تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد ، “تعبیر خواب”

دوست عزیز، لطفا از ما حمایت کنید
تعبیر خواب مار ، دیدن مار در خواب
تعبیر خواب مار ، دیدن مار در خواب

تعبیر خواب مار ، دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد؟ در ادامه با مجله اینترنتی پیک نت

همراه باشید تا از تعبیر خواب بزرگان در عرصه تعبیر خواب را بخوانید.

در تعبیر خواب سنتی، مار همواره به عنوان یک خطر، تهدید یا دشمنی شناخته شده است و دیدن

این حیوان در رویا، نوعی نگرانی و ترس را در شخصیت رویابین ایجاد کرده است.

تعبیر خواب مار از ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :

دیدن ﻣﺎﺭ بلایی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺷﺎﺩ ﺷﻮﺩ

دیدن بیرون ﺁﻣﺪﻥ ﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﺷﮑﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ

دیدن گزیدن ﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﮔﺰﻧﺪ ﺭﺳﺪ

دیدن ﻣﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﺪ

دیدن خواب مار از حضرت امام جعفر صادق (ع)

دیدن خواب مار  تعبیرش ده وجه است.

۱: دشمن پنهان. ۲: زندگانی. ۳: سلامتی. ۴: پادشاهی. ۵: سپه سالاری. ۶: دولت،

۷: زن. ۸: مراد. ۹: پسر. ۱۰: سیلاب.

منوچهر مطیعی تهرانی

 • دیدن مار در خواب خبر از وجود دشمنی خانگی می‌دهد.
 • این خزنده بدون خبر و اطلاع قبلی در کمین بوده و به سراغتان خواهد آمد.
 • دشمنی زیبا، خوش نقش و نگار و دل فریب که در نزدیکی شماست و از وجود آن با خبر نیستید.
 • اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می‌برد.

نشستن روی مار: 

تسلط بر غرایز و واکنش های احساسی و دگرگون ساختن آن ها و آگاه شدن از خرد و

نیرویی که در ناخودآگاه ساکن است.

اگر مار دیگران را نیش زد: 

سخنان نیشدار؛ کلام زهرآلود؛ انرژی احساسی که علیه خود فرد یا دیگری برخاسته است.

اگر مار شما را نیش زد:

نگرانی های ناخودآگاه درباره سلامتی شما، سائقه‌های جنسی ناکام یا احساساتی که علیه خود شما برخاسته‌اند،

چنانکه پرخاشگری درونی شده ما را مسموم می‌کند و سبب ساز بیماری های واقعی می‌شود، بنابراین به صورت

نیش مار در رویا به نمایش در آمده است.

تعبیر خواب فرار از دست مار :

دور شدن از ثروت یا فرار از دست دشمن است . که هر دو نا کامی و ترس می باشد .

تعبیر خواب دیدن مار آبی و مار غیر سمی و دیدن مار در آب

تعبیرش نشان از سعادت و خوشی در زندگی است که ممکن است در این راه ثروت زیادی

نیز بدست آورید .

نظریه خالد بن علی بن محد العنبری از تعبیر خواب مار

وی در رابطه با تعبیرخواب مار می گویند: اگر در خواب مار ببینید یعنی شما دشمنی ثروتمند دارید.

اگر ببینید که ماری را کشته اید یعنی بر دشمن خود غلبه می کنید. به گفته ایشان اگر

در خواب ببینید که چندین مار وارد خانه شما شده و بدون این که آسیبی به شما برسانند

آن جا را ترک کنند ، نشانه این است که دشمنان شما از اقوام و خویشاوندان می باشند.

اگر در خواب دیدید که ماری را به خانه آورده اید یعنی دشمن شما را فریب می دهد،

اما اگر ببینید که مار را کشتید یعنی شما بر دشمن خود غلبه می کنید.

یکی از دیگر تعبیر های خواب مار از نظر ایشان این است که می تواند به عداوت زن

و فرزندان فرد بیننده خواب دلالت داشته باشد.

تعبیر خواب مار در حالتی که مار از بدن خارج می شود

تعبیر خواب مار از نظر جابر مغربی: اگر در خواب ببینید که از سوراخ دهان و گوش و

یا آلت تناسلی مرد مار خارج می شود نشانه این است که فرزندتان دشمن شما خواهند بود.

در حالتی دیگر، اگر ببینید که مار وارد مقعد شما شده است یعنی شما به زیان و ضرر

دچار خواهید شد.

ابن سیرین در این رابطه می گوید: اگر در خواب ببینید که از آلت تناسلی شما مار بیرون

می آید یعنی صاحب فرزندی می شوید که دشمن شما خواهد بود.

اگر در خواب ببینید که از قسمت پیشانی شما مار بیرون می آید تعبیر چندان خوبی ندارد و

شما دچار سختی و رنج خواهید شد.

تعبیر دیدن خواب مار 

دیدن خواب مار در حالتی که تعداد آن ها زیاد می باشد یعنی مراقب دوستان باشید.

دیدن مار ماهی در خواب تعبیر از بهبودی سریع یک بیماری دارد.

در صورتی که ببینید مار ماهی  در دست گرفته اید یعنی شانس بزرگی در راه است.

اما اگر مار ماهی را در حالت مرده ببینید یعنی می توانید از خود دفاع کنید.

هم چنین دیدن مار در خواب نشانه مشاجره و خیانت نیز می تواند باشد و این که باید

مراقب دشمنان خود باشید. هم چنین اگر خواب ماری را دیدید که در قفس است

یعنی شخصی بد در اطراف شما کمین کرده است.

تعبیر خواب مار از محمد ابن سیرین بصری

دیدن خواب مار از محمد ابن سیرین بصری ، تعبیرش دشمنی پنهان است. اگر مار را در خانه

دید، دلیل دشمنی خانگی است. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است.

اگر در خواب بیند که با مار جنگ کرد، تعبیر است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که

مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند

دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، تعبیرش بر شاهی است.

اگر در خواب بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند

که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

تعبیر خواب مار در جیب (یا مار در خانه ) : دشمنی خانگی یا دشمنی در آشنایی نزدیک

تعبیر خواب چشم مار : اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن

بر وی غالب گردد . در خواب خیره نگریستن به چشم مار را خوب ندانسته اند.

چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از

آن جمله ، مار است .

تعبیر خواب مار سفید : اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود .

[irp posts=”978″ name=”تعبیر خواب ماهی | تعبیر دیدن ماهی در خواب – “تعبیر خواب””]

تعبیر خواب مار های رنگی

خواب دیدن مار در رنگهای مختلف تعبیر های گوناگونی دارد. در ادامه در رابطه با تعبیر خواب مار

در رنگ های مختلف را بخوانید.

نظریه های ابراهیم کرمانی:

 • مار زرد

اگر در خواب مار زرد رنگی را دیده باشید معنی آن این است که دشمن شما آدم زرد

چهره و مریضی می باشد.

 • مار سبز

دیدن مار سبز رنگ در خواب، تعبیر گوناگونی نسبت به رنگ های دیگر دارد. تعبیر خواب مار سبز

رنگ در خواب به این معنی است که دشمن شما انسان پرهیزکار و درستکاری می باشد.

 • مار سفید

اگر در خواب دیده باشید که مار سفید رنگی را گرفته اید، تعبیر بسیار خوبی دارد. در اصل

تعبیر آن بزرگی و عظمت می باشد.

 • مار سیاه

تعبیر دیدن مار سیاه رنگ در خواب وجود دشمنان بسیار زیاد می باشد.

 • مار قرمز

اگر در خواب مار قرمز دیدید، یعنی دشمن شما خوش‌گذران می‌باشد.

 • مار سیاه و سفید

تعبیر خواب مار سیاه و سفید به این معنی است که در زندگی شما تیره و سرگردانی وجود

دارد. این می تواند نشانه ای باشد که شما باید از خطر بالقوه محتاط باشید یا اینکه ناخودآگاه

شما در معرض افسردگی یا ناراحتی هستید که در زندگی بیداری خود تجربه می کنید.

دیدن یک مار سیاه معمولا نشانه ای از رابطه یا انرژی بد در زندگی شماست اما می تواند

یک هشدار مالی باشد.

تعبیر دیدن خواب مار در بارداری

تعبیر دیدن مار در خواب در حالی که باردار هستید نشانه ای از موفقیت است. این بدان معنی

است که شما یک بارداری سالم دارید.

رنگ مار نیز می تواند معانی مختلفی داشته باشد:

 • اگر در حین بارداری یک مار سیاه را می بینید، یک پسر بچه دارید.
 • یک مار سفید به این معنی است که شما یک دختر بچه را به دنیا می آورید.
 • یک مار قرمز به معنای شانس است، یا کسی که از نزدیکان به شما است می خواهد ازدواج کند.
 • مار سبز نشان دهنده سلامت و باروری است.

تعبیر دیدن مار دو سر در خواب

تعبیر دیدن یک مار دو سر در خواب نشان دهنده ترس و عصبانیت سرکوب شده در زندگی

بیداری است. دیدن یک مار دو سر به این معنی است که شما در دو جهت مختلف کشیده

میشوید یا اقدامات شما غیرقانونی است.

این یک نشانه است که شما باید مشکلات خود را دوباره بررسی کنید و تصمیمات قوی تر و

با اعتماد به نفس بیشتری بگیرید تا بتوانید به جلو بروید.

تفسیر چینی از تعبیر خواب مار

زودیاک چینی، مارها به عنوان هوشمند، اما مرموز و شاید دستکاری و آب زیر کاه دیده می شود.

در یک خواب، یک مار به اژدها تبدیل می شود و نشانه ای از رشد شخصی است و

یک مار به خودی خود می تواند نشانه ای از قدرت و توانایی باشد. اگر مار به شما

حمله کند، پاسخ شما معنای خواب را تعیین می کند و چگونگی برخورد شما با چالش ها

تعبیر خواب مار را تعیین می کند.

نظریه جابر مغربی در مورد دیدن مار در خواب

جابر مغربی در رابطه با دیدن مار بزرگ در خواب می گوید، اگر در خواب دیدید که مار

بزرگ شما را بلعیده است یعنی دشمن شما را به هلاکت می رساند یا اگر دیدید سوار

بر مار بزرگ شده اید که رام شما می باشد، یعنی یکی از دشمنان بزرگ فرمانبردار

شما خواهد بود.

نظریه لوک اویتنهاو

نظریه لوک اویتنهاو در رابطه با تعبیر خواب مار: دیدن مار در خواب وجود موانع می باشد.

نظریه او در رابطه با تعبیر خواب مار هایی که چند سر داشته باشند جذبه است.

اگر در خواب ببینید تبدیل به مار شده اید نشانه عدم احترام می باشد. اگر ببینید مار شما

را نیش زده است یعنی آرامش در خانواده خود را از دست می دهید.

 

[irp posts=”970″ name=”تعبیر خواب سگ | معنی دیدن سگ در خواب – “تعبیر خواب””]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *