تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران + قیچی زدن مو

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران + قیچی زدن مو

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران ، قیچی زدن مو، تراشیدن مو را از  معبرین بزرگ تعبیر خواب گردآوری کردیم که در این صفحه می خوانید.

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران + قیچی زدن مو

اگر خواب ببینید که موهایتان را کوتاه می کنید نشانه این است که قدرت خود را از دست خواهید داد.

اگر خواب ببینید که کسی موهای شما را کوتاه می کند نشانه این است که شما احساس کمبود قدرت می کند و ناعادلانه مورد نقد قرار می گیرید.

تعبیر خواب کوتاه کردن مو از نظر حضرت یوسف (ع) تراشیدن موی سر در خواب، نشانه رهایی از غم است.

 • دیدن درازی موی سر در خواب، نشانه درازی عمر است.
 • دیدن موی سر دراز در خواب، نشانه رنج و مصیبت کم است.
 • دیدن کندن موی سر در خواب، نشانه جدایی از همسر است.

تعبير خواب كوتاه كردن موی سر توسط دیگران

خواب دیدن اینکه کسی موهاتان را کوتاه می‌کند بیانگر این است که شما احساس کمبود (کاهش) قدرت می‌کنید. شما حس می‌کنید که ناعادلانه مورد نقد واقع می‌شوید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد اصلاح مو، نمادی از شروع تازه است. شما جنبه‌های ناخواسته‌ی خودتان را حذف می‌کنید.

تفسیرگران دیگر رویا می‌گویند:

رفتن به آرایشگاه برای کوتاه کردن مو در خواب نشان می‌دهد افکار و اعتقادات شما در حال تغییر است. اگر در خواب دیدید که آرایشگر شده اید و مو‌های کسی را کوتاه می‌کنید، معنایش این است که شما عقایدتان را به دیگران تحمیل می‌کنید.

دیگر مفسرین غربی در رابطه با کوتاه کردن مو در خواب می‌گویند:

 • لوک اویتنهاو: کوتاه کردن مو نشانه غم و اندوه است.
 • آنلی بیتون: اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد، و از نگرانی و اضطراب بیمار می‌شود.

تعبیر خواب قیچی زدن مو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زنی در خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده‌اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده‌اند خوب نیست، زیرا آن زن بد نام می‌شود و مورد اتهام و افترا قرار می‌گیرد. این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن.

تعبیر خواب کوتاه کردن مو از دیدگاه تعبیرگران اسلامی:

ابن سیرین بر خلاف معبرین غربی موی سر را برای مردان غم و اندوه وبرای زنان زینت و آرایش می‌داند. تعابیری که در کتاب بانک جامع تعبیر خواب آورده شده است در ارتباط با تراشیدن مو بوده و با کوتاه کردن آن متفاوت می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر زنی در خواب ببیند که موی سر خودش را تراشیده است، یـعـنـی دین و ایمان او دچار اشکال و نقص می‌شود.
 • اگر مردی ببیند موی سر خود را تراشیده است، از غم و اندوه در امان می‌ماند یا اگر بدهکار باشد، بدهی خود را پرداخت می‌کند.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

 • اگر زنی در خواب سر خود را تراشیده ببیند، شوهرش از دنیا می‌رود.
 • اگر ببینی هنگام حج، کسی موی سر تو را در حرم مکه تراشیده است، اگر بدهکار هستی، بدهی تو پرداخت می‌شود، و یا اگر غمگین هستی، شاد و خوشحال خواهی شد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر امیر و فرماندهی در خواب ببیند که موی سرش را تراشیده است، برکنار می‌شود.
 • اگر ببینی در مراسم حج، سر خود را تراشیده‌ای، تعبیرش صلاح و درستی دین و کفاره گناهان تو می‌باشد.
 • اگر ببینی موی سر خود را با تیغ یا با موبر و واجبی زده‌ای، سود و منفعت به دست می‌آوری

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تراشیدن مو عبارتند از:

 • به جا آوردن حج
 • مسافرت
 • عزت و مقام
 • امنیت
 • کامیابی و بهره‌مندی

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران

منابع: ستاره، بارونک

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

پیشنهاد: تعبیر خواب طلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا