تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب جارو دستی کشیدن و خریدن از دید معبران اسلامی و غربی

2.2/5 - (4 امتیاز)
تعبیر خواب جارو دستی کشیدن و خریدن

چنانچه خواب جارو دستی را دیدید؛ مجله پیک نت تعبیر خواب جارو کشیدن و خریدن را از دید امام جعفر صادق (ع)، ابن سیرین، منوچهر مطيعی تهرانی و معبران غربی گردآوری کرده است که در ادامه می توانید مشاهده نمایید.

تعبیر خواب جارو دستی

خواب دیدن جارو اغلب برای دختران یا زنان رخ می دهد.

رویاهای مربوط به جارو معمولاً نشانه بسیار خوبی است که اغلب نشان دهنده بهبود سریع وضعیت مالی شما است.

جارو در خواب اغلب نشانه شروع جدیدی در مورد کار شما است، مانند ارتقاء شغلی، تغییر شغل، یافتن شغل جدید و غیره.

اگر همه چیز در زندگی شما خوب پیش نمی رفت، این خواب نشانه بهبود وضعیت زندگی شما است و بیانگر تغییراتی برای بهتر شدن است.

اگر در خواب جارو دیدید، چنین خوابی ممکن است نشان دهنده نیاز به حل برخی از مسائل گذشته باشد.

جاروهای جدید در خواب اغلب نشان دهنده بهبود وضعیت مالی شما است و گاهی اوقات می تواند نشانه ثروت در آینده نزدیک باشد.

جارو اغلب نشانه رهایی از افسردگی و بد خلقی و غلبه بر موانع است. ممکن است نشان دهنده تسویه بدهی های شما باشد.

جاروها همچنین ممکن است نشان دهنده خلاص شدن از شر مشکلات، ترس ها و ناامنی ها باشند.

جارو در رویاها می تواند نشانه بدی نیز باشد و هشدار دهنده نزاع در خانه شما باشد. آنها همچنین می توانند نشان دهنده آشتی باشند.

گاهی می توان این خواب را هشداری در برابر دوستان دروغین دانست. شما باید حلقه دوستان خود را بررسی کنید و مشخص کنید که چه کسانی واقعی هستند و از بقیه فاصله بگیرید.

جارو در خواب نیز می تواند نشانه دیدار ناخوشایند شخصی باشد.

گاهی اوقات خواب یک جارو می تواند نشان دهنده از دست دادن پول باشد.

در برخی موارد می تواند نشان دهنده کسالت و شایعات باشد.

جارو در خواب می تواند نمادی از نیازهای جنسی نادیده گرفته یا ارضا نشده شما باشد.

اگر از جارو برای نظافت استفاده کرده اید، این خواب معمولاً به معنای حل برخی از مشکلات است.

جارو کردن خاک با جارو در خواب گاهی اوقات می تواند نشان دهنده موفقیت در تلاش یا نتایج خوشایند یک موقعیت باشد.

گاهی اوقات نشان دهنده کسب ثروت یا افزایش سود شماست. اگر زباله‌ها را در سطل زباله جمع‌آوری کرده‌اید، خواب ممکن است نشان‌دهنده کسب سود از پروژه‌ای باشد که در حال حاضر روی آن کار می‌ کنید.

جارو گاهی اوقات می تواند نشان دهنده خانه یا خانواده ما باشد. همچنین می تواند نشان دهنده کارمند یا خدمتکار ما باشد.

خواب در مورد استفاده از جارو برای جارو کردن طبقات. اگر در خواب از جارو برای جارو کردن طبقات استفاده کرده اید، چنین خوابی علامت خوبی است که نشان می دهد ممکن است مشکلات شما به زودی تمام شود.

همچنین ممکن است نشان دهنده خلاص شدن از شر چیزها و افرادی باشد که به دلایلی شما را آزار می دهند. گاهی اوقات نشان می دهد که در زندگی شما مشکلی ندارید.

همچنین ممکن است نشان دهنده غلبه بر برخی موانع در زندگی شما باشد. همچنین ممکن است نشان دهنده تغییر شغل یا محل زندگی شما باشد.

اگر خیابان را با جارو جارو می کنید، چنین خوابی نماد تحقیر شما نسبت به کسی یا چیزی است.

خواب دیدن در مورد جارو کردن طبقات با جارو در خانه کسی. اگر در خواب دیدید که کف خانه کسی را جارو می کنید، چنین خوابی علامت بدی است که نشان دهنده فقر است.

همچنین ممکن است نشان دهنده مرگ یک نفر از آن خانه باشد.

تعبیر خواب جارو زدن برای دختر مجرد

اگر دختر مجردی هستید و در خواب خود را در حال جارو کردن با جارو می بینید، به این معنی است که شخصی از شما خواستگاری می کند.

اگر دوستی دارید، او آنقدر جرات پیدا می کند که از شما خواستگاری کند.

اگر در یک رابطه نیستید، خواب بیانگر این است که شما در شرف ملاقات با همسر آینده خود هستید که در تمام زندگی همراه شما خواهد بود.

تعبیر خواب جارو شکسته

تعبیر خواب جارو شکسته چیست؟ دیدن جارو شکسته در خواب می تواند بیانگر این باشد که شخصی وجود دارد که به شما خیانت می کند. یا، این رویا می تواند در ناخودآگاه شما باشد، و یادآور صحنه ای در گذشته است که یکی از نزدیکان شما به شما خیانت کرده است.

بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که تلاش کنید و ادامه دهید و مشکلات زندگی را فراموش کنید.

چنین رویایی همچنین می تواند به این معنی باشد که شما در حال تجربه برخی از شکست های جزئی هستید که می تواند به شغل یا تجارت شما مربوط باشد. اگر در حال برنامه ریزی برای کسب درآمد هستید، باید آن را حفظ کنید زیرا هر کاری که در حال حاضر انجام می دهید ممکن است مشکلاتی داشته باشد.

اگر در خواب جارو شکسته ای را دیدید که با آن جایی را جارو زدید، معمولاً چنین خوابی نشانه بدی است و حکایت از اندوه در آینده نزدیک دارد.

تعبیر خواب جارو کثیف

جارو کثیف در خواب چه تعبیری دارد؟ رویای یک جارو کثیف نشان دهنده شایعات است. افراد نزدیک شما ممکن است درباره شما بدگویی کنند.

چیزی در حال وقوع است که باعث می شود آنها شروع به شایعات درباره شما کنند و کاری نمی توانید انجام دهید جز اینکه در سکوت کنید.

جارو کثیف که در خواب دیده می شود نیز می تواند نشان دهنده این باشد که شما سعی خواهید کرد مشکلات خود را از پیش رو بردارید.

تعبیر خواب جاروسفید، زرد، سبز و قرمز

دیدن جارو یا جارو سفید در خواب به این معنی است که شما یک فرد کمال گرا هستید.

رنگ زرد نماد خلاقیت، امید و رشد است. وقایع اخیر در زندگی شما ممکن است باعث شود که نسبت به خودتان یا اوضاع اطرافتان احساس ناامنی کنید، به همین دلیل است که ممکن است رویایی شامل یک جارو زرد برای شما دیده شود.

سبز رنگ زندگی، تجدید و امید است.

قرمز رنگ شور و اشتیاق است، اما همچنین هشداری است که باید مراقب باشید. این ممکن است چه معنایی برای شما داشته باشد؟

جارو قرمز در خواب شما ممکن است نشان دهنده این باشد که شاید شما در مورد چیزی عجولانه نتیجه گیری کرده اید و قبل از جمع آوری تمام حقایق لازم برای یک تصمیم آگاهانه تصمیم می گیرید.

تعبیر خواب جارو خریدن

اگر در خواب ببینید که جارو می‌ خرید، روزهای سختی را پیش‌بینی می‌ کند.

دیدن جارو چه تعبیری دارد

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

جاروب ديدن به خواب بر سه وجه است.

اول: خادم

دوم: منفعت

سوم: متقاضي چيزها كه به مردم است بدو رسد.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

جارو درخواب، خادم و خدمتكار است و جاروی بزرگ خادمي است كه تقاضاي چيزها كند.

اگر بيند كه خانه را به جارو مي رُفت، دليل كه مالش ضايع شود.

اگر بيند خانه كسي مي رُفت، دليل كه مال كسي بدو رسد, خاصه بيند كه خاك رفته را به خاك خود آورد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن.

عمل زوائد مخارج ضروري را زدن و بهاي آن را به کناري نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب هاي ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر مي شود.

معبران کهن نوشته اند جارو خادم و خدمتگزار است ولي به نظر من تعبير بالا درست تر است.

زني اگر در خواب ببينيد که جارو مي کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنايت شوهرش قرار مي گيرد و اگر ببينيد که شب در تاريکي جارو مي کند دعوا و مرافعه راه مي اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نيست.

مردي اگر در خواب ببيند که جارو مي کند و به خانه خود خير و برکت مي آورد.

جواني اگر در خواب ببيند که جارو مي کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده ، پولي در اختيارش مي گيرد يا اينکه به کاري مشغول مي شود.

جارو کشيدن به ديوار خوب نيست و غم و اندوه مي آورد و به معني جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از ديوار به کف اتاق مي ريزيد خواب شما مي گويد ناراحتي ها را جا به جا مي کنيد.

جاروي دسته دار کمک و مساعدتي است مالي که به بيننده خواب مي شود.

اگر در خواب ببينيد که کسي جارو مي کند و خس و خاشاک را به طرف شما مي راند براي شما درد سر و ناراحتي مالي به وجود مي آورد و اگر خلاف جهت شما جارو مي کند و خاکروبه را از جائي که شما بوديد دور مي راند غم و اندوه را از شما مي راند.

ديدين جاروي از هم گسيخته و پاره و ولو در خواب خوب نيست و بيماري يا مرگ زن خانه است.

دور افکنده و فروختن جارو جدائي بين زن و شوهر است.

اگر ببينيد که جارو مي کنيد و خس و خاشاک و خاک را گوشه اي گرد مي آوريد پول جمع مي کنيد و اگر به وسيله خاک انداز بر گرفتيد پولي به دست شما مي رسد مشروط بر اين که دور نريزيد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا