تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب خریدن خانه و دیدن خانه در خواب چه معنی دارد

3/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب خریدن خانه و دیدن خانه در خواب چه معنی دارد

تعبیر خواب خریدن خانه و دیدن خانه در خواب چه معنی دارد

تعبیر خواب خریدن خانه چیست؟ اگر در خواب از خرید خانه خوشحال بودید، می توانید انتظار تغییرات بزرگی در زندگی داشته باشید. تغییرات ممکن است کاملاً متفاوت باشد: در حوزه زندگی شخصی، سلامتی، کار و در موارد نادر ممکن است به معنای مرگ بیننده این خواب باشد.

 میلر درباره معنی این خواب می گوید: خرید خانه در خواب به این معنی است که به زودی اخبار غیر منتظره ای دریافت خواهید کرد یا به یک سفر کاری فوری خواهید رفت.

خانه جدید نماد رفاه و سلامتی است.

اگر در خواب شما خانه بزرگ با سقف های بلند بود، این طرح به این معنی است که در زندگی واقعی احساس اطمینان و امنیت می کنید. یک خانه کوچک اما دنج یک آشنایی با یک فرد جدید را پیش بینی می کند که باعث پیشرفت کاری تو خواهد شد. اگر یک خانه ناتمام خریدید، در این صورت اموال خود را از دست خواهید داد.

خرید آپارتمان یا ساختمان جدید به این معنی است که در شرایط فعلی حق انتخاب دارید.

خرید یک خانه قدیمی مشکلات سلامتی، اخبار بد و بدشانسی را پیش بینی می کند.

اگر خواب دیدید که فوراً خانه ای در روستا خریدید، خطر بیکاری وجود دارد. اما دیدن خود که قبلاً در روستا زندگی می کنید به معنای رضایت و رفاه است.

به طور کلی، اگر به دنبال خانه ای بودید، اما هیچ خانه ای نخریدید، به این معنی است که چیزی شما را از تغییر کامل زندگی خود باز می دارد.

اگر در خواب دیدید که شخص دیگری در حال خرید خانه است، به این معنی است که شما فرد بدشانسی هستید.

اگر در خواب برای مادرتان خانه خریدید، اتفاق خوبی در زندگی شما رخ می دهد. خرید خانه جدید برای مادرتان همیشه نشانه خوبی است.

دیدن خانه در خواب چه معنی دارد

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

خانه در خواب ما معيشت است، اگر در خواب ببينيد درون خانه اي بزرگ و مجلل هستيد و آن خانه متعلق به شما است زندگي مرفه و خوبي خواهيد داشت.

اگر ببينيد خانه اي محقر و ويرانه داريد و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر مي دهد که زندگي بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد يافت.

چنان چه ببينيد يکي از اتاقهاي خانه آشفته و خراب است بخشي از زندگي بيننده خواب دچار خرابي و ويراني مي شود و غمي و زياني به او مي رسد.

اگر ببينيد که در خانه شما آهني است زندگي قابل دوامي داريد و اگر ديديد در خانه شما از نقره است خوب نيست.

اگر در خواب ببينيد که خانه شما در محلي است که تنها مانده و گرداگرد آن هيچ خانه ديگري نيست خواب خوبي نديده ايد چرا که از تنهائي و بي کسي و غربت و تنگي زندگي خبر مي دهد.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرمانی

اگر بيند كه خانه بر وي افتاد، دليل كه مالي بسيار بدو رسد.

اگر بيند كه خانه بزرگ وفراخ گرديد و از آن كه بود بزرگتر شد، دليل كه مال و نعمت بسيار بر وي تنگ شود.

اگر بيند درِ خانه او آهنين بود، دليل كه توانگر شود. اگر در خانه او سيمين است، دليل كه ا را توبه بايد كردن از گناه و معصيت.

اگر توانگر بود نعمتش زياده شود.

اگر بيند پيرامون خانه او هيچ خانه نبود، دليل كه حالش تباه شود.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

خانه مفرد درخواب زن است.

اگر بيند خانه را يا ستونهاي خانه را از جاي برداشت، دليل كه زني خواهد، با مروت و كرم و مونتش برگيرد و باشد كه زنش آبستن شود.

اگر بيند در خانه نو درون شد، دليل كه زني خواهد و توانگر شود.

اگر بيند كه خانه مفرد به كنج اندوه بود و ندانست كه خانه از كيست، دليل كه از دنيا رحلت كند.

اگر بيند درخانه گريخته بود و در خانه او قفل نكرده بود و آن خانه به خانه ديگر پيوسته بود، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد.

اگر بيند بيمار است عافيت يابد.

اگر بيند درِ خانه خود بشكست، دليل كه از كسي او را مالي رسد.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

اگر ببیند در سرای بیگانه شد و هیچکس را نشناخت و در آنجا مردگان دید، دلیل که آن سرای آخرت بود و وقت اجل وی رسیده است، اگر ببیند در آنجا شد و بیرون آمد، دلیل که بیمار شود و نزدیک هلاک باشد و شفا یابد.

اگر در سرای معروف وارد شد که بنیاد آن از گل بود، دلیل که روزی حلال یابد.

اگر ببیند بنیاد سرای او از خشت پخته و گچ بود، دلیل که جوینده مال حرام است.

اگر ببیند از آن بیرون آمد، دلیل که از حرام توبه کند.

اگر ببیند در سرائی بزرگ و فراخ بود، دلیل که روزی بر وی فراخ شود.

اگر سرای کوچکی و تنگ دید، دلیلش به خلاف این باشد.

اگر ببینی خانۀ تو آتش گرفته و تمام بدنت در اثر آتش سوخته و شعله های آتش زبانه می کشد، ولی دچار بیم و ترس نشده ای، یعنی به خاطر ضعف و بیماری هایی مثل سرمازدگی و طاعون و آبله و سرخچه دچار رنج و سختی و مصیبت خواهی شد.

اگر ببینی از آن آتش مقداری برداشته ای، یعنی به اندازه آن مال حرام به دست می آوری، و اگر ببینی آن آتش دود دارد، یعنی به اندازه آن، مال حرامی را با رنج و مشقت یا جنگ و درگیری بدست می آوری.

تعبیر خواب از حضرت یوسف (ع)

دیدن خانه و سرا عیش بود.

دیدن خانه ساختن خوشحالی بود.

تعبیر خواب خرید خانه

خرید خانه در خواب می تواند نشان دهد که شما بر روی اهداف روشن تمرکز خواهید کرد و خرید ملک جدید به شروعی جدید مرتبط است. اگر مجرد هستید، خرید خانه در خواب می تواند معشوقه جدیدی باشد.

 اگر خواب شما شامل تنظیم وام مسکن برای یک خانه است، این می تواند به این معنی باشد که وضعیت مالی شما بهبود می یابد.

دیدن یک خانه جدید یا نقل مکان به یک خانه جدید نیز می تواند نشان دهنده آینده بهتری در زندگی باشد. خرید خانه جدید در خواب می تواند بیانگر چیزی غیرمنتظره باش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا