تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه تعبیر و معنایی دارد؟

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه تعبیر و معنایی دارد؟
تعبیر خواب پول 
تعبیر خواب پول : ابن سیرین : در کل باید گفت که دیدن خواب پول نشانه های خوبی برایمان به ارمغان ندارد. هر زمان که خواب پول دیده اید صدقه بدهید تا بلا از شما دور شود.

تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول :  اساسا رویای ما بازتابی از ذهن ناخودآگاه ما است. مهمترین نکته این است که بدانیم که آشفتگی و مشکلات زندگی ما گاهی در حالت رویای ظاهر می شود.

تعبیر خواب پول از ابن سیرین:

در کل باید گفت که دیدن خواب پول نشانه های خوبی برایمان به ارمغان ندارد. هر زمان که خواب پول دیده اید صدقه بدهید تا بلا از شما دور شود. نقل است که اگه در خواب شخصی پولی به شما داد یعنی پسری متولد می شود که خبرش را به شما می دهند. همچنین دیدن پول طلا در خواب به معنای گران شدن اجناس است.

تعبیر خواب پول از آنلی بیتون

تعبیر خواب پول از آنلی بیتون:

  • اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است، علامت آن است که در پرداخت قسط‌های خود درمانده خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید از جایی پول می‌دزدید، نشانه آن است که در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید. باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید.
  • اگر خواب ببینید پول پس انداز می‌کنید، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت.
  • اگر خواب ببینید پول می‌خورید، نشانه آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد.
  • اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده‌اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می‌کند، نشانه آن است که در اثر مداخله یکی
  • از دوستان در کارهای شما، زیان سختی خواهید دید.
  • اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.
  • اگر در خواب پول گم کنید، نشانه آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب پول از امام صادق:

پول در خواب عبارت است از :

۱- برآورده کردن حاجت و خواسته

۲- حکومت

۳- مال جمع آوری شده

۴- دوست

۵- فرزند

۶- یار و رفیق

۷- رزق و روزی فراخ و گسترده

۸- ایمنی , کنیزک

۹- به دست آوردن جا و مقام

۱۰- منزلت و احترام

[irp]

تعبیر خواب پول از منوچهر مطیعی

تعبیر خواب پول از منوچهر مطیعی :

پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می‌آید و چه بسا شب هنگام فراموش می‌کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هایی است که پیش می‌آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است.

 منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است.
پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند.

[irp]

چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید.
روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است. چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند.

[irp]

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه تعبیر و معنایی دارد؟

منابع:ستاره،نماگرد

پیشنهادها:

تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب دندان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *