تعبیر خواب کلید برای دختر مجرد + زن متاهل، مطلقه و باردار

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب کلید برای دختر مجرد + زن متاهل، مطلقه و باردار

دیدن کلید در خواب بسیار رایج است و می تواند، تعابیر مختلفی داشته باشد. در ادامه می توانید تعبیر خواب کلید برای دختر مجرد، زن متاهل، مطلقه، زن باردار و خواب های رایج دیگر در این مورد را بخوانید.

برای دختر مجرد، خواب دیدن کلید می تواند به عنوان نشانه ای از خوش شانسی و موفقیت تعبیر شود.

برای زن متاهل، خواب کلید می تواند به این معنی باشد که آنها مسئول امور خود خواهند بود، در حالی که برای زنان باردار، خواب می تواند نشان دهنده زایمان ایمن و یک نوزاد سالم باشد.

برای زنان مطلقه، دیدن کلید در خواب یک فال نیک است.

ممکن است به این معنی باشد که شما آماده هستید تا درهای جدیدی را در زندگی خود باز کنید و چالش های جدیدی را به عهده بگیرید.

وقتی مردی در خواب می بیند که به کسی کلید هدیه می دهد، بیانگر رزق و روزی بسیار و خیر فراوانی است که به زودی نصیب او می شود. کلید در خواب یک مرد همچنین نشان دهنده رهایی از ناراحتی و رفع نگرانی در یک زمان سریع است.

تعبیر خواب کلید برای دختر مجرد + زن متاهل، مطلقه و باردار

دیدن کلید در خواب نشانه موفقیت و خوش شانسی است.

این نشان دهنده ثروت و رفاه است و این که شما این قدرت را دارید که هر موقعیتی را به نفع خود تغییر دهید.

کلید در خواب همچنین بیانگر توانایی های شما در حل مسئله است.

تعبیر خواب کلید برای دختر مجرد

دیدن کلید در خواب برای دختر مجرد مثبت تعبیر می شود.

می تواند آغاز یک زندگی جدید باشد و نشان دهنده رسیدن به ثروت و رفاه باشد.

همچنین می تواند نشان دهنده قدرت تغییر هر موقعیتی برای بهتر شدن باشد.

دختر مجردی که در خواب می بیند که با کلید به راحتی در را باز می کند، نشان از تسهیل در امور و برآورده شدن حاجات و رسیدن به هر آنچه از خدا خواسته و آرزو دارد.

اگر یک دختر مجرد در خواب ببیند که نمی تواند در را با کلید باز کند، این نمادی از مشکلات بزرگی است که در دوره آینده در کار خود با آن روبرو خواهد شد.

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که به کسی کلید می دهد، این نشان دهنده اخلاق نیکو و حسن شهرت او در بین مردم است که او را در موقعیت بالایی قرار می دهد.

دختر مجردی که در خواب می بیند از کسی که می شناسد و خوشحال است کلید می گیرد، نشان از نزدیک شدن نامزدی او با این شخص دارد و شوهر خوبی خواهد داشت که با او در رفاه و ثبات زندگی کند.

دیدن کلید ماشین در خواب برای دخترهای مجرد، بیانگر شنیدن خبرهای خوب و رسیدن خیلی زود شادی ها و مناسبت های شاد است.

دیدن سه کلید در رویای یک دختر مجرد می تواند نشانه موفقیت و رفاه باشد، زیرا کلیدها نماد دسترسی به فرصت های جدید هستند.

دادن کلید شکسته به یک دختر مجرد در خواب، نشان دهنده دسیسه ها و بدبختی هایی است که توسط افرادی که در کمین او هستند و می خواهند به او آسیب برسانند، در آینده رخ خواهد داد.

اگر دختر مجردی ببیند که کلیدش را گم کرده است، فرصت های زیادی را از دست می دهد که جایگزین کردن آنها دشوار است. خواب گم شدن کلید در خواب دختر مجرد نیز بیانگر عدم تمایل او به ازدواج و همچنین بیانگر از دست دادن شغل او است.

به طور کلی دیدن کلید در خواب برای یک دختر مجرد بیانگر وضعیت خوب او و تغییرات مثبتی است که در دوره آینده در زندگی او رخ خواهد داد.

تعبیر خواب کلید برای زن متاهل

تعبیر خواب کلید برای زن متاهل بیانگر پول زیاد و ارتقاء در زمینه کاری او است.

اما اگر زن متاهلی در خواب ببیند که کلید آهنی به دستش می رسد، به خانه ای بهتر از آنچه در آن هست نقل مکان می کند و آغاز خوشی برای او خواهد بود. وقتی در خواب ببیند که کلید را به کسی می دهد، در آینده نزدیک از خوشبختی لذت خواهد برد.

وقتی در خواب می بینید که او به دنبال کلید است، این نشان دهنده جستجوی او برای تسکین و راه حلی برای مشکلاتی است که در آن قرار دارد.

زن متاهلی که در خواب دری را می بیند و با کلید آن را باز می کند، بیانگر آن است که از زندگی زناشویی با ثبات و حاکمیت عشق و صمیمیت در خانواده برخوردار است.

اگر زن متاهلی خواب ببیند که با کلید شکسته نمی تواند دری را باز کند، نشان دهنده مشکلات زناشویی است که بین او و همسرش به وجود می آید که منجر به طلاق می شود.

دیدن کلید ماشین در خواب برای یک زن متاهل نشان دهنده پیشرفت ها و خوبی هایی است که در دوره آینده خواهد داشت که زندگی او را به سمت بهتر شدن تغییر می دهد.

اگر زن متاهلى در خواب كليد ماشين فرسوده را ببيند، نشانگر سختى مالی بزرگى است كه از آن رنج خواهد برد و موجب انباشته شدن بدهى مى شود.

دیدن کلید زنگ زده خانه در خواب برای زن متاهل بیانگر ابتلای آنان به چشم بد و حسد است و باید با خواندن قرآن و تقرب به خداوند خود را تقویت کند.

تعبیر خواب کلید برای زن مطلقه

دیدن کلید در خواب برای زن مطلقه، مثبت تعبیر می شود.

ممکن است به این معنی باشد که شما آماده هستید تا درهای جدیدی را در زندگی خود باز کنید و چالش های جدیدی را به عهده بگیرید.

همچنین می تواند نشانه این باشد که شما در حال رشد و پیشرفت هستید و اعتماد به نفس شما در حال افزایش است.

علاوه بر این، می تواند نشانه امید به آینده ای روشن و امکان یافتن عشق جدید باشد.

وقتی زنی مطلقه در خواب شخصی را می بیند که کلیدها را به او می دهد، از آسایش و آرامش برخوردار می شود و به زودی از همه مشکلات خلاص می شود.

زن مطلقه ای که در خواب می بیند با کلید در را باز می کند، نشانه رهایی از مشکلات و گرفتاری هایی است که مدت ها از آن رنج می برد. باز کردن در با کلید در خواب برای زن مطلقه نشان دهنده ازدواج مجدد او با مردی ثروتمند و صالح است که او را برای آنچه در ازدواج قبلی خود متحمل شده جبران می کند.

تعبیر خواب کلید برای زن باردار

برای یک زن باردار، کلید در رویا نشانه ای بسیار خوش یمن است.

زن حامله ای که در خواب می بیند زنجیری پر از کلید پیدا کرده است، نشان دهنده این است که خبرهای خوشحال کننده زیادی خواهد شنید.

زن حامله ای که در خواب ببیند با کلید در را باز می کند، نشانة تسهیل زایمان و صحت و سلامتی اوست و خداوند فرزندانی نیکو و سالم به او عطا خواهد کرد.

همچنین دیدن خواب کلید برای زن باردار می تواند نشانه شروع جدید و انتظار مادر شدن باشد.

تعبیر خواب کلید گم شده

اگر بیننده در خواب ببیند که کلیدش گم شده است، نماد مشکلاتی است که مانع رسیدن او به اهدافش می شود و او را در معرض ناامیدی و سرخوردگی قرار می دهد و باید از خدا کمک بگیرد و به او توکل کند.

اگر فردی در خواب بییند کلید خانه اش گم شده و آن را پیدا نمی کند، نشانه مشکلات زناشویی است که گرفتار آن خواهد شد.

دادن و گرفتن کلید

خواب بیننده ای که در خواب می بیند که کلیدی را به کسی که می شناسد می دهد، نشانه آن است که وارد یک شراکت تجاری خوب می شود که از آن پول حلال زیادی به دست می آورد که زندگی او را تغییر می دهد.

اگر بیننده در خواب ببیند که از کسی که می‌شناسد کلید شکسته می‌گیرد، نشان دهنده کینه ی اوست و در آینده بین آنها اختلافاتی پیش می‌آید و باید از او دوری کند تا مشکلی پیش نیاید.

رویای گرفتن کلید از شخص شناخته شده در خواب بیانگر شادی، شادی و موفقیت است که خواب بیننده را در تمام امور عملی یا علمی او همراهی می کند.

وقتی انسان در خواب می بیند که به مرده کلید می دهد، نشان از ارثی است که میت برای او می گذارد و ارث است. وقتی بیننده خواب کلیدی را به مرده می دهد و سریعاً از او می گیرد، لازم است هر آنچه را که مرده در وصیت خود گذاشته است، اجرا کند.

خواب اینکه کلید را به میت داد و او خوشحال شد، بیانگر این است که مژده است که خداوند دعای بیننده را برای مرده قبول می کند.

اگر مردی در خواب ببیند که کلید خانه را از پدر مرده خود می گیرد، به زودی از بحران مالی که در آن گرفتار شده است خارج می شود و خداوند او را از جایی که حساب نمی کند روزی می دهد.

کلید شکسته

کلید شکسته نمادی از طلاق زوج های متاهل به دلیل حسادت و سوء ظن است.

تعداد زیادی کلید شکسته در خواب نیز نماد رسوایی هایی است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.

تعبير خواب کلید از امام صادق

ديدن كليد در خواب بر هشت وجه است.

 • .اول: بشارت
 • دوم: فرج از غم
 • سوم: شفا از بيماری
 • چهارم: يافتن مراد
 • پنجم: قوت دين
 • ششم: گذاردن حاجت
 • هفتم: اجابت دعا
 • هشتم: علم

تعبير خواب به روايت ابن سيرين

ابن سیرین در تعبیر خواب صاحب نظر بود و در بازارها و مجالس مستقیماً خواب مردم را تعبیر می کرد.

از نظر ابن سیرین دیدن کلید در خواب به فال نیک تعبیر

میشد، زیرا معتقد بود دری است که خداوند به روی بیننده می گشاید و از آن برکت و فراوانی نصیب او می شود.

این را می توان نشانه ثروت، برکت، بشارت، امانتداری، طول عمر، استقامت و شفای بیماری برای او دانست.

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

 • اگر در خواب بيند كه كليد آهنين داشت، دليل قوت بود.
 • اگر كليد مسين داشت يا برنجين، دليل است كه سخنش گيرا شود.
 • اگر كليد را چوبين بيند، دليل كه منفعت آن كمتر بود.
 • اگر بيند كه كليدِ سيمين داشت يا زرين، دليل كه مال حاصل كند.

تعبير خواب به روايت جابرمغربی

 • اگر بيند كه قفل را نتوانست گشود و كليد ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است.
 • اگر بيند كه به كليد قفل گشود، دليل است كه زن خواهد و كنيزک خرد.

تعبير خواب کلید به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

داشتن کليد در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانيد به مدد کليد قفل در بسته ای را بگشائيد و پشت آن در نيز چيزهای خوب بيابيد و ببينيد.

کليد در خواب تقريبا همان تعبيری را دارد که در بيداری از کليد انتظار داريم.

کليد وسيله ای است برای گشودن قفل ها و در های بسته و در خواب نيز به توانائی انجام امور مشکل تعبير می شود.

اگر در خواب ببينيد کليدی بزرگ داريد که نمی دانيد که به کدام قفل می خورد خواب شما می گويد قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهيد يافت ولی فرصت و موقعيت به دست نمی آوريد.

اگر ببينيد قفل بزرگی هست و شما کليد کوچکی در دست داريد برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهيد کرد يا امکان به دست نمی آوريد.

اگر در خواب ببينيد قفل و کليد آشنائی هست اما شما نمی توانيد آن را بگشائيد با مشکلی رو به رو می شويد که از حل آن در می مانيد.

اگر ببينيد ديگری کليد می سازد و به شما می دهد خدمتی در حق شما انجام می دهد و راه موفقيت را به رويتان می گشايد.

اگر ديديد خودتان داريد کليد می سازيد تدبير کاری را مي کنيد.

اگر در خواب ببينيد کليد شما در قفل شکست در کاری شکست می خوريد و گرفتار استيصال می شويد.

اگر ببينيد با کليدی دری را قفل می کنيد زيرکانه رازی را از ديگران پنهان نگه می داريد.

پیشنهاد: تعبیر خواب موش

حتما ببینید

تعبیر خواب خودکار قرمز، آبی و سیاه + خودکار هدیه گرفتن

تعبیر خواب خودکار قرمز، آبی و سیاه + خودکار هدیه گرفتن

دیدن خودکار در خواب یکی از خواب هایی است که بیشتر ذهن بیننده را به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *