تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب توپ بازی کردن

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب توپ بازی کردن

تعبیر خواب توپ یا توپ بازی کردن چیست؟ تعبیرگران می گویند که دیدن توپ در خواب نشان دهنده یک سرگرمی و لذت است. خواب دیدن توپ همچنین نشان می دهد که توجه شما در زندگی به تفریح ​​و فراموش کردن وظایف روزانه است. برای مطالعه ی تعابیر بیشتر با پیک نت همراه باشید.

تعبیر خواب توپ بازی کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

(توپ بازی) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فریب دنیا و رفتن به دنبال چیزهائی که پایه و مایه ندارند.

فریب و نیرنگ زندگی محسوب می شوند و انسان را از حقیقت دور می کنند.

توپ در خواب سراب است.

سرابی فریبنده که چون به آن می رسید خاك می یابید و عطش در شما باقی می ماند.

چنانچه در خواب دیدید که دنبال توپ می دوید (در صورتی که فوتبالیست و والیبا لیست و اهل توپ بازي و توپ نباشید ) خواب شما می گوید که فریب می خورید و مدت ها خود را به کاري بیهوده سرگرم و دل خوش نگه می دارید.

در واقع باد می کارید و حسرت درو می کنید.

اگر در خواب توپی که به دنبال آن هستید پنچر شود یا بترکد واقعیت بر شما آشکار می گردد.

در نیمه راه گمراهی چشم شما باز می شود و در می یابید که تا آن جا هم به امید عبث آمده اید.

اگر در خواب ببینید که کسی توپی را به طرف شما شوت می کند یا توپی خوش آب و رنگ و شکیل به شما می دهد خوابتان می گوید که در آینده نزدیک کسی در صدد اغواي شما بر می آید.

عکس این هم صادق است اگر شما توپی را به طرف دیگري شوت کنید یا به او بدهید.

دیدن توپ در خواب با تعریفی که از آن شد می تواند حالات گوناگون داشته باشد که خود بیننده خواب قادر به تشخیص و تعبیر خواهد بود.

لوک اویتنهاو می گوید:

توپ بازي یا بادکنک: دیر کرد در انجام برنامه ها، شما کارهایتان را بدون فکر انجام میدهید.

لیلا برایت میگوید:

بازي کردن با توپ ، نشانهي آن است که بخت و اقبال به شما رو می آورد.

اگر در خواب با توپی برخورد کنید، نشانهي آن است که دچار دردسر و گرفتاري میشوید.

دیگر تعابیر

دیدن گوی یا توپ در خواب بیانگر افکار است.

گوی یا توپ آبی نشان دهنده افکار مثبت است.

گوی یا توپ قرمز نشان دهنده افکار منفی است.

همچنین ممکن است منعکس کننده درگیری بر سر مسائلی باشد که می خواهید از شر آنها خلاص شوید.

توپ های ورزشی در خواب نماد مسائلی است که از نظر عاطفی با آنها دست و پنجه نرم می کنید یا تصمیماتی که در نظر دارید. انتخاب هایی که در نهایت می توانند تأثیر خوب یا بد داشته باشند. باورهایی که می توانند منجر به نتیجه مثبت یا منفی شوند.

توپ تنیس نماد درگیری بر سر مسائلی است که شما آنها را رد می کنید یا می خواهید شخص دیگری با آنها برخورد کند.

توپ فوتبال نماد درگیری بر سر روش های رقابتی است. شما و شخص دیگری که بر سر اینکه چه راهی را انجام دهید اختلاف دارید.

توپ بسکتبال نماد تمرکز شما بر روی قدرت یا موفقیت است. استفاده از قدرت برای رسیدن به آنچه در زندگی می خواهید یا یک نتیجه خاص. چیزی که از مهارت، موقعیت یا منابع خود برای تحقق آن استفاده می کنید.

همچنین ممکن است منعکس کننده فرصت هایی برای تغییر باشد که باید از آنها برای به دست آوردن قدرت استفاده کرد.

به طور مثبت، ممکن است به فرصتی برای خلاص شدن از چیزی نامطلوب یا ایستادگی در برابر چیزی اشاره کند.

به طور منفی، ممکن است نماد یک مشکل یا موقعیت منفی باشد که شما را به چالش می کشد یا شما را به ریسک وادار می کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا