تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب سیر از امام صادق (ع)

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب سیر از امام صادق (ع)

هنگام پختن بعضی از غذاها ، احتمالاً به سیر برای طعم دهی آن نیاز خواهید داشت. برای همین ممکن است سیر را در خواب ببینید. اگر این خواب را دیده اید و به دنبال تعبیر آن هستید، با پیک نت همراه باشید تا از معنی دیدن سیر در خواب از دیدگاه معبران اسلامی چون امام جعفر صادق (ع) و محمد ابن سیرین و معبران غربی آگاه شوید.

تعبیر خواب سیر از امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرماید:

دیدن سیر در خواب بر پنج وجه است.

  • مال حرام
  • سخن زشت
  • غم و اندوه
  • گریستن
  • سختی دیدن (دوچار شدن به مشقت و سختی)

محمد ابن سیرین:

  • دیدن سیر در خواب مال حرام است.

منوچهر مطیعی تهرانی:

سیر مال حرام است و بدنامی و شهرت و آوازه بد.

چنانچه در خواب ببینید مقداري سیر دارید به همان مقدار مال حرام به چنگ می آورید که موجب بدنامی شما می شود و همه از آن مطلع می گردند و شما نمی توانید خطائی را که مرتکب شده اید پنهان کنید.

شخصی به خانم آتیانوس گفت: در خواب دیدم شخصی یک شیشه سیر ترشی هفت ساله براي من آورد من شیشه سیرترشی را در آشپزخانه گذاشتم ولی بوي آن همه جاي خانه را پر کرده بود.

خانم آیتانوس به او گفت: رشوه گرفته اي و با آن پول حرام اسباب و لوازم خانه خریده اي و عمل تو طوري است که هر کس وارد خانه ات می شود در اولین نظر می فهمد تو پول مفت و باد آورده به دست آورده اي.

خوردن سیر غم و اندوهی است که از خوردن و داشتن مال حرام عارض بیننده خواب می شود.

آنلی بیتون:

اگر در خواب از زمینی که در آن سیر کاشته اید عبور کنید، نشانۀ آن است که از فقر و تنگدستی به سمت ثروتمند شدن
حرکت خواهید کرد. اگر دختري چنین خوابی ببیند، نشانۀ آن است که با در نظر گرفتن اعتبار و شغل خواستگار خود ازدواج
خواهد کرد.

خوردن سیر در خواب، نشانۀ آن است که با نگاهی به زندگی آرزوهاي بیهوده را از خود دور می کنید.

دیدن سیر چه معنی دارد؟

تعبیر خواب سیر از معبران غربی:

دیدن سیر در خواب به سلامتی و بهبودی از بیماری اشاره دارد. اگر در خواب سیر تازه ببینید، بیانگر آن است که هر چه زودتر درمان خواهید یافت. سیر خشک به درمان موفقیت آمیزی اشاره دارد که به تدریج اتفاق خواهد افتاد.

خوردن سیر در خواب نشانه آن است که شما در برخی از زمینه های مهم زندگی خود به کمک نیاز دارید. شاید زندگی عاشقانه یا کسب و کار شما چندان خوب پیش نمی رود و می توانید با مشاوره و راهنمایی دوستانه در این زمینه این کار را انجام دهید.

خواب دیدن سیر بیانگر رشد در زندگی عاشقانه شماست. اگر مجرد هستید، این خواب نشان دهنده این است که بزودی ازدواج خواهید کرد.

خواب دیدن بوی تند سیر نشان می دهد که برخی از عادات و انتخاب های سبک زندگی شما گمراه کننده هستند و باعث می شوند اتفاقات ناخوشایندی را تجربه کنید.

اگر خواب سیر پخته را دیدید، این نشانه آن است که خبرهای خوبی در مورد پروژه ای که روی آن کار کرده اید خواهید شنید. کار شما آنقدر خوب بوده است که زودتر از آنچه انتظار داشتید خبرهای خوب دریافت خواهید کرد.

اگر سیر له شده را دیدید، این نشانه شکست و ناامیدی است. دیدن سیر له شده در خواب از شما می خواهد که برای اخبار بد در مورد کار، زندگی عاشقانه و تجارت خود آماده شوید.

دیدن خرید سیر در خواب به این معنی است که خواهید فهمید بیماری که فکر می کنید به آن مبتلا هستید در واقع وجود ندارد و علائمی که شما را به فکر وادار می کند ناپدید می شوند.

اگر در خواب ببینید که از شخصی سیر می گیرید، بیانگر آن است که فردی از خانواده یا بستگان شما که فرزندی ندارد، با نتیجه درمان صاحب فرزند می شود.

اگر در خواب سیر بکارید بیانگر این است که خویشاوند شما برای بهبودی از بیماری به روش‌هایی غیر از روش‌ های پزشکی استفاده می‌ کند و از شما کمک می‌ خواهد.

دیدن سیر در مزرعه یا باغ در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیمار کشنده از بیماری بهبود می یابد، در شغلی که به آن اعتقاد ندارید موفقیت بسیار بزرگی خواهید داشت.

دیدن سیر سرخ شده در خواب بیانگر این است که بوی آن پخش می شود و همه چیزهای بد نزدیک شما را دفع می کند. در این مورد، بهترین نشانه. موفقیتی که آرزویش را دارید به دست خواهد آمد و به زودی اتفاقی اساسی رخ خواهد داد.

اگر پوست سیر در خواب ظاهر شد، چیزی است که مدتی است از آن غافل شده‌اید و دوباره آن را خواهید یافت. شاید حتی یک دوست قدیمی که به شما بگوید. هیچ چیز مانع این نمی شود، چیزهای زیباتری در زندگی خود خواهید یافت، یا ممکن است مواردی پیدا کنید که مدت هاست ناپدید شده اند. امیدی که برایش این همه زحمت کشیده‌اید، هر فرصتی برای تحقق دارد. البته این تلاش و فداکاری شماست، پس شاد باشید! روز بزرگ از همیشه نزدیکتر است!

یک کیسه سیر بیان می کند که به زودی دچار مشکل خواهید شد، اما ظاهراً کسی از شما حمایت می کند. نشانه یک مشکل چیز بدی است. اما نشانه ای از یک دوست واقعی یا کسی که می تواند دوست باشد به شما کمک می کند.

پیشنهاد: تعبیر خواب موز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا