تعبیر خواب تقویم از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب تقویم از دیدگاه معبران اسلامی و غربی

تعبیر خواب تقویم : دیدن تقویم در خواب معنای گسترده ای دارد، دیر یا زود به آنچه می خواهید خواهید رسید، به شرطی که ثابت بمانید و اهداف خود را فراموش نکنید. به یاد داشته باشید که صبر یک فضیلت است. فدا کردن خود و تلاش برای داشتن آینده ای بهتر می تواند اولین قدم مهم باشد.

تعبیر خواب تقویم

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب تقویم گوید:

تقویم یا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدیر است.

تقویم اعمال نیک و بد ماست که پیشروي ما در خواب شکل می گیرندو مجسم می شوند.

تقویم اگر دیواري باشد و در خواب مشاهده کنیم تقویمی به دیوار چسبیده که به ما تعلق دارد و حفاظی براي آن نیست گویاي آن است که رازي از ما فاش می شود.

چنانچه تقویم به صورت دفتر باشد که آن را همراه داشته باشیم چیزي هست که سعی داریم بپوشیم و مخفی کنیم تا دیگران از آن مطلع نشوند.

اگر تقویم کهنه باشد براي ما غم و اندوه پیش می آید.

اگر تقویم کهنه به کسی بدهیم موجب ملال و اندوه دیگران می شویم همین طور است اگر تقویم کهنه و قدیمی از دیگري بگیریم خودمان غم دار و ملول می گردیم .

تقویم سال نو شادي و فرح است که به استقبال آن میرویم.

تقویم پاره نشان آن است که رشته کار از دستمان بیرون میرود.

تقویم مچاله چروك و کثیف گویاي آشفتگی کارهاست که در نتیجه غم و رنج همراه می آورد.

اگر تعدادي تقویم داشته باشیم خواب ما می گوید بر چند نفر مدیریت می کنیم و می توانیم درباره ایشان تصمیم بگیریم.

لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب تقویم می گوید:

خواندن آن: شما به پیري خواهید رسید، زندگی طولانی

دیدن آن: شما منتظر خبري هستید

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب تقویم میگوید:

دیدن تقویم در خواب، دلالت بر آن دارد که اقبال شما نوسان خواهد داشت و خوشبختی ناپایداري خواهید داشت.

اگر خواب ببینید مشغول تماشاي اعداد و روزهاي تقویم هستید، دلالت بر آن دارد که اتفاقات جزیی وقت شما را هدر خواهد
داد و از این بابت نگران خواهید شد.

لیلا برایت در مورد تعبیر خواب تقویم میگوید:

خریدن تقویم نو در خواب، نشانهي همنشینی با افراد جدید است.

اگر در خواب مشغول مطالعهي تقویم باشید، نشانهي شنیدن اخبار خوش است.

دیدن تقویم در خواب چه تعبیری دارد؟

معبران غربی درباره تعبیر خواب تقویم گفته اند:

هنگامی که تقویمی را مشاهده می کنید، این خواب به شما می گوید که باید در مورد چگونگی رسیدن به هدف خود فکر کنید.

ممکن است راه‌های کوتاه‌تر یا طبیعی‌تری برای رسیدن به اهدافتان وجود داشته باشد. شما هنوز زمان دارید تا دیدگاه خود را تغییر دهید.

وقتی در خواب تقویمی را ذخیره می کنید ، بیانگر این است که در حال برنامه ریزی برای تحقق بخشیدن به انتظارات خود هستید. با این حال، نباید عجله داشته باشید یا اجازه دهید اضطراب بر شما مسلط شود. شما باید یاد بگیرید که انتظار چیز بهتری داشته باشید.

وقتی یک تقویم پیدا کردید ، این خواب نشان دهنده تردید شما در رابطه است. ممکن است در مورد رابطه خود با همسرتان مطمئن نباشید یا در مورد ازدواج خود تردید داشته باشید. به تعبیری دیگر، این خواب نشان می دهد که به این روزهای حساس برای دوستان، خانواده یا محله توجهی نمی کنید.

وقتی تقویمی را می بینید ، نمی دانید و این خواب نشان دهنده عدم تعهد و مسئولیت پذیری شماست. شما قدر چیزهایی را که از قبل دارید نمی دانید. مواقعی هست که فقط بعد از از دست دادن چیزی یاد می گیرید که قدر آنها را بدانید.

تقویم قدیمی در خواب به شما هشدار می دهد که باید گذشته خود را پشت سر بگذارید و به امروز فکر کنید. شما نمی توانید به گذشته برگردید، اما همان اشتباه را تکرار نمی کنید.

حتما ببینید

متن تبریک سال نو میلادی 2024

متن تبریک سال نو میلادی 2024؛ زیبا و خواندنی

سال نو میلادی یکی از مهم‌ ترین جشن‌ های سالانه در بسیاری از کشورها و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *