اس ام اس و متنسرگرمیعکس پروفایل

پیام تبریک با شعر و عکس نوشته های زیبا ویژه بزرگداشت روز حافظ

5/5 - (1 امتیاز)

پیام تبریک با شعر و عکس نوشته های زیبا ویژه بزرگداشت روز حافظ

بیست مهر ماه مصادف با روز بزرگداشت حافظ ، بزرگ ترین شاعر نغزگوی ادبیات پارسی و یکی از سخنوران نامی جهان است، که به همین مناسبت مجله پیک نت نیز پیام تبریک با شعر و عکس نوشته های زیبا ویژه این شاعر بلند آوازه را آماده کرده است که در ادامه می بینید.

20 مهرماه در تقویم به نام بزرگمرد شعر و ادب پارسی، خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی رقم خورده و هر سال در این روز برنامه‌های مختلفی در آرامگاه وی و شهر شیراز برگزار می‌شود.

آرامگاه حافظ در شهر شیراز و در منطقهٔ حافظیّه در فضایی آکنده از عطر و زیبایی گل‌های جان‌پرور، درآمیخته با شور اشعار خواجه، واقع شده‌ است.

امروزه این مکان یکی از جاذبه‌های مهمّ گردشگری به‌شمار می‌رود و بسیاری از مشتاقان شعر و اندیشه حافظ را از اطراف جهان به این مکان می‌کشاند.

​بزرگ غزلسرای زبان فارسی که محبوبیت‌ بی مانندی‌ در فرهنگ‌ و ادب‌ ایران‌ دارد.

پیام تبریک با شعر و عکس نوشته های زیبا ویژه بزرگداشت حافظ

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

 شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

روز بزرگداشت مرد شعر و ادب پارسی حافظ شیرازی مبارک

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  پیام تبریک روز بزرگداشت حافظ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

تا درخت دوستی کی بر دهد

حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت و گو آیین درویشی نبود

ورنه با تو ماجراها داشتیم

شیوه چشمت فریب جنگ داشت

ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  پیام تبریک روز بزرگداشت حافظ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

این راه را نهایت صورت کجا توان بست؟

کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

روز بزرگ مرد ادب و شعر پارسی، حافظ شیرازی مبارک

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی…

روز لسان الغیب، حافظ شیرازی مبارک

پیام تبریک با شعر و عکس نوشته های زیبا ویژه بزرگداشت روز حافظ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  پیام تبریک روز بزرگداشت حافظ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

چه پیامی زیباتر از آن که در روز بزرگداشت حضرتش خواند:

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من

از من ایشان را هزاران یاد باد

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

بیدلی در همه احوال خدا با او بود

او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد

روز بزرگداشت حافظ مبارک

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  پیام تبریک روز بزرگداشت حافظ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

هر کس که این ندارد، حقا که آن ندارد

روز بزرگ مرد ادب و شعر پارسی، حافظ شیرازی مبارک

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

پیام تبریک با شعر و عکس نوشته های زیبا ویژه بزرگداشت روز حافظ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  پیام تبریک روز بزرگداشت حافظ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

روز بزرگداشت حافظ مبارک

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

گفتــم ای سلطـــان خوبان رحـم کــــن بر این غـــریب

گفت در دنبال دل ره گــــم کـــند مسکـــــین غریب

گفتمــش مگـــذر زمانی گـفت معـــذورم بــــدار

خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب…

روز بزرگداشت حافظ مبارک

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  پیام تبریک روز بزرگداشت حافظ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست…

در انـدرون مــن خستــه دل نــدانــم کـیست

کــه مــن خموشـم و او در فغــان و در غوغاست…

 روز بزرگداشت حضرت حافظ مبارک

پیام تبریک با شعر و عکس نوشته های زیبا ویژه بزرگداشت روز حافظ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

بهر درش که بخوانند بی خبر نرود

دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی

که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود

 روز لسان الغیب، حافظ شیرازی مبارک باد

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  پیام تبریک روز بزرگداشت حافظ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 ٢٠ مهر روز لسان الغیب، حافظ شیرازی گرامی باد

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خیز تا برکلک آن نقاش جان افشان کنیم

کاینهمه نقش عجب در گردش پرگارداشت

گر مرید راه عشقی فکر بد نامی مکن

شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

وقت آن صوفی قلندر خوش که در اطوار سیر

ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت

روز خواجه شمس الدین محمد شیرازی مبارک

پیام تبریک با شعر و عکس نوشته های زیبا ویژه بزرگداشت روز حافظ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  پیام تبریک روز بزرگداشت حافظ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

گفتــم ای سلطـــان خوبان رحـم کـن بر این غـریب

گفت در دنبال دل ره گــم کـــند مسکـین غریب

گفتمــش مگـذر زمانی گـفت معـــذورم بــــدار

خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب…

روز بزرگداشت حافظ مبارک

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خیز تا برکلک آن نقاش جـان افشان کنیم

کاین همه نقش عجب در گردش پرگارداشت

گر مرید راه عشقی فکر بد نامی مکن

شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

وقت آن صوفی قلندر خوش که در اطوار سیر

ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشــت

 روز خواجه شمس الدین محمد شیرازی مبارک

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  پیام تبریک روز بزرگداشت حافظ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

گفتمــش مگــذر زمانی گـفت معـــذورم بـــدار

خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب…

روز بزرگداشت حافظ مبارک

پیام تبریک با شعر و عکس نوشته های زیبا ویژه بزرگداشت روز حافظ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

در روز گرامیداشت حضرت حافظ بیتی جز این به دهنم نرسید:

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم

هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  پیام تبریک روز بزرگداشت حافظ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

روز بزرگداشت حافظ مبارک

شعر روز بزرگداشت حافظ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  شعر روز بزرگداشت حافظ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

خداحافظ

«به تودیع تو جان می خواهد از تن شد جدا حافظ

به جان کندن وداعت می کنم حافظ، خداحافظ»

ثناخوان توام تا زنده ام اما یقین دارم

که حقِ چون تو استادی نخواهد شد ادا حافظ

من از اول که با خوناب اشک دل وضو کردم

نماز عشق را هم بر تو کردم اقتدا حافظ

تو صاحب خرمنی و من گدایی خوشه چین؛ اما

به ِانعام تو شایستن نه حد هر گدا حافظ

به روی سنگ قبر تو نهادم سینه ای سنگین

دو دل با هم سخن گفتند بی صوت و صدا حافظ

در اینجا جامه شوقی قبا کردن نه درویشی است

تهی کن خرقه از تن چون که جان باید فدا حافظ

تو عشق پاکی و پیوند حسن جاودان داری

نه حسنت انتها دارد نه عشقت ابتدا حافظ

محمدحسین شهریار، گزیده غزلیات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا