تعبیر خواب ببر | دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب ببر | دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ببر | دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن ببر در خواب می تواند نشانه مثبتی باشد که نشان می دهد خواب بیننده در زندگی خود به پیروزی یا موفقیت بزرگی دست خواهد یافت.

تعبیر خواب ببر

 • تعبیر خواب ببر این است که اشاره به دشمن قدرتمند، باهوش و حیله گر دارد.
 • دیدن ببر در خواب گاهی به عزم، شجاعت و پشتکار بیننده برای رسیدن به اهداف و آرزوهایش در زندگی تعبیر می شود.
 • دیدن ببر خواب در خواب ممکن است به این معنا باشد که گاهی اوقات خبری غم انگیز و نه خوب به بیننده می رسد و باعث ناراحتی و درد او می شود.
 • اگر کسی ببری را در خواب ببیند، نشان دهنده این است که در حقیقت ممکن است توسط یکی از نزدیکانش در معرض چیزهای بدی مانند خیانت و خیانت قرار گیرد، پس باید بیشتر مراقب باشد.
 • اگر ببر سفید در خواب زنی به کودک خردسالی حمله کند و او را بکشد و بخورد بدون اینکه بیننده این کودک را نجات دهد یا کاری برای او انجام دهد، این نشان می دهد که او شهادت دروغ می دهد و به بسیاری از مردم آسیب می رساند.

تعبیر خواب ببر از ابن سیرین

 • ابن سیرین ذکر کرده است که دیدن ببر در خواب، نشانه آن است که بیننده از مشکلات و اختلافاتی که بین او وجود دارد خلاص می شود و تبدیل امور بین آنها از احساس نفرت به احساس دوستی و عشق است.
 • خواب ببر گواه بر این است که بیننده ممکن است توسط شخصی با اختیارات و توانایی بالاتر از او مانند حاکم یا شخصی که در منصب مهمی است مورد ظلم شدید قرار گیرد و بیننده خواب در تنگنای بزرگی قرار گیرد بیرون رفتن برای او سخت خواهد بود.
 • دیدن ببر در خواب بیانگر این است که احتمال زیادی وجود دارد که بیننده خواب به زودی با زنی ازدواج کند، اما او از نظر شخصیتی قوی تر از او خواهد بود.
 • هر که در خواب ببر ببیند به این معنی است که بیننده شخصیتی قوی است که برای رسیدن به اهداف و رویاهای خود تلاش می کند و هرگز تسلیم نمی شود.

تعبیر این خواب از منوچهر مطیعی تهرانی

ببر در خواب يک حيوان استثنايي است که تعابير مربوط به حيوانات و درندگان ديگر درباره او صدق نمي کند زيرا اين حيوان درنده و عظيم الجثه و در عين حال قشنگ و دوست داشتني در خواب دشمن است اما دشمني قوي و کريم. دشمني که شما به هيچ وجه توان مقابله و رو يارويي با او را نداريد اما همين دشمن کريم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چيره شود بدون وارد آوردن آسيب کلي از شما مي گذرد و پي کار خود مي رود.

معبران عموما درباره ببر تعريفي اين چنين دارند: اگر در خواب ببينيد که با ببر رو به رو قرار گرفته ايد خواب شما خبر مي دهد که در آينده با چنين دشمن قوي پنجه برخورد مي کنيد که گيج و متحير مي مانيد و نمي دانيد در مقابل او چه موضعي بگيريد.

اگر در خواب ديديد که با ببر مي جنگيد با دشمني داراي خصوصيات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم مي کنيد و الزاما درگير مي شويد. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار مي گيريد و چنانچه از پيش روي او بگريزيد ايمن مي شويد زيرا فرار از مقابل ببر ايمني تعريف شده و اگر ببر را فراري دهيد پيروز خواهيد شد.

پوست ببر در خواب مالي است که بدون زحمت و تلاش بدست مي آيد و چنانچه در خواب ببينيد پوست ببر گسترده و روي آن نشسته ايد پولي به شما مي رسد که خيالتان را راحت مي کند و براي سال هاي آينده تامين خواهيد يافت.

ببر در خواب برای دختر مجرد 

 • دیدن ببر در خواب برای یک دختر مجرد نماد این است که او به زودی با مردی قوی و صالح و دارای موقعیت اجتماعی برجسته ای ازدواج می کند که او را در کنار خود خوشحال می کند.
 • دیدن حمله ببری به دختران مجرد در خواب دلیلی بر این است که افراد زیادی او را تحسین می کنند.
 • اگر دیدید که با ببر بازی می کند، نشانه ی قطعی آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • در حالی که دختر مجردی که در خواب پوست پلنگ را دیده است، نشانگر مهریه بسیار او از داماد است که از او خواستگاری می کند.
 • ببر در خواب دختر مجرد، نشانه شوهری نیکو و خوش اخلاق است.
 • اگر دختری در خواب ببیند که ببری را می کشد، نشان از مشکلاتی است که در حال حاضر با آن روبروست.

ببر در خواب برای یک زن باردار    

 • ببر در خواب برای زن باردار نشانه این است که او پسری به دنیا خواهد آورد.
 • اما اگر زن حامله ای ببر را در خانه خود ببیند، این دلیل بر خوشبختی و اقبال به خانه اوست.
 • اگر زن حامله ای در خواب ببر کوچکی را ببیند که مطیع اوست و برای او غذا بیاورد تا بخورد، رؤیت دلالت دارد بر اینکه دختری به دنیا می آورد و برای او محترم خواهد بود.
 • رویای ببر ممکن است نشان دهنده میزان سازگاری بیننده خواب و همسرش در واقعیت و توانایی آنها در درک و رسیدن به راه حل در زندگی زناشویی باشد.

ببر در خواب برای یک زن متاهل

 • ببر در خواب برای زن متاهل نشان دهنده وابستگی متقابل و استحکام روابط زناشویی و ثبات زندگی زناشویی بین دو طرف است.
 • دیدن ببر خانگی در خواب زن متاهل بیانگر زندگی خانوادگی آرام و با ثبات است.
 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که با ببر بازی می کند، این به فال نیک می گیرد و اگر ببیند که ببر را کنترل می کند، نشانگر شخصیت قوی او است.
 • در حالی که اگر زن متاهلی در خواب ببیند که در بستر خود کنار ببری خوابیده است، دلیل بر این است که به زودی حامله می شود.
 • دیدن ببر مرده در خواب برای زن متاهل، نماد ضعف شوهر و ناتوانی او در رسیدگی به امور زناشویی یا عملی است.
 • تعبیر خواب ببر برای زن شوهردار و بدون ترس از او با او بازی می کرد. این بدان معناست که او در واقع یک زن خیانتکار به شوهرش است.
 • خواب پرورش و غذا دادن به ببر در خواب برای زن متاهل نشان دهنده پایان اختلافات با یکی از دشمنان است.
 • یکی از فقها می‌گوید: اگر زن شوهردار در خواب ببری گرسنه ببیند و برای او غذا درست کند، علامت آن است که بدون شرم و ترس مرتکب فسق می‌شود.

ببر در خواب برای یک زن مطلقه 

 • ببر در خواب برای یک زن مطلقه دلیلی بر این است که شوهر سابق او باعث آسیب او شده و او را در معرض مشکلات زیادی قرار می دهد. شاید این بینش هشداری به او باشد که قوی و شجاع باشد و تسلیم این وضعیت نشود و سعی کند یک بار برای همیشه از شر آن خلاص شود.
 • در صورتی که بیننده یک ببر خشن را در خواب دید و سعی کرد از آن بگریزد، این نشان می دهد که او سعی می کند از مشکلات خود فرار کند و نمی خواهد با آنها روبرو شود.
 • تماشای ببری که در خواب می‌خواهد او را بخورد در حالی که سعی می‌کند از دست او فرار کند و نمی‌تواند این کار را انجام دهد، رؤیت نشان می‌دهد که او توسط فردی قوی و ظالم مورد بی عدالتی قرار گرفته و او نمی‌تواند حق خود را از او بگیرد.

پیشنهاد:

تعبیر خواب موز

ببر در خواب برای یک مرد

 • ببر در خواب برای مرد نشانه آن است که خواب بیننده اگر بتواند ببر را کنترل کند به جایگاه برجسته ای در جامعه می رسد و می تواند به دستاوردهای زیادی دست یابد.
 • رویای ببر در خواب شواهدی است که نشان می دهد بیننده دارای شخصیت رهبری است که او را قادر می سازد در آینده به بالاترین درجات برسد.
 • دیدن ببر در خواب نشان می دهد که او می تواند تمام ناملایماتی را که در زندگی با آن روبرو می شود کنترل کند و از غم و اندوه و آنچه باعث ناراحتی او می شود خلاص شود.
 • ببر در خواب یک مرد نماد این است که او تسلیم نمی شود و همیشه سعی می کند برای رسیدن به اهداف خود تلاش کند.

حمله ببر در خواب چه تعبیری دارد؟ 

دیدن حمله ببر در خواب، علامت آن است که بیننده خواب مخالفانی دارد که می خواهند به او آسیب برسانند و اگر خواب بیننده نتواند ببر را کنترل کند، مغلوب دشمنانش می شود.

دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد؟

 • اگر در خواب دیدید که ببری شما را تعقیب می‌کند یا به شما حمله می‌کند، اما نمی‌تواند به شما برسد، این نشانه توانایی شما در رهایی از مشکلاتی است که در زندگی خود دارید.
 • هر کس شاهد باشد که در خانه ببرهای زیادی پرورش می دهد، فرزندان خود را بر خلاف معارف و مبانی اسلام تربیت می کند.
 • غذا دادن به ببر در خواب، دلیل بر حمایت از ظالمان است.
 • بازی با ببر در خواب بیانگر قدم زدن در راه ظالمان است و همچنین بازی با ببر در خواب دلیل بر خیانت زنان است.
 • رویایی که در آن شما خود را در حال مشاهده یک ببر در قفس می بینید، نمادی از پیروزی ها و دستاوردهایی است که بر رقبای خود خواهید داشت.
 • رویایی که در آن می‌بینید که توسط یک ببر زخمی شده‌اید، معانی شومی دارد. این نمادی از منفی گرایی است که شما را احاطه کرده و به دلیل نزدیک شدن به رویدادهای شوم احساس مهجوریت و ناامیدی می کند. با این حال، اگر می‌بینید که می‌توانید از خود در برابر ببر محافظت کنید یا آن را بکشید، این می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که در غلبه بر موانع یا موانعی که ممکن است بر سر راه شما قرار بگیرد پیروز خواهید شد.
 • رؤیایی که در آن می بینید که با یک ببر روبرو می شوید و می توانید آن را فراری دهید، نشان دهنده پیروزی شما در هنگام برخورد با دشمنان یا مخالفان است.
 • رویایی که در آن خود را در حال تماشای یک ببر در بیابان یا باغ وحش می بینید، می تواند نمادی از مذاکره شما یا رسیدن به سازش با افراد برتر یا ممتاز باشد. آنها می توانند سرپرست شما در محل کار باشند یا فردی که رئیس یا مدیر شماست.
 • خواب دیدن ببری که طعمه خود را در دهان خود گرفته یا در دهان خود نگه می دارد، نمادی از حالات خوب زندگی شما است. این چشم انداز نشان می دهد که شما در محل کار توسط مافوق خود به عنوان فردی بسیار سخت کوش و دقیق شناخته می شوید.
 • خوابی که در آن ببری را می‌بینید که خوابیده است، نمادی از آرامشی است که قرار است وارد زندگی شما شود. این نشان می دهد که شما زندگی پایداری خواهید داشت.
 • رویایی که در آن خود را تبدیل به ببر می بینید، نمادی از قرار گرفتن در معرض اختلاف یا اختلافاتی است که ممکن است با مافوق خود در محل کار داشته باشید. این اختلاف نظرها می تواند نتیجه این واقعیت باشد که سرپرستان شما ممکن است بیش از حد سخت گیر باشند. در واقع آنها حتی ممکن است از شما انتظار داشته باشند که برای تکمیل برخی وظایف یا تکالیف تلاش بیشتری انجام دهید.
 • رویایی که در آن خود را در حال تعقیب ببر می بینید باید به عنوان نشانه مهمی از دریافت یک پیشنهاد شغلی جذاب در نظر گرفته شود. این کار ممکن است برای شما بی دردسر باشد.
 • خوابی که در آن می بینید که ببری را می کشید که می خواست به شما حمله کند، می تواند نشانه خوش بینانه باشد. این می تواند نشانه یا اطمینانی از این واقعیت باشد که شما در آستانه رسیدن به ثروت زیادی هستید که در اینده ای نزدیک رخ خواهد داد.
 • رویایی که در آن خود را در حال مواجهه با ببری می بینید که می خواهد وارد خانه شما شود، می تواند به عنوان یک علامت مثبت تلقی شود. این نشانه پیشرفت یا ارتقای آینده در محل کار است. علاوه بر این، ممکن است به این معنا باشد که شما در شرف انجام سرمایه‌گذاری‌ها یا مأموریت‌های خاصی هستید که مطمئناً سودمند هستند.
 • خواب اهلی کردن ببر به این معنی است که بیننده خواب می تواند به راحتی به چیزهایی که می خواهد برسد.
 • خواب گزیدگی ببر در خواب بیانگر آن است که بیننده در زندگی خود با غصه هایی مواجه می شود که ناشی از مشکلات و بحران های فراوانی است که قادر به حل آن نیست.
 • رؤیای فرار از دست ببر گواه این است که خواب بیننده قادر خواهد بود دشمن را شکست دهد و از شری که قصد دارد به او وارد کند خلاص شود.
 • اگر در خواب ببیند که ببری را نوازش می کند، به این معنی است که او به دلیل قدرت و توانایی بسیار زیادش در تفکر منطقی می تواند به آنچه می خواهد برسد و بر دشمن خود پیروز می شود.
 • خوابی که در مورد ببری که در خواب صحبت می کند، بیانگر عقلانیت بیننده در تفکر و قدرت ادراک او است که باعث می شود او بتواند مشکلات و بحران هایی را که در آن قرار می گیرد به راحتی حل کند.
 • اگر در خواب ببر سفیدی را دیدید به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببر سفید مدام شما را تعقیب می‌کند، به این معنا است که شخصی به شما ضرر می‌رساند.
 • دیدن ببر سیاه در خواب ممکن است نشانه بیم و ترس و حتی احساس بی‌ امانی باشد. اما به شکلی دیگر، ببر سیاه در خواب ممکن است نشانه مبارزه با مشکلات یا دشمنان شما باشد. همچنین، ممکن است نشانه احساس ناامیدی و شکست در زندگی باشد.
 • دیدن ببر نارنجی در خواب ممکن است نشانه یک شخص قدرتمند یا رهبری باشد. همچنین، ببر نارنجی در خواب ممکن است به لحاظ روانی به معنای اطمینان، خشنودی و پویایی باشد.

حتما ببینید

تعبیر خواب خودکار قرمز، آبی و سیاه + خودکار هدیه گرفتن

تعبیر خواب خودکار قرمز، آبی و سیاه + خودکار هدیه گرفتن

دیدن خودکار در خواب یکی از خواب هایی است که بیشتر ذهن بیننده را به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *