تعبیر خواب خروس برای دختر مجرد و زن باردار

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب خروس برای دختر مجرد و زن باردار

تعبیر خواب خروس به منزله رونق و برخورداری از امکانات و رفاه می باشد. پیامبر اسلام مشاهده رویای خروس را بسیار خوش یمن و نیک قلمداد کرده اند و خروس نیز به علت داشتن گوشت حلال دیدن آن در رویا نیز تعبیر به احوال و اتفاقات خوش دارد. در تفاسیر متعددی که معبرین و اندیشمندان در خصوص خروس بیان شده، همگی متفق القول به خیر و نیکی رویای خروس نظر داده اند. کارل یونگ نیز دیدن خروس در خواب را نمادی از مردانگی، غرور و تکبر می‌داند. در این مقاله به تعبیر خواب خروس از نظر معبران مختلفی چون ابن سیرین، امام صادق، حضرت یوسف و … خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب خروس می‌ تواند به دو صورت متفاوت باشد؛ یکی به صورت مثبت و دیگری به صورت منفی.

در صورت تعبیر مثبت، خروس به عنوان یک نماد از قدرت و انگیزه و الهام به شما نشان می‌دهد که باید با اعتماد به نفس و جسارت به خواسته‌های خود برسید. خواب خروس می‌تواند نشانگر شروع یک دوره جدید از زندگی، تغییرات موفقیت‌آمیز و دست‌یابی به هدف‌های بزرگ باشد. این تعبیر همچنین ممکن است بیانگر لحظه‌ای از تحولات مثبت در زندگی شما باشد که می‌تواند به تجدید نظر در برنامه‌ها، چشم‌اندازها یا هدف‌ها مرتبط با کار، تحصیلات، روابط یا پیشرفت شخصی منجر شود.

اما در صورت تعبیر منفی، خروس ممکن است نمادی از هشدارها، ناپایداری و مشکلات در پیش روی شما باشد. این می‌تواند به از دست دادن یا از دست دادن قدرت و کنترل در زندگی، عدم ثابت قدم بودن و روابط ناسازگار اشاره کند. خواب خروس ممکن است نشانگر احساس تنهایی و عدم قدرت کنترل رویدادها در زندگی شما باشد.

تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب خروس به معانی مختلفی بستگی دارد که به فرهنگ، باور و شرایط زندگی شخص بستگی دارد. به طور کلی، می‌توان گفت که خروس در خواب نشان دهنده‌ای از صفات مثبت و منفعل است که به شخص کمک می‌کند تا در زندگی پیشرفت کند.

برخی از این نمادها عبارتند از:

 • شجاعت و قدرت: خروس با صدای بلند و قوی خود، نشانه‌ای از جسارت و توانایی است. خروس همچنین در مبارزات با دشمنان خود، دفاع می‌کند و تسلیم نمی‌شود. در برخی از فرهنگ‌ها، مانند ژاپن، خروس نماد شجاعت و قهرمانی است.
 • بیداری و آگاهی: خروس با صدای خود، مردم را از خواب بیدار می‌کند و آغاز روز را اعلام می‌کند. خروس نشانه‌ای از بیداری روحانی و آگاهی به حقایق است. در برخی از فرهنگ‌ها، مانند ایران، خروس نماد بیدار شدن از غفلت و گناه است.
 • فراوانی و خوشبختی: خروس با رنگ‌های زیبا و جذاب، نشانه‌ای از فراوانی و خوشبختی است. خروس همچنین در تولید مثل و فرزندآوری نقش دارد. در برخی از فرهنگ‌ها، مانند چین، خروس نماد فراوانی و شادکامی است.

تعبیر خواب خروس چیست؟

دیدن خروس در خواب بیانگر صفات خوب صاحب خواب مانند غرور و عزت نفس است. برخی از علما نیز اشاره کرده اند که خواب به معنای آن است که او در آینده نزدیک به دنبال آن است که به آنها دست یابد و در آن تلاش شدید و مستمر انجام دهد. همچنین دیدن این خواب نمادی از قدرت بیننده خواب است، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی، زیرا او فردی است که می تواند بر روند امور اطراف خود کنترل داشته باشد و با هر موقعیتی که در زندگی اش روبرو شود عاقلانه عمل کند.

دیدن خروس در خواب بیانگر حضور شخصی است که بر بیننده تسلط یا اقتدار دارد و ممکن است پدر یا مدیر در محل کار او را نمایندگی کند. خواب خروس خشن و تهاجمی شخص، بیانگر مصیبت ها و غم هایی است که به خواب بیننده وارد می شود، چه به دلیل فشار کاری، چه به دلیل ترک معشوق یا بیماری جسمی که به او مبتلا خواهد شد. دیدن نوک زدن خروس در خواب می تواند به عنوان نشانه ای از حل شدن مشکلی تعبیر شود، یا نمادی از پاسخ در مسائلی است که نیاز به مشاوره دارند، مانند تصمیم به ازدواج یا نقل مکان به خانه جدید.

تعبیر خواب خروس از نظر معبران مختلف

 • ابن سیرین:

اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد. اگر بیند با خروس جنگ می‌ کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد. اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند. اگر بیند خروسی بر روی او می‌ جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد. اگر بیند که بانک خروس می‌ شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند. اگر زنی که شوهرش مرده در خواب خروس ببیند، نشانه پایان غم و اندوه است و به سعادتی که شایسته است و پول زیادی که به او کمک می کند زندگی خود را به خوبی اداره کند، خواهد رسید. اگر در خواب خروس در حال پرواز بود، این نشان دهنده مشکلات دشواری است که با آن روبرو خواهد شد. دیدن خروس در خواب با ظاهری قوی و درشت، بیانگر آن است که بیننده فردی مثبت و دارای حس ماجراجویی است.

 • جابر مغربی:

اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند.

 • مطیعی تهرانی:

گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می‌بیند و خسارت تحمل می‌ کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می‌ دهد.

 • یونگ:

دیدن خروسی که در خوابتان جنگ می‌کند بیانگر این است که درگیر یک رقابت تلخ هستید. شنیدن صدای خروس در خوابتان بیانگر رجز خوانی و خودستایی است.

 • آنلی بیتون:

دیدن جنگ خروس‌ ها در خواب، نشانه آن است که در اثر دعوا و اختلاف، خانواده خود را ترک می گویید .شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد. شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت. دیدن خروس وحشی در خواب، نشانه آن است که به ثروت اندک خود، قانع و خرسند خواهید بود. دیدن خروس وحشی بیمار در خواب، دلالت بر آن دارد که در معرض طوفان‌هایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید.

 • امام صادق:

امام صادق دیدن خروس در خواب را نشانه‌ای از مردی پند دهنده و بزرگ می‌داند.

 • مجلسی:

مرحوم مجلسی دیدن خروس در خواب را نشانه‌ای از شجاعت و قدرت می‌داند.

 • حضرت یوسف:

 به گفته ی حضرت یوسف دیدن خروس در خواب اشاره به برکت و روزی دارد.

تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب خروس برای دختر مجرد

اگر دختر مجرد در خواب خروس ببیند، این نشان دهنده ی اخلاق نیکو، دینداری و اعتبار اوست. برخی از علما بر این باورند که دیدن خروس در خواب برای یک دختر مجرد به این معنی است که خواستگارانی با اهمیت، نفوذ و قدرت به خانه او خواهند آمد. خروس زیبا که چشم را جلب می کند، اگر دختر آن را در خواب ببیند، نشان دهنده این است که شخصی وجود دارد که او را دوست دارد و می خواهد به زودی از او خواستگاری کند. اگر دختر مجردی در خواب ببیند که بر بالینی که روی آن می خوابد خروسی است، علامت آن است که خداوند متعال شوهری را به او عنایت می کند که در جامعه جایگاه برجسته ای داشته باشد.

دیدن خروس قرمز در خواب برای دختر مجرد این نوید را می دهد که با فردی که دوستش دارد ازدواج کند و با او خوشبخت زندگی کند، اگر خروسی که دختر مجرد دید سفید بود، این نشان دهنده شادی و خوبی برای او است، در حالی که دیدن خروس سیاه ممکن است منادی نزدیک شدن به پریشانی، بدبختی و مشکلات باشد.

وقتی یک دختر مجرد در خواب ببیند که او را خروس تعقیب می کند، ممکن است نشان دهنده وجود چالش ها و مشکلاتی در زندگی او باشد که باعث ناراحتی و اضطراب او می شود. دیدن حمله خروس و خشونت آن در خواب نیز ممکن است نمادی از سختی هایی باشد که با آن روبرو هستید و ممکن است برای غلبه بر آنها به قدرت و صبر آنها نیاز داشته باشد.

تعبیر خواب خروس برای زن باردار

خواب دیدن خروس برای زن باردار نشانه محافظت و ایمنی است. اگر زن باردار در خواب خروس ببیند، به این معنی است که مادر و فرزند سالم و سلامت خواهند بود. مادر قادر خواهد بود شیر کافی برای کودک خود تولید کند و نیازهای تغذیه ای او را تامین کند. علاوه بر این، خواب یک خروس برای زن باردار نشان می دهد که بارداری سبک و عاری از مشکلات سلامتی خواهد بود. در همین زمینه، اگر زن حامله ای در خواب خود را در حال تبدیل شدن به خروس ببیند، بیانگر آن است که فرزند پسر سالم و شادی به دنیا خواهد آورد.

از سوی دیگر برخی از تعبیر کنندگان بر این باورند که مرگ خروس در خواب بیانگر شادی و رهایی از مشکلات و بحران های بزرگ است. دیدن خوردن گوشت خروس در خواب زن حامله بیانگر سهولت زایمان و برخورداری او از سلامتی و تندرستی او و نوزاد است. خواب دیدن یک زن باردار در حال لذت بردن از گوشت خروس به این معنی است که او تجربه زایمان را به آرامی پشت سر می گذارد و پس از زایمان به سرعت سلامت خود را بازیابی می کند.

به طور کلی خواب خروس باردار برای زن باردار علامت مثبت و دلگرمی است.

خواب دیدن پرواز خروس

پرواز خروس در خواب نمادی است که حامل معانی منفی است و نشانه از دست دادن است. این خواب ممکن است نشان دهنده از دست دادن یک شغل یا پروژه باشد و همچنین ممکن است نشان دهنده تحقیر باشد. این امکان وجود دارد که این خواب پیش بینی یک اتفاق اضطراری و ناگهانی باشد که زندگی بیننده خواب را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین ممکن است نشان دهنده حضور یک فرد دروغگو باشد که در داستان سرایی اغراق می کند.

دیدن پرواز خروس در خواب ممکن است نشان دهنده از دست دادن پول، موقعیت، نفوذ و قدرت باشد. اگر خروس در خواب خریداری شده باشد، این ممکن است بیانگر سهولت و تسهیل باشد.

تعبیر خواب خروس سیاه

دیدن خروس سیاه در خواب نمادی از موانعی است که ممکن است بر سر راه بیننده خواب قرار گیرد. اگر مرد متاهلی در خواب خروس سیاه ببیند، ممکن است نشان دهنده حضور یک فرد بدی باشد که باعث ایجاد مشکلات و مشکلاتی در زندگی او می شود. اما اگر زن متاهل در خواب خروس سیاه ببیند، ممکن است به این معنی باشد که مشکلات و مشکلاتی در زندگی او و رابطه او با شوهرش وجود دارد. خروس سیاه در خواب همچنین می تواند نمادی از شنیدن اخبار ناراحت کننده و ناراحتی های روحی و روانی در مرحله خاصی باشد.

به طور کلی، دیدن خروس سیاه در خواب نشان دهنده وجود ناراحتی، اندوه و مشکلاتی است که بر روی بیننده تأثیر منفی می گذارد.

خروس قرمز در خواب

برخی از تعبیر کنندگان خواب بر این باورند که خروس قرمز در خواب بیانگر رابطه بین بیننده خواب و فرد خارجی دیگری است که از ویژگی های آن کینه توزی و تکبر است و این توصیه به اوست که به این شخص اعتماد نکند و به تدریج از او دور شود. از سوی دیگر، برخی دیگر می گویند: دیدن خروس قرمز در خواب، بیانگر زندگی سعادتی است که خداوند به صاحب خواب، روزی وسیع و زندگی راحت عطا می کند و رنگ سرخ به معنای عشق و ازدواج است.

خواب خروس رنگی

دیدن خروس رنگی در خواب بیانگر چندین مفهوم مثبت است. اگر انسان در خواب خروس رنگی ببیند، بیانگر خوش اخلاقی و ظاهری جذاب است. حمله خروس در خواب ممکن است نشانه این باشد که مشکلی در شرف حل شدن است، یا می تواند نمادی از مشاوره در تصمیم گیری های مهم مانند ازدواج یا نقل مکان به مکان جدید باشد.

دیدن خروس رنگی در خواب برای دختران مجرد، نشانه ای زیبا و امیدوارکننده از خبرهای خوب و بهبود زندگی است. تعبیر خواب خروس رنگی برای زن متاهل، نماد خوبی های فراوان و مزایای نامحدود در آینده نزدیک است. به طور کلی، خواب خروس رنگی نشان دهنده مسائل مثبت زندگی است و نشانه ای از یک دوره خوب در آینده است.

تعبیر خواب تخم گذاشتن خروس

ممکن است در خواب خروسی را ببینید که در حال تخم گذاری است و این یکی از چیزهای عجیب و غیر واقعی است یعنی در واقعیت اتفاق نمی افتد و اگر در عالم رویا بیفتد نشان دهنده جایگاه برجسته ای است که شخص موفق به رسیدن و از طریق آن می شود که پول و معیشت زیادی به دست می آورد و در شرایط پایداری زندگی می کند و گاهی باید توجه داشته باشید اگر در خواب تخم خروس ببینید با فرصت هایی در زندگی مواجه خواهید شد، زیرا در آن شرایط شگفت انگیز وجود دارد. فرصت عالی که به زودی در انتظار شماست.

تعبیر خواب کشتن خروس

تعبیر خواب کشتن خروس بستگی به زمینه خواب و جزئیات آن دارد. با توجه به آداب و سنن و باورهای مختلف می توان تعبیرهای مختلفی از این خواب داشت. برخی از این تعبیرها به شرح زیر است:

 • رهایی از پریشانی و مشکلات: دیدن کشتن خروس در خواب می تواند نشان دهنده نزدیک شدن زمان رهایی از فشارها و چالش های زندگی باشد. این ممکن است اشاره ای باشد به اینکه راه حلی در آینده برای مشکلات و مشکلاتی که او با آن مواجه است وجود دارد.
 • مرگ یا بیماری: در برخی موارد، رؤیای کشتن خروس پیش‌بینی بدی یا مرگی تلقی می‌ شود که ممکن است بر شخص یا شخص دیگری در زندگی او تأثیر بگذارد.
 • به دست آوردن آسایش و آرامش: رؤیای کشتن خروس می تواند بیانگر فرا رسیدن دوره ای از آسایش و آرامش در زندگی و رهایی از نگرانی ها و استرس های روزمره باشد.
 • کسب درآمد و امرار معاش: رؤیای کشتن خروس نیز بیانگر شروع دوره ای از رفاه مالی و موفقیت در زندگی حرفه ای است. این خواب ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به فرصت های مالی جدید یا بهبود وضعیت مالی فعلی باشد.

فروش خروس

معبران رویای فروش خروس در خواب را به منزله خیری تعبیر کردند که بیننده خواب به دست می آورد، اما به تأخیر می افتد و اگر زن مجرد چنین خوابی ببیند، ازدواج او برای مدت طولانی به تعویق می افتد. در صورتی که شخصی بخواهد پروژه جدیدی را در واقعیت شروع کند و در خواب ببیند که خروس می فروشد، این رویا نشان می دهد که برای مدتی متوقف می شود یا می تواند به طور کامل آن را انجام ندهد. اگر خروس برای بیننده مضر بود و او آن را فروخت و پس از آن خوشحال شد، خواب نماد خوبی است که به او خواهد رسید.

خرید خروس

خریدن خروس در خواب نمادی از توانایی رویارویی با اموری است که بیننده را غمگین و ناراحت می کند. اگر زن مجرد در خواب ببیند که در حال خرید یک خروس است، این نشانه آن است که او می خواهد با یک مرد جوان ثروتمند ازدواج کند که تمام آرزوهای او را برآورده کند.

خواب های رایج دیگر

 • اگر شخصی در خواب ببیند که مورد حمله خروس قرار گرفته است، ممکن است نشان دهنده این باشد که افرادی در زندگی او هستند که می خواهند به او آسیب برسانند.
 • وقتی در خواب صدای خروس را می شنوید، در امور مختلف، اعم از کار و تحصیل، موفقیت و رزق و روزی زیادی نصیبتان می شود.
 • دیدن خروس در حال جنگ با دیگر خروس‌ها به معنای اختلاف و نزاع است.
 • خروس جنگنده در خواب نمادی از رقابت، نزاع، و خشونت است. همچنین می تواند نشان دهنده دفاع از خود، قدرت اراده، و عزم راسخ باشد.
 • خروس زخمی یا مرده در خواب نمادی از شکست، ضرر، و ناامیدی است. همچنین می تواند نشان دهنده پایان یک دوره در زندگی باشد.
 • خروس در خانه در خواب نمادی از خوش شانسی، موفقیت، و فراوانی است. همچنین می تواند نشان دهنده محافظت از خانواده، امنیت، و آرامش باشد.
 • خروس در قفس در خواب نمادی از محدودیت، کنترل، و ناامیدی است. همچنین می تواند نشان دهنده احساسات سرکوب شده، خشم، و عصبانیت باشد.
 • خروس در جنگل در خواب نمادی از آزادی، طبیعت، و وحشیگری است. همچنین می تواند نشان دهنده حس ماجراجویی، هیجان، و ریسک پذیری باشد.
 • خروس در مزرعه در خواب نمادی از کار، تلاش، و موفقیت است. همچنین می تواند نشان دهنده زندگی روستایی، ساده زیستی، و آرامش باشد.
 • خروس در خیابان در خواب نمادی از تغییر، تحول، و حرکت رو به جلو است. همچنین می تواند نشان دهنده فرصت های جدید، چالش ها، و ماجراجویی باشد.
 • خروس برای مرد در خواب نمادی از قدرت، هوشیاری، و موفقیت است. همچنین می تواند نشان دهنده اعتماد به نفس، عزت نفس، و توانایی رهبری باشد.

پیشنهاد: تعبیر خواب آشپزی کردن

حتما ببینید

تعبیر خواب پول از حضرت یوسف و ابن سیرین + امام صادق

تعبیر خواب پول از حضرت یوسف و ابن سیرین + امام صادق

پول یکی از مهم‌ ترین نمادهای زندگی امروزی است و به همین دلیل، خواب پول …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *