خانه > اخبار > برنامه بازیهای لیگ برتر ۹۸-۹۹، تاریخ و ساعت بازی های نیم فصل اول و دوم

برنامه بازیهای لیگ برتر ۹۸-۹۹، تاریخ و ساعت بازی های نیم فصل اول و دوم

برنامه بازیهای لیگ برتر ۹۸-۹۹، تاریخ و ساعت بازی های نیم فصل اول و دوم

برنامه بازیهای لیگ برتر ۹۸-۹۹ با برگزاری قرعه کشی مشخص شد. لیگ برتر فوتبال ایران 99–98 نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر خلیج فارس و سی و هفتمین دوره لیگ فوتبال ایران است. در این دوره همانند دوره‌های گذشته شانزده تیم در مسابقات حضور دارند که شامل چهارده تیم از فصل گذشته به همراه دو تیم گل‌گهر سیرجان و شاهین بوشهر به ترتیب به عنوان قهرمان و نائب قهرمان از لیگ آزادگان می‌باشد.

هنوز تاریخ و ساعت برگزاری مسابقات فوتبال مشخص نشده است.

برنامه بازیهای لیگ برتر ۹۸-۹۹

لیست عناوین:

هفته 1 لیگ برتر هفته 2 لیگ برتر هفته 3 لیگ برتر هفته 4 لیگ برتر هفته 5 لیگ برتر
هفته 6 لیگ برتر هفته 7 لیگ برتر هفته 8 لیگ برتر هفته 9 لیگ برتر هفته 10 لیگ برتر
هفته 11 لیگ برتر هفته 12 لیگ برتر هفته 13 لیگ برتر هفته 14 لیگ برتر هفته 15 لیگ برتر
هفته 16 لیگ برتر هفته 17 لیگ برتر هفته 18 لیگ برتر هفته 19 لیگ برتر هفته 20 لیگ برتر
هفته 21 لیگ برتر هفته 22 لیگ برتر هفته 23 لیگ برتر هفته 24 لیگ برتر هفته 25 لیگ برتر
هفته 26 لیگ برتر هفته 27 لیگ برتر هفته 28 لیگ برتر هفته 29 لیگ برتر هفته 30 لیگ برتر

جدول لیگ برتر

جدول لیگ برتر 98-99

برنامه بازیهای فوتبال به شرح زیر می باشد:

برنامه بازیهای نیم فصل اول لیگ برتر 98-99

برنامه هفته اول لیگ برتر

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
پرسپولیس تهران پارس جنوبی جم پنجشنبه 98.5.31 19:10
گل‌گهرسیرجان نساجی مازندران پنجشنبه 98.5.31 19:45
نفت مسجد سلیمان  تراکتورتبریز پنجشنبه 98.5.31 20:15
ذوب آهن اصفهان سایپا تهران پنجشنبه 98.5.31 20:15
ماشین‌سازی تبریز استقلال تهران جمعه 98.6.1 18:00
پیکان تهران شهر خودرو مشهد جمعه 98.6.1 19:10
شاهین شهرداری بوشهر فولاد مبارکه سپاهان جمعه 98.6.1 20:15
فولاد خوزستان صنعت نفت آبادان جمعه 98.6.1 20:15

برنامه هفته دوم لیگ برتر 98-99

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
شهر خودرو مشهد شاهین شهرداری بوشهر پنجشنبه 98.6.7 18:30
استقلال تهران فولادخوزستان پنجشنبه 98.6.7 19
فولاد مبارکه سپاهان ماشین‌سازی تبریز پنجشنبه 98.6.7 20
صنعت نفت آبادن  نفت مسجد سلیمان پنجشنبه 98.6.7 20:15
تراکتور تبریز پرسپولیس تهران جمعه 98.6.8 17:45
سایپا تهران گل‌گهرسیرجان جمعه 98.6.8 19
پارس جنوبی ‌جم ذوب آهن اصفهان جمعه 98.6.8 20
نساجی مازندران پيکان تهران جمعه 98.6.8 20

هفته سوم لیگ برتر

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
ذوب آهن اصفهان تراکتورسازي تبریز
نفت مسجد سلیمان استقلال تهران
گل گهر سیرجان پارس جنوبي جم
شاهين بوشهر پيکان تهران
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان
سايپـا تهران نساجی مازندران
ماشین سازی تبریز شهر خودرو مشهد
پرسپولیس تهران صنعت نفت آبادان

هفته چهارم لیگ برتر

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
تراکتورسازي تبریز گل گهر سیرجان
صنعت نفت آبادان ذوب آهن اصفهان
استقلال تهران پرسپولیس تهران
سپاهان اصفهان نفت مسجد سلیمان
نساجی مازندران شاهين بوشهر
شهر خودرو مشهد فولاد خوزستان
پارس جنوبي جم سايپـا تهران
پيکان تهران ماشین سازی تبریز

برنامه بازیهای هفته پنجم لیگ برتر ۹۸-۹۹

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
سايپـا تهران تراکتورسازي تبریز
ذوب آهن اصفهان استقلال تهران
گل گهر سیرجان صنعت نفت آبادان
نفت مسجد سلیمان شهر خودرو مشهد
ماشین سازی تبریز شاهين بوشهر
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان
فولاد خوزستان پيکان تهران
پارس جنوبی جم نساجی مازندران

هفته ششم لیگ برتر

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
تراکتورسازي تبریز پارس جنوبي جم
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان
استقلال تهران گل گهر سیرجان
پيکان تهران نفت مسجد سلیمان
شاهين بوشهر فولاد خوزستان
نساجی مازندران ماشین سازی تبریز
شهر خودرو مشهد پرسپولیس تهران
صنعت نفت آبادان سايپـا تهران

هفته هفتم لیگ برتر

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
نساجی مازندران تراکتورسازي تبریز
ذوب آهن اصفهان شهر خودرو مشهد
سايپـا تهران استقلال تهران
گل گهر سیرجان سپاهان اصفهان
نفت مسجد سلیمان شاهين بوشهر
ماشین سازی تبریز فولاد خوزستان
پرسپولیس تهران پيکان تهران
پارس جنوبي جم صنعت نفت آبادان

برنامه هفته هشتم لیگ برتر

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
صنعت نفت آبادان تراکتورسازي تبریز
پيکان تهران ذوب آهن اصفهان
استقلال تهران پارس جنوبي جم
شهر خودرو مشهد گل گهر سیرجان
ماشین سازی تبریز نفت مسجد سلیمان
شاهين بوشهر پرسپولیس تهران
سپاهان اصفهان سايپـا تهران
فولاد خوزستان نساجی مازندران

برنامه بازیهای هفته نهم  لیگ برتر ۹۸-۹۹

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت

تراکتورسازي تبریز

استقلال تهران
ذوب آهن اصفهان شاهين بوشهر
گل گهر سیرجان پيکان تهران
نفت مسجد سلیمان فولاد خوزستان
پارس جنوبي جم سپاهان اصفهان
نساجی مازندران صنعت نفت آبادان
سايپـا تهران شهر خودرو مشهد
پرسپولیس تهران ماشین سازی تبریز

برنامه هفته دهم لیگ برتر فوتبال

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
سپاهان اصفهان تراکتورسازي تبریز
ماشین سازی تبریز ذوب آهن اصفهان
استقلال تهران صنعت نفت آبادان
شاهين بوشهر گل گهر سیرجان
نفت مسجد سلیمان نساجی مازندران
فولاد خوزستان پرسپولیس تهران
شهر خودرو مشهد پارس جنوبي جم

پيکان تهران

سايپـا تهران

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
نساجی مازندران استقلال تهران
پرسپولیس تهران نفت مسجد سلیمان
سايپـا تهران شاهين بوشهر
صنعت نفت آبادان سپاهان اصفهان
ذوب آهن اصفهان فولاد خوزستان
تراکتورسازي تبریز شهر خودرو مشهد
گل گهر سیرجان ماشین سازی تبریز
پارس جنوبي جم پيکان تهران

برنامه بازیهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال 98-99

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
پيکان تهران تراکتورسازي تبریز
نفت مسجد سلیمان ذوب آهن اصفهان
سپاهان اصفهان استقلال تهران
فولاد خوزستان گل گهر سیرجان
پرسپولیس تهران نساجی مازندران
شاهين بوشهر پارس جنوبي جم
ماشین سازی تبریز سايپـا تهران
شهر خودرو مشهد صنعت نفت آبادان

برنامه هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
گل گهر سیرجان نفت مسجد سلیمان
تراکتورسازي تبریز شاهين بوشهر
نساجی مازندران سپاهان اصفهان
سايپـا تهران فولاد خوزستان
استقلال تهران شهر خودرو مشهد
ذوب آهن اصفهان پرسپولیس تهران
پارس جنوبي جم ماشین سازی تبریز
صنعت نفت آبادان پيکان تهران

برنامه بازیهای هفته چهاردهم لیگ برتر۹۸-۹۹

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
ماشین سازی تبریز تراکتورسازي تبریز
پيکان تهران استقلال تهران
پرسپولیس تهران گل گهر سیرجان
شهر خودرو مشهد سپاهان اصفهان
ذوب آهن اصفهان نساجی مازندران
فولاد خوزستان پارس جنوبي جم
نفت مسجد سلیمان سايپـا تهران
شاهين بوشهر صنعت نفت آبادان

برنامه هفته پانزدهم لیگ برتر 98-99

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
گل گهر سیرجان ذوب آهن اصفهان
پارس جنوبي جم نفت مسجد سلیمان
استقلال تهران شاهين بوشهر
تراکتورسازي تبریز فولاد خوزستان
نساجی مازندران شهر خودرو مشهد
سايپـا تهران پرسپولیس تهران
صنعت نفت آبادان ماشین سازی تبریز
سپاهان اصفهان پيکان تهران

برنامه نیم فصل دوم بازهای لیگ برتر فوتبال ۹۸-۹۹

برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
تراکتورسازي تبریز نفت مسجد سلیمان
سايپـا تهران ذوب آهن اصفهان
استقلال تهران ماشین سازی تبریز
نساجی مازندران گل گهر سیرجان
سپاهان اصفهان شاهين بوشهر
صنعت نفت آبادان فولاد خوزستان
شهر خودرو مشهد پيکان تهران
پارس جنوبي جم پرسپولیس تهران

برنامه هفته هفدهم لیگ یرتر

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
پرسپولیس تهران تراکتورسازي تبریز
ذوب آهن اصفهان پارس جنوبي جم
فولاد خوزستان استقلال تهران
گل گهر سیرجان سايپـا تهران
نفت مسجد سلیمان صنعت نفت آبادان
شاهين بوشهر شهر خودرو مشهد
ماشین سازی تبریز سپاهان اصفهان
پيکان تهران نساجی مازندران

برنامه بازیهای هفته هجدهم لیگ برتر 98-99

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
تراکتورسازي تبریز ذوب آهن اصفهان
استقلال تهران نفت مسجد سلیمان
پارس جنوبي جم گل گهر سیرجان
پيکان تهران شاهين بوشهر
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان
نساجی مازندران سايپـا تهران
شهر خودرو مشهد ماشین سازی تبریز
صنعت نفت آبادان پرسپولیس تهران

برنامه هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
گل گهر سیرجان تراکتورسازي تبریز
ذوب آهن اصفهان صنعت نفت آبادان
پرسپولیس تهران استقلال تهران
نفت مسجد سلیمان سپاهان اصفهان
شاهين بوشهر نساجی مازندران
فولاد خوزستان شهر خودرو مشهد
سايپـا تهران پارس جنوبي جم
ماشین سازی تبریز پيکان تهران

برنامه بازیهای هفته بستم لیگ برتر فوتبال ۹۸-۹۹

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
تراکتورسازي تبریز سايپـا تهران
استقلال تهران ذوب آهن اصفهان
صنعت نفت آبادان گل گهر سیرجان
شهر خودرو مشهد نفت مسجد سلیمان
شاهين بوشهر ماشین سازی تبریز
سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران
پيکان تهران فولاد خوزستان
نساجی مازندران پارس جنوبي جم

برنامه هفته بیست و یکم فوتبال ایران

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
پارس جنوبي جم تراکتورسازي تبریز
ذوب آهن اصفهان سپاهان اصفهان
گل گهر سیرجان استقلال تهران
نفت مسجد سلیمان پيکان تهران
فولاد خوزستان شاهين بوشهر
ماشین سازی تبریز نساجی مازندران
پرسپولیس تهران شهر خودرو مشهد
سايپـا تهران صنعت نفت آبادان

برنامه بازیهای هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال 98-99

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
تراکتورسازي تبریز نساجی مازندران
شهر خودرو مشهد ذوب آهن اصفهان
استقلال تهران سايپـا تهران
سپاهان اصفهان گل گهر سیرجان
شاهين بوشهر نفت مسجد سلیمان
فولاد خوزستان ماشین سازی تبریز
پيکان تهران پرسپولیس تهران
صنعت نفت آبادان پارس جنوبي جم

برنامه هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
تراکتورسازي تبریز صنعت نفت آبادان
ذوب آهن اصفهان پيکان تهران
پارس جنوبي جم استقلال تهران
گل گهر سیرجان شهر خودرو مشهد
نفت مسجد سلیمان ماشین سازی تبریز
پرسپولیس تهران شاهين بوشهر
سايپـا تهران سپاهان اصفهان
نساجی مازندران فولاد خوزستان

هفته بازی های هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال ایران

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
استقلال تهران تراکتورسازي تبریز
شاهين بوشهر ذوب آهن اصفهان
پيکان تهران گل گهر سیرجان
فولاد خوزستان نفت مسجد سلیمان
سپاهان اصفهان پارس جنوبي جم
صنعت نفت آبادان نساجی مازندران
شهر خودرو مشهد سايپـا تهران
ماشین سازی تبریز پرسپولیس تهران

برنامه بازی های هفته بیست و پنجم لیگ برتر ۹۸-۹۹

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
تراکتورسازي تبریز سپاهان اصفهان
ذوب آهن اصفهان ماشین سازی تبریز
صنعت نفت آبادان استقلال تهران
گل گهر سیرجان شاهين بوشهر
نساجی مازندران نفت مسجد سلیمان
پرسپولیس تهران فولاد خوزستان
پارس جنوبي جم شهر خودرو مشهد
سايپـا تهران پيکان تهران

برنامه هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال ایران

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
استقلال تهران نساجی مازندران
نفت مسجد سلیمان پرسپولیس تهران
شاهين بوشهر سايپـا تهران
سپاهان اصفهان صنعت نفت آبادان
فولاد خوزستان ذوب آهن اصفهان
شهر خودرو مشهد تراکتورسازي تبریز
ماشین سازی تبریز گل گهر سیرجان
پيکان تهران پارس جنوبي جم

برنامه هفته بیست و هفتم لیگ برتر 

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
تراکتورسازي تبریز پيکان تهران
ذوب آهن اصفهان نفت مسجد سلیمان
استقلال تهران سپاهان اصفهان
گل گهر سیرجان فولاد خوزستان
نساجی مازندران پرسپولیس تهران
پارس جنوبي جم شاهين بوشهر
سايپـا تهران ماشین سازی تبریز
صنعت نفت آبادان شهر خودرو مشهد

برنامه بازیهای هفته بیست و هشتم لیگ برتر ۹۸-۹۹

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
نفت مسجد سلیمان گل گهر سیرجان
شاهين بوشهر تراکتورسازي تبریز
سپاهان اصفهان نساجی مازندران
فولاد خوزستان سايپـا تهران
شهر خودرو مشهد استقلال تهران
پرسپولیس تهران ذوب آهن اصفهان
ماشین سازی تبریز پارس جنوبي جم
پيکان تهران صنعت نفت آبادان

برنامه هفته بیست و نهم فوتبال ایران

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
تراکتورسازي تبریز ماشین سازی تبریز
استقلال تهران پيکان تهران
گل گهر سیرجان پرسپولیس تهران
سپاهان اصفهان شهر خودرو مشهد
نساجی مازندران ذوب آهن اصفهان
پارس جنوبي جم فولاد خوزستان
سايپـا تهران نفت مسجد سلیمان
صنعت نفت آبادان شاهين بوشهر

برنامه هفته سی ام و پایانی لیگ برتر فوتبال

میزبان نتیجه میهمان روز تاریخ ساعت
ذوب آهن اصفهان گل گهر سیرجان
نفت مسجد سلیمان پارس جنوبي جم
شاهين بوشهر استقلال تهران
فولاد خوزستان تراکتورسازي تبریز
شهر خودرو مشهد نساجی مازندران
پرسپولیس تهران سايپـا تهران
ماشین سازی تبریز صنعت نفت آبادان
پيکان تهران سپاهان اصفهان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *