سرگرمی

تعبیر خواب عنکبوت قرمز، سفید، سبز، زرد، قهوه ای و سیاه بزرگ

تعبیر خواب عنکبوت قرمز، سفید، سبز، زرد، قهوه ای و سیاه بزرگ

تعبیر خواب عنکبوت قرمز، سفید، سبز، زرد، قهوه ای و سیاه بزرگ در مقاله زیر تعبیر خواب عنکبوت قرمز، سفید، سبز، زرد، قهوه ای، سیاه بزرگ و دیدن خواب تار عنکبوت آورده شده است. خواب یک عنکبوت گاهی نشانگر این …

ادامه متن »

تعبیر خواب افتادن دندان به روایت معبرین اسلامی

تعبیر خواب افتادن دندان به روایت معبرین اسلامی

شاید خواب افتادن دندان را دیده باشید و به دنبال تعبیر آن هستید، ما در این صفحه تعبیر خواب افتادن دندان در دست و کرم خورده و … را از معبرین اسلامی قرار دادیم. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: دندان …

ادامه متن »

تعبیر خواب مدفوع : دیدن مدفوع در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مدفوع : دیدن مدفوع در خواب چه معنایی دارد؟

در این صفحه تعبیر خواب یا دیدن مدفوع انسان و حیوان، راه رفتن روی مدفوع، خواب افتادن در چاه توالت، خواب اسهال و یبوست و… آورده شده است.  این رویاها می توانند معانی مختلفی را نشان دهند، اما معمولاً مربوط …

ادامه متن »

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب در مورد ازدواج یا عروسی در خواب نشانگر نگرش شما به ازدواج، عشق و زندگی است. تعابیر کلی ازدواج:  اگر شما مجرد هستید و در رویا با کسی ازدواج می کنید، نشانگر این است که شما ممکن است …

ادامه متن »

دیدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟ | تعبیر خواب زنبور

تعبیر خواب زنبور از معبران اسلامی

معمولاً  تعبیر خواب زنبور یا دیدن زنبورها در خواب  نشانه های خوبی است و نمادی از خوشبختی و ثروت است. آنها نشان دهنده اتفاقات خوب در زندگی شما هستند. دیدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟ زنبورها نمادی از سخت …

ادامه متن »

تعبیر خواب مورچه روی بدن و مورچه زیاد در خانه نشانه چیست؟

تعبیر خواب مورچه روی بدن و مورچه زیاد در خانه نشانه چیست؟

تعبیر خواب مورچه روی بدن و مورچه زیاد در خانه نشانه چیست؟ به طور کلی، مورچه ها ناراحتی های جزئی روزانه را نشان می دهند اگر تعداد آنها کم باشد. ما در این بخش به معنای کلی دیدن مورچه ها خواهیم …

ادامه متن »