تعبیر خواب پروانه ابن سیرین و پروانه سفید، آبی، قهوه ای و رنگی

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب پروانه ابن سیرین و پروانه سفید، آبی، قهوه ای و رنگی

پروانه یکی از حشرات زیبا و دوست داشتنی است که گاهی ممکن است خواب آن را ببینیم و دوست داشته باشیم که از تعبیر آن مطلع شویم. برای اطلاع از تعبیر خواب پروانه از ابن سیرین با پیک نت همراه باشید.

پروانه ها به طور کلی نماد تغییر و دگرگونی هستند.

خواب دیدن پروانه اغلب می تواند نشان دهنده این باشد که شما در حال گذر از یک تغییر یا تحول بزرگ در زندگی خود هستید.

تغییر بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی است و گاهی اوقات کشمکش ها و موانعی با آن همراه است.

اکثر کتاب های تعبیر خواب پروانه ها را نماد مثبت رفاه، موفقیت در تجارت و خبرهای خوب می دانند.

تلاش برای گرفتن پروانه به این معنی است که شما عاشق کسی خواهید شد اما روابط شما به دلیل سبک فکری شما کارساز نخواهد شد. این خواب همچنین می تواند نشان دهنده مشکلات کوچک باشد، مانند نگه داشتن یک حشره در دستان خود.

اگر مردی در خواب دید که پروانه ای گرفت، پیشگویی است که به زودی ازدواج خواهد کرد و همسرش برای او پسری خواهد آورد. اگر در خواب دیدید که پروانه ای بال می زند، این خواب موفقیت در همه کارها و خوشبختی شما را پیش بینی می کند.

تعبیر خواب پروانه ابن سیرین

تعبیر خواب پروانه به روایت ابن سیرین:

پروانه درخواب، مردی ضعیف و نادان است که خود را به نادانی در هلاک اندازد.

چنانچه مردی سالمند و متکفل يک خانواده در خواب ببينيد که به دنبال پروانه ای می رود يا پروانه ای را گرفته ضعف و نادانی خود را بروز می دهد که در شان و مقام او نيست.

تعبیر خواب پروانه سفید، سیاه، قهوه ای، آبی، قرمز، نارنجی، زرد، سبز و رنگارنگ

تعبیر خواب پروانه در انواع رنگ ها از معبرین غربی:

تعبیر خواب پروانه سفید: دیدن پروانه سفید به این معنی است که باید به هر روز به عنوان یک هدیه و فرصت جدیدی که در زندگی دارید نگاه کنید. شما بیش از حد بر گذشته متمرکز شده اید، که شما را از نگاه روشن تر به جهان باز می دارد. ممکن است در آرزوی تغییر باشید، اما از انجام اولین حرکت می ترسید.

اگر دختر جوانی در خواب پروانه سفید ببیند، این وعده ملاقات با مردی است که با او ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب پروانه سیاه: دیدن پروانه سیاه در خواب بیانگر آن است که اتفاقات بدی برای شما رخ خواهد داد.

همچنین این خواب، نشانه آن است که رازهای کسی به زودی برای شما فاش خواهد شد. برخی از کتاب های رویایی پروانه های سیاه را با روح بستگان متوفی شما مرتبط می دانند.

تعبیر خواب پروانه قهوای: دیدن پروانه قهوهای در خواب نماد تمایل شما برای پیشرفت است. شما یک فرد واقعا کوشا هستید که برای رسیدن به اهداف خود تلاش می کنید. مهمترین چیز برای شما رسیدن به هدفتان است.

تعبیر خواب پروانه آبی: اگر در خواب پروانه آبی ببینید، به این معنی است که نباید از چیزهایی که می خواهید دست بکشید زیرا به زودی مشکلات برطرف خواهد شد. مهم است که با انگیزه و صبور باشید و به هدف خود خواهید رسید. اگر در حال حاضر معتقدید که هیچ راهی برای غلبه بر مشکلاتی که دارید وجود ندارد، در اشتباهید.

تعبیر خواب پروانه قرمز: وقتی در خواب یک پروانه قرمز می بینید، نمادی از اشتیاق و همچنین خطر است. این احتمال وجود دارد که شما در یک رابطه مخفیانه با کسی هستید و می ترسید که همه چیز از بین برود.

شما آن شخص را عاشقانه دوست دارید، اما نمی توانید آن را با خانواده در میان بگذارید. اگر هر دوی شما از عشق خود مطمئن هستید، دلیلی برای پنهان کردن آن وجود ندارد.

تعبیر خواب پروانه نارنجی: رویایی که در آن پروانه ای نارنجی می بینید، هشداری است برای مراقبت از آنچه در زندگی واقعی می گویید. بی پروایی شما می تواند شما را در موقعیت های ناراحت کننده ای قرار دهد. بسیار مهم است که در مورد اسرار، برنامه ها و ایده های خود با افرادی صحبت کنید که فقط به آنها اعتماد دارید.

تعبیر خواب پروانه زرد: وقتی در خواب یک پروانه زرد می بینید به این معنی است که برای رسیدن به خواسته های خود باید به دستورالعمل هایی که قبلاً تعیین کرده اید پایبند باشید. از برنامه ای که از قبل تعیین شده است منحرف نشوید و همه چیز درست خواهد شد.

اگر هم در خواب پروانه ای زرد کم رنگ دیدید، این نماد ناامیدی و برآورده نشدن آرزوها است. اگر روی کسی که می‌ شناسید فرود آمد، ممکن است این شخص مشکلاتی داشته باشد.

تعبیر خواب پروانه سبز: دیدن پروانه سبز به معنی رفاه و فراوانی است.

خواب پروانه سبز، عموماً تعبیر خوبی دارند، زیرا آنها نشان دهنده شانس هستند. آنها شما را در مورد تغییرات مثبتی که به زودی در زندگی شما رخ می دهد، آگاه می کنند، خواه شما آغازگر آن باشید یا نه.

تعبیر خواب پروانه رنگارنگ: اگر در خواب پروانه ای چند رنگ ببینید، بیانگر آن است که یکی از اعضای خانواده شما را خوشحال می کند. آنها ممکن است خبرهای خوب یا هدایای ارزشمندی به همراه داشته باشند. خبرهای خوب لازم نیست به شما ربطی داشته باشند، بلکه شما را خوشحال خواهند کرد.

تعبیر خواب پروانه بزرگ

دیدن یک پروانه بزرگ در خواب بیانگر این است که شخصی را عاشقانه دوستش دارید و برایش ارزش قائل هستید، اما پی میبرید که او به شما علاقه ای ندارد. این خیلی شما را ناراحت خواهد کرد.

تعبیر خواب پروانه های زیاد

دیدن پروانه های زیاد درخواب، تعبیرش این است که خبرهای خوبی در راه است. اگر در خواب پروانه های زیادی دیده باشید، بیانگر آن است که یکی از نزدیکان شما شادی زیادی را تجربه می کند که شما را نیز خوشحال می کند.

حتی ممکن است خبرهای خوبی از خارج از کشور برسد.

تعبیر خواب پروانه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس هاي زودگذر بخصوص هوس هاي جوانانه و کودکانه.

پروانه در خواب هاي ما معرف سبکي و جلفي نيز هست. چنانچه در خواب خود فقط پروانه اي ديديد که به تماشاي آن ايستاده بوديد ضمير نا خود آگاه شما از طلوع يک هوس در زندگيتان خبر مي دهد و اين که به پيروي از اين هوس شان خويش را تخفيف مي دهيد.

اگر به دنبال پروانه اي مي دويديد و مي خواستيد او را بگيريد خواب شما مي گويد که به دنبال هوس مي رويد که رسيدن يا نرسيدن به آن تغييري در زندگي شما پديد نمي آورد.

چنانچه مردي سالمند و متکفل يک خانواده در خواب ببينيد که به دنبال پروانه اي مي رود يا پروانه اي را گرفته به نوشته ابن سيرين ضعف و ناداني خود را بروز مي دهد که در شان و مرتبه او نيست.

حال اگر در خواب ديديد که پروانه اي را به عمد کشتيد خواب شما مي گويد که باطنا نمي خواهيد هوس باز و متلون شناخته شويد ولي در زندگي شما پيش مي آيد که بايد با هوشياري و دانائي با آن برخورد کنيد.

به طور کلي پروانه بيشتر هوس است و داشتن آن هوس بازي است و پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زيبا روي پر و بال خويش دارد يک زن خوب روي فتان است و نوشته اند که به دنبال چنين پروانه اي دويدن و رفتن استقبال از مهلکه است.

اگر پروانه اي پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه اي و هوسي شما را اغوا مي کند و فريب مي دهد.

گرفتن و حبس کردن پروانه در شيشه يا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوي و پاکي و پرهيزکاري است.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکی دوشیزه دست دراز کند از او مضرت نرسد.

اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد، دلیل که فرزندش هلاک شود.

تعبیر خواب از دیدگاه آنلی بیتون

ديدن پروانه ميان گلها و بر فراز چمنهاي سبز در خواب ، دلالت بر آن دارد كه كامياب و پيروز خواهيد شد.

اگر پروانه ها را در حال پرواز ببينيد، نشانة آن است كه از دوستاني كه دور از شما زندگي مي كنند توسط نامه يا افرادي كه با آنان ديدار داشته اند، باخبر خواهيد شد.

تعبیر خواب پروانه از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

پروانه در خواب تان نشانه طول عمر، خلاقیت، عاشقانه، شادی و معنویت است.

شما ممکن است یک طریقه ی جدید فکری را تجربه کنید. یا شما یک نوع تغییر تحول را تجربه می کنید.

تعبیر دیگر خواب پروانه به این اشاره دارد که نیاز دارید آرام بگیرید. شما در زندگی تان تمرکز ندارید.

شما تمایل دارید که از یک چیز به چیز دیگر بپریددیدن دو پروانه در خواب تان بیانگر عاشقانه و یک ازدواج طولانی و شاد است.

اگر شما چندین پروانه در خوابتان ببینید، نمادی از مقبول بودن، رشد، الهام و آزادی است

دیدن پروانه مرده در خواب تان به اهداف شما اشاره دارد که درک نشده است

خواب کشتن پروانه بیانگر این است که شما خیلی سطحی هستید.

تعبیر دیگر این خواب به این ماهیت شما اشاره دارد که می خواهید تمام عشق و توجه یک نفر را از آن خود کنید.

پیشنهاد: تعبیر خوب قارچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *