می یابد .
4ـ اگر دختری خواب ببیند، خانواده اش با ازدواج او مخالفت می کنند، علامت آن است که اقوام و اطرافیان از پیمان ازدواج او رنج خواهند برد.
5- اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قولهای خود عمل خواهد کرد.
6- اگر کسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می بندد، نشانة غم انگیزی است زیرا تنها یک معجزه می تواند او را از مرگ نجات بدهد.
7- اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می بیند، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود.

8- اگر در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید و لباس عروسی به تن کرده باشید، این خواب نشان‌دهنده آن است که شما به‌زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد. شما مجبور می‌شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شمارا دگرگون خواهد ساخت.

9- این تصمیم همه‌چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می‌دهد. قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید. اگر از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.

10- اگر خواب دیدید باکسی که بسیار از شما پیرتر است عروسی می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی بدی است و ممکن است خبر از مشکلات پیش رو یا حتی بیماری داشته باشد.

11- اگر خواب شرکت در مراسم عروسی دوست نزدیکتان را دیدید چنین خوابی می‌تواند نشان از مکالمه‌ای داشته باشد که با این دوست درباره‌ی رفاقتتان در آینده‌ای نزدیک خواهید داشت.

12- اگر دختر خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد.

13- اگر دختر خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت.

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

منوچهر مطیعی نیز در این رابطه می گوید:

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت.

تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند.

اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است.

زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب عروسی می گوید:

اگر کسی ببیند زنش شوهر کرده و شوهرش را به خانه برده است، شوهرش مال و اموال فراوانی به دست می‌آورد.

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت او است.

اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

ابن سیرین می گوید: 

اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، یـعـنـی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

اگر ببینی ازدواج کرده‌ای، ولی زنت را ندیدی و اسمش را ندانستی و نشناختی که چه کسی است، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

دیدن عروسی در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن عروسی در خواب چه تعبیری دارد؟

کارل یونگ می گوید:

دیدن عروسی در خواب نمادی از شروع یا تحول جدید در زندگی فعلی است. یک عروسی، بازتابی از مسائلی در مورد تعهد و وابستگی است.

خواب دیدن عروسی به احساس تلخی، غم و اندوه یا مرگ اشاره دارد. این خواب‌ها معمولا منفی است و روی نگرانی یا ترس تاکید دارد.

اگر شما خواب ببینید که عروسی بد پیش می‌رود یا به فاجعه می‌انجامد، بیانگر این است که نیاز دارید فورا به موارد منفی رسیدگی کنید.

اگر شما خواب ببینید که در یک عروسی شرکت می‌کنید، این را در نظر بگیرید که چه احساسی دارید. اگر ناراحت یا غمگین هستید، به این معنی است که در مورد وضعیت فعلی زندگی تان ناخشنودید. اگر خوشحالید پس پذیرای یک تغییر جدید در زندگی تان هستید.

اگر شما دارید ازدواج می‌کنید و خواب این را میبینید که منتظر عروسی هستید، روی استرس برنامه ریزی عروسی تاکید دارد. کشمکش‌های مربوط به جزئیات عروسی، تنش با خانواده خودتان و خانواده همسرتان، ترس از تعهد و از دست دادن استقلال، ممکن است همه باعث خواب‌های نگرانی عروسی شود.

خواب دیدن اینکه با همسر فعلی خود، دوباره ازدواج می‌کنید بیانگر سعادت و وفاداری با شوهر و شادی است. این خواب روی این موضوع تاکید دارد که به هم تعهد قوی دارید.

عروسی با همسر فعلی ممکن است بیانگر مرحله جدیدی باشد (مثل پدر مادر شدن، خانه‌ی جدید و غیره) که واردش می‌شوید.

خواب دیدن اینکه شما عروسی با کسی را که هرگز ملاقات نکردید برنامه ریزی می‌کنید، استعاره‌ای است که نماد اتحاد بعد زنانه مردانه تان است.

بیانگر مرحله تحول است، جایی که شما به دنبال نوعی تعادل بین بعد احساسی و خشونت آمیزتان هستید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که دو بعدی که قبلا با هم در جنگ بود، الان ادغام شده و یکی شده است.

دیدن یا بریدن کیک عروسی در خواب نمادی از هماهنگی و سعادت داخلی (سعادت در زندگی) است. شما از زندگی لذت می‌برید و آینده‌ی روشن و شادی را پیش روی خود میبینید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا