تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب رنگ ها از نظر روانشناسی و معبرین معروف

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب رنگ ها از نظر روانشناسی و معبرین معروف

تعبیر خواب‌ ها از موضوعات مهم در روانشناسی است و معمولاً نشانه‌هایی از وضعیت روحی و ذهنی فرد را در خود دارند. رنگ‌ ها نیز در خواب‌ ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و می‌ توانند نشانگر احساسات، نیازها و تجربیات فرد در زمان خواب باشند. در اینجا، به بررسی معانی رنگ‌ های مختلف در تعبیر خواب‌ ها از نظر روانشناسی و معبرین معروف اسلامی و غربی می‌ پردازیم.

تعبیر خواب رنگ ها از نظر روانشناسی

تعبیر خواب‌ ها از موضوعات مهم در روانشناسی است و معمولاً نشانه‌هایی از وضعیت روحی و ذهنی فرد را در خود دارند. رنگ‌ ها نیز در خواب‌ ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و می‌ توانند نشانگر احساسات، نیازها و تجربیات فرد در زمان خواب باشند. در اینجا، به بررسی معانی رنگ‌ های مختلف در تعبیر خواب‌ ها می‌ پردازیم.

  • رنگ قرمز:

رنگ قرمز به طور کلی با احساسات شدید، انرژی، عشق، خشم و هیجانات قوی مرتبط می‌شود. در خواب، حضور رنگ قرمز ممکن است نشانگر عشق و رابطه عاشقانه، اندوه، خشم، تنش یا حتی خطر و تهدید باشد. می‌تواند به نیازهای عاطفی یا جسمی فرد اشاره کند.

  • رنگ آبی:

رنگ آبی در خواب معمولاً با آرامش، صلح، تعادل و انسجام در ارتباط است. حضور رنگ آبی ممکن است به نیاز فرد برای آرامش و راحتی اشاره کند و نشان دهنده حالت روحی مطلوبی در زمان خواب باشد.

  • رنگ زرد:

رنگ زرد عموماً با شادی، خلاقیت، انرژی مثبت و خوشبینی در ارتباط است. در خواب، حضور رنگ زرد ممکن است نشان دهنده شادی، خوشحالی، تحول و رشد فرد باشد. ممکن است به نیازهای خلاقیت و خوشبینی اشاره کند.

  • رنگ سبز:

رنگ سبز با طبیعت، تجدید حیات، تعادل و آرامش مرتبط می‌شود. در خواب، حضور رنگ سبز ممکن است نشان دهنده رشد، توسعه و تعادل در زندگی فرد باشد. ممکن است به نیازهای طبیعت و آرامش اشاره کند.

  • رنگ سفید:

رنگ سفید به طور کلی با پاکی، صفا، بی‌گناهی و نقاء مرتبط می‌شود. در خواب، حضور رنگ سفید ممکن است نشان دهنده صفا و پاکی روحی باشد. همچنین، ممکن است به نیازهای تطهیر و تجدید باشد.

  • رنگ مشکی:

رنگ مشکی به طور کلی با تاریکی، انزوا، اندوه و نگرانی مرتبط می‌شود. در خواب، حضور رنگ مشکی ممکن است نشان دهنده احساسات منفی مانند ترس، اضطراب، نگرانی و غم باشد. ممکن است به نیازهای تحرر، رهایی یا مقابله با مشکلات اشاره کند.

  • نتیجه گیری:

دیدن هر رنگ در خواب ممکن است به شرایط و تجربیات شخصیت و وضعیت فعلی شما در زمان خواب مرتبط باشد. همچنین، تعبیر رنگ‌ ها در خواب ممکن است به صورت شخصی و متفاوت برای هر فرد باشد. بنابراین، برای درک بهتر تعبیر خواب‌ ها، می‌توانید به عواطف، تجربیات و وضعیت شخصی خود توجه کنید و با توجه به آن‌ ها تفسیر کنید.

پیشنهاد: تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب رنگ از معبرین معروف

تعبیر خواب رنگ از معبرین معروفی چون ابن سیرین، امام جعفر صادق و منوچهر مطیعی تهرانی در ادامه آورده شده است.

ابن سیرین:

رنگ سفيد به خواب ديدن در جامه ها و غيرآن، دليل بر صلاح و پاكي دين كند و رنگ سرخ درخواب، مردان رنج و كراهت بود و زنان را نيكو بود و رنگ سبز از جام ها و غير آن مردان را و زنان را در دين و دنيا، و خير و صلاح بود و رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بيماري باشد و رنگ سياه بر جامه مردان و زنان غم و مصيبت بود، مگر كساني كه هميشه سياه پوشند، ايشان را زيان ندارد و رنگ كبود بر جامه زنان و مردان، دليل براندوه و مصيبت كند.

امام جعفر صادق:

رنگ سفيد و سبز به خواب، دليل بر خير و بركت و عز و ظفر يافتن و دين پاك باشد، زيرا كه لباس اهل بهشت است و رنگ سياه سلطان و اصحاب او و قاضي و خطيب و رئيس و محتسب را بزرگي و مملكت و شرف و عز بود به مقدار و قيمت جامه و رنگ زرد بيماري بود و رنگ سرخ پرخاش و خصومت بود و رنگ زرد به خواب، دليل كسي بود كه بر وي بهتان گويد، لكن بر دست او خيرات بسيار رود.

منوچهر مطیعی تهرانی:

امکان ندارد که رنگ تنها را در خواب ببينيم ولي اين ممکن است که چيزي را با رنگي خاص در خواب مشاهده نماييم. در اين صورت آن چيز محور خواب قرار مي گيرد و رنگ تفاوت هايي در آن به وجود مي آورد. روي هم رفته رنگ سفيد خوب است. زرد غم و رنج و بيماري است. سياه و غرور و افتخار و جاه و عزت است. سرخ هيجان و اضطراب است و گاهي شادي و نشاط. سبز خرمي است ولي در برخي مواقع سرخ و سبز اختلافاتي دارند که تشخيص آن با معبر است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا