تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب قلیان: خواب دیدن کشیدن و خریدن قلیان

5/5 - (2 امتیاز)
تعبیر خواب قلیان: خواب دیدن کشیدن و خریدن قلیان

دیدن قلیان در خواب، نماد وسوسه و ضرر است و هر کس در خواب ببیند که در حال قلیان کشیدن است، بیانگر کسب درآمد از راه مشکوک است. در ادامه اطلاعات کاملتری در مورد تعبیر خواب قلیان ارائه خواهیم داد.

تعبیر خواب‌ها به عنوان یک علم روانشناسی مورد مطالعه قرار گرفته است و بر اساس نظریات و تفسیرهای مختلفی قابل بررسی است. در مورد تعبیر خواب قلیان هم می‌توان گفت که وابسته به متن و شرایط خاصی که در خواب تجربه می‌ شود، معنی خاصی دارد. البته باید توجه داشت که تعبیر خواب‌ ها بیشتر بستگی به تجربه‌ ها، فرهنگ و باورهای فرد دارد و نمی‌ توان آن را به صورت یکتا و کامل تفسیر کرد. اما در ادامه برخی از معانی که برای خواب قلیان ممکن است وجود داشته باشد، ذکر می‌ کنیم:

 • دیدن قلیان در خواب نماد وسوسه و ضرر است.
 • قلیان مسی در خواب نماد رسوایی است.
 • هر که در خواب قلیان نقره ای ببیند بیانگر از بین رفتن مناصب بلند است.
 • قلیان شیشه ای در خواب بیانگر بطالت و طمع است.
 • هر کس در خواب ببیند که در حال قلیان کشیدن می باشد، بیانگر کسب درآمد از راه مشکوک است. همچنین شنیدن سخنان نفرت انگیز است.
 • خریدن قلیان در خواب دلیل بر پیگیری امری غیر اخلاقی است. ابن سیرین و النابلسی گفته اند که خریدن قلیان در خواب دلیل بر گیجی است که بیننده خواب در تصمیم گیری در زندگی خود است و باید مراقب باشد.
 • شکستن قلیان در خواب دلیل بر مفابله با وسوسه است.
 • هر کس در خواب ببیند که در رستوران قلیان می کشد، دلالت بر وسوسه‌ها و لذت‌های دنیا دارد.
 • ورود به قلیان فروشی در خواب، بیانگر آن است که بیننده در بدعت ها غوطه ور است.
 • هر کس در خواب ببیند که از قلیان فروشی خارج می شود، بیانگر ترک بدعت است.
 • وقتی بیننده خواب مرده ای را در حال کشیدن قلیان می بیند، نشان دهنده وسواسی است که در ذهن بیننده خواب وجود دارد.

قلیان به عنوان یک ابزار سنتی استفاده می‌شود و در برخی فرهنگ‌ها با استراحت و آرامش مرتبط است. بنابراین، خواب قلیان می‌تواند نمایانگر نیاز شما به استراحت و آرامش در زندگی روزمره باشد.

در برخی موارد، خواب قلیان می‌تواند نشان دهنده علاقه شما به قلیان و فعالیت‌های مشابه باشد. این ممکن است به معنای تمایل شما به تجربه کردن چیزهای جدید و کشف علایق جدید باشد.

قلیان گاهی به عنوان یک ابزار اجتماعی استفاده می‌شود و در برخی فرهنگ‌ها با مراسمات و دور هم جمع شدن همراه است. در این صورت، خواب قلیان ممکن است به نیاز شما برای ارتباط و ارتباطات اجتماعی اشاره کند.

قلیان ممکن است به عنوان یک عادت یا وابستگی در برخی موارد تعبیر شود. در این صورت، خواب قلیان می‌تواند نشان دهنده نگرانی‌ها یا اثراتی از وابستگی یا اعتیاد در زندگی و رویاهای شما باشد.

دیدن قلیان در خواب برای دختر مجرد، بیانگر مشکلاتی است که به آبروی او مربوط می شود.

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که به تنهایی قلیان می کشد، بیانگر فساد اخلاقی اوست.

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که قلیان می کشد، بیانگر آن است که از اطرافیانش آسیب می بیند.

دیدن قلیان کشیدن با معشوق در خواب، بیانگر انجام کارهای حرام است.

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که در حال خریدن قلیان است، بیانگر عمل زیانبار است.

دیدن شکستن قلیان در خواب برای زن مجرد، بیانگر نجات از ضرر است.

دیدن قلیان در خواب برای زن متاهل، بیانگر نزاع بین او و شوهرش است.

اگر زن متاهلی در خواب ببیند که در خانه خود قلیان می کشد بیانگر اتفاقات ناگوار است.

دیدن قلیان در رستوران. در خواب برای زن متاهل، بیانگر رسوایی های ناشی از اعمال بد او و دیدن خود در حال کشیدن قلیان الکترونیکی است.بدون دود در خواب برای زن متاهل، بیانگر فساد مخفیانه است.

اگر زن متاهل در خواب پسرش را در حال کشیدن قلیان ببیند، بیانگر بد تربیتی و اخلاقیات اوست.

دیدن قلیان کشیدن شوهرش در خواب، بیانگر شنیدن سخنان تند از اوست.

اگر زن شوهردار در خواب ببیند که از شوهرش تقاضای خرید قلیان می کند، بیانگر این است که خواسته های او بی فایده است.

شستن قلیان در خواب برای زن متاهل، بیانگر کتمان امر بد است.

اگر زن متاهل در خواب ببیند که برای شوهرش قلیان درست می کند، بیانگر تدبیر و دسیسه است.

دیدن قلیان در خواب برای زن حامله، بیانگر عدم رفاه است.

 اگر در خواب ببیند قلیان می کشد بیانگر ضرر به جنین است.

دیدن قلیان الکترونیکی در خواب، بیانگر آن است که اینکه جنین در معرض بیماری سختی قرار می گیرد.

دیدن امتناع زن باردار از کشیدن قلیان در خواب، بیانگر توجه و مراقبت کافی از جنین است.

اگر زن حامله در خواب ببیند که در حال خریدن قلیان است، بیانگر تلاش او برای انجام کارهایی است که به سلامتی او ضرر می رساند.

دیدن قلیان در خواب برای زن مطلقه، بیانگر وسوسه عظیمی است که به آن وارد خواهد شد.

 اگر زن مطلقه در خواب ببیند که در مکان عمومی قلیان می کشد، بیانگر آن است که مرتکب گناه و خلاف می شود.

امتناع زن مطلقه از کشیدن قليان در خواب، بيانگر دوری از شر و کشیدن قليان با شوهر سابق برای زن مطلقه، بيانگر آن است كه او در كار خلاف اخلاقي شركت می كند.

اگر زن مطلقه ای در خواب ببیند که از کسی درخواست قلیان میکند، بیانگر آن است که چیزی را که حق او نیست می خواهد و دیدن قلیان از سوی زن مطلقه در خواب، آغاز اعمال مشکوک است.

تعبیر دیدن قلیان در خواب

دیدن قلیان در خواب برای مرد، بیانگر تجارتی است که در آن کلاهبرداری یا ضرری به مردم می رسد.

اگر مردی در خواب ببیند که قلیان می کشد، بیانگر آن است که در وسوسه فرو رفته است.

اگر مردی در خواب ببیند که با همسرش قلیان می کشد، بیانگر آن است که آنها مرتکب کارهای حرام می شوند.

دیدن قلیان کشیدن با دوست در خواب، بیانگر این است که با او در حال فساد هستند.

وقتی مردی در خواب ببیند در حال خریدن قلیان است، بیانگر وارد شدن به تجارت مشکوک است.

تهيه قليان در خواب دليل بر تدبير امر مضر است و هر كه ببيند در خواب بوي قليان به مشامش مي رسد بيانگر خبر بدي است.

پیشنهاد: تعبیر خواب داس از نظر معبران مختلف

بوی قلیان در خواب بیانگر شنیدن خبر ناگوار است.

هر کس در خواب ببیند بوی قلیان به شدت استشمام می کند، بیانگر آن است که به زبان مردم می افتد.

دیدن و بوییدن بوی قلیان در خانه در خواب، بیانگر بروز نزاع بین افراد خانواده است.

خواب دیدن بوی قلیان در جاده، بیانگر گمراهی و انحراف است.

هر که در خواب ببیند که از بوی قلیان سرفه می کند، بیانگر سخنان تند است.

هر که ببیند در خواب بوی زغال قلیان به مشام می رسد، بیانگر شعله ور شدن اختلاف بین مردم است.

خریدن قلیان در خواب، دلیل بر تلاش برای امری است که موجب ضرر و فساد است.

هر که در خواب ببیند قلیان بزرگی می خرد، دلالت بر فخرفروشی در حضور مردم و دیدن خریدن قلیان کوچک در خواب، بیانگر تلاش و کوشش است.

خرید زغال قلیان در خواب بیانگر پروژه ای است که مستلزم تلاش و کوشش است.

هر کس در خواب ببیند که در حال خریدن پیپ قلیان است، بیانگر تصمیم گرفتن برای انجام کارهای جدید و فاسد است.

هر کس در خواب ببیند که قلیان می خرد و به کسی که دوستش دارد می دهد، بیانگر آن است که به فساد اصرار می کند.

دیدن قلیان و دادن آن به دوست در خواب، بیانگر فریب نسبت به او است.

دیدن قلیان کشیدن در خواب، بیانگر آزار و شنیدن سخنان نفرت انگیز از دیگران است.

هر کس در خواب فردی که می شناسد در حال قلیان کشیدن ببیند، بیانگر شنیدن خبر ناراحت کننده از او است.

دیدن قلیان کشیدن کودک در خواب، بیانگر غم و اندوه و ناراحتی است.

اگر دیدید در خواب کودکی را از کشیدن قلیان باز می دارید، بیانگر تلاش در راه حق است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا