تعبیر خواب مرغ از حضرت یوسف و امام صادق

5/5 - (3 امتیاز)
تعبیر خواب مرغ از حضرت یوسف و امام صادق

تعبیر خواب مرغ از حضرت یوسف علیه السلام و امام جعفر صادق (ع)

یوسف نبی از جمله پیامبرانی بوده که به داشتن علم تعبیر خواب معروف است و مجله پیک نت نیز معنی خواب دیدن مرغ را از این پیامبر و معبران دیگر برای شما همراهان قرار داده است.

تعبیر خواب مرغ از حضرت یوسف (ع) و امام صادق

حضرت یوسف (ع) می فرمایند:

اگر گوشت مرغ را در خواب به صورت خام ببینید معنی آن خام بودن فکر شما و به عبارتی ناقص العقلی است اما دیدن گوشت مرغ پخته در خواب خیلی خوب است و نشان از تکامل شما دارد.

دیدن گوشت مرغ چاق مال و میراث و نعمت است و دیدن گوشت مرغ لاغر غم و اندوه است.

اگر در خواب دیدید که گوشت مرغ می خورید به عزت و جلال می رسید.

دیدن خواب مرغ و هر نوع مرغی (منظور مرغ زنده) نیکوست.

امام صادق (ع) می‌ فرمایند:

تعبیرهای مرغ عبارتند از:

  • زنی زیبا
  • کنیزک
  • خدمتکار خانه

معنی دیدن خواب مرغ چاق و لاغر

به طور کلی دیدن مرغ، اراده ضعیف بیننده خواب را بیان می کند، اما همچنین می تواند نماد مفاهیم مثبتی مانند ثروت هم باشد.

اگر در خواب مرغی چاق را ببینید، معنی خوبی دارد. این بدان معنی است که شما برای تلاش خود پاداش خواهید گرفت و یا افتخار بزرگی دریافت خواهید کرد. مردم به خاطر کاری که انجام می دهید به شما احترام می گذارند، شما را تحسین می کنند و فکر می کنند شما فردی شجاع و صادق هستید.

به احتمال زیاد، شما کار مهمی برای جامعه انجام داده اید.

شما خود را وقف برخی اهداف بشردوستانه کرده اید و اکنون تلاش های شما برای همه نمایان شده است. شما به خود افتخار می کنید و قطعاً شایسته احترام و قدردانی هستید.

اگر در خواب مرغی لاغر و گرسنه ببینید، نشانه خوبی نیست. مرغ لاغر نماد تحقیر و شرم است.

به احتمال زیاد، شما موقعیت ناخوشایندی را تجربه خواهید کرد و به دلیل دیگران در موقعیت بسیار ناراحت کننده قرار می گیرید. کسی شما را به کاری متهم می کند که انجام نداده اید، اما شما قادر به مقابله با آن نخواهید بود، زیرا هیچکس شما را باور نمی کند.

شما را دروغ احاطه کرده است و باید خودتان راه خروج از چنین محیط را پیدا کنید. افراد اطراف شما هیچ اعتمادی به شما ندارند.

خواب مرغ مرده

خواب های مربوط به مرغ مرده منفی است. اگر خواب مرغ مرده ببینید، به این معنی است که کنترل زندگی خود را از دست داده اید. این بدان معنی است که شما تحت تأثیر عمیق و قوی فردی در اطراف خود هستید.

شما به فکر خودتان نیستید و عزت نفس ندارید.

افراد با نیات خودخواهانه این را می بینند و به سادگی از آن برای خیر خود استفاده می کنند. آن شخص هیچ نیت خوبی نسبت به شما ندارد و حتی ممکن است شخصی باشد که به سادگی از آزار دیگران لذت می برد تا خود را خوب جلوه دهد.

در نهایت، همه این را خواهند دید، اما این بدان معنا نیست که باید اجازه دهید او به شما صدمه بزند. هنگام صحبت کردن با کسی باید محتاط باشید. به دقت فکر کنید که چه چیزی و به چه کسی می گویید.

البته افرادی هم هستند که حامی و خوب هستند، اما آنهایی که مبدل هستند.

این خواب نشان دهنده ناامیدی شما از احساس ناتوانی و ضعف است.

اگر در خواب چند مرغ مرده می بینید، آماده پذیرایی از مهمانان ناخواسته زیادی در خانه خود شوید.

خواب دیدن خوردن مرغ

اگر خواب ببینید مرغ می خورید خوب است. این خواب نشانه خوش شانسی و نوید خوبی برای آینده نزدیک شماست. این بدان معنی است که زندگی شما در شرف بهتر شدن است، به خصوص از نظر رفاه مادی و مالی.

این خواب نشان می دهد که باید آرام باشید و از زندگی خود لذت ببرید. شما مجبور نیستید همیشه در حال حرکت باشید.

کاری که تاکنون انجام داده اید قطعا نتیجه خواهد داد. خوردن مرغ نماد کسب و کار موفق و پروژه های امیدوارکننده است.

از سوی دیگر، رویاهای خوردن مرغ می تواند با زندگی عاطفی شما مرتبط باشد. همچنین نشانه خوش شانسی است و به این معنی است که از خود احساس رضایت و خوبی خواهید داشت.

اگر در خواب گوشت مرغ آماده ببینید، به این معنی است که احتمالاً خبرهای خوبی دریافت خواهید کرد، موقعیتی خوشایند را تجربه خواهید کرد.

دیدن گوشت مرغ همیشه نشان دهنده چیز خوب و مثبتی است، بنابراین باید آرامش داشته باشید و نگران این خواب نباشید.

تعبير خواب مرغ به روايت محمد ابن سیرین

هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است.

اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود.

اگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بود.

تعبير خواب به روايت جابر مغربی

دیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است.

تعبير خواب مرغ به روايت اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی

اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود.

اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند.

تعبیر این خواب از منوچهر مطیعی تهرانی

بریدن سر مرغ در خواب، به معنای شفای از بیماری و معافیت از زحمت و خدمت تعبیر شده است.

از آنجایی که تعبیر مرغ در خواب به خانم خانه یا خدمتکار خانه بر می گردد، اگر خواب ببینید که سر مرغی را بریده اید، خدمتکار خانه اگر بیمار است، شفا می یابد، اگر مقروض است، قرض او ادا می شود، اگر بی ایمان است، به راه راست هدایت می شود..

و یا اینکه خدمتکار خانه را اخراج می کنید، یا خانم خانه را از خدمت کردن معاف می کنید.

اگر خواب ببینید که مرغ زنده ای در خانه دارید که پرهای او ریخته است، از عزت و مقام خانم خانه کم می شود.

اگر خواب ببینید که مرغ پرکنده به خانه آورده اید و آن مرغ زنده نیست، ثروتی بی زحمت به خانه شما خواهد آمد.

پیشنهاد: تعبیر خواب تخم مرغ

حتما ببینید

تعبیر خواب ساعت مچی و دیواری برای دختر مجرد

تعبیر خواب ساعت مچی و دیواری برای دختر مجرد

در این مطلب، تعبیر خواب ساعت مچی و دیواری برای دختر مجرد و زن باردار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *