تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب ماهی گرفتن از نظر امام صادق و ابن سیرین

3.5/5 - (2 امتیاز)
تعبیر خواب ماهی گرفتن از نظر امام صادق و ابن سیرین

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر در خواب ماهی ببینید چه معنایی دارد؟ ابن سیرین دیدن ماهی در خواب را نشانه خوش شانسی تعبیر می کند و امام صادق (ع) هم معتقد است که اگر فردی در خواب ماهی می گیرد و می خورد، بیانگر ترفیع در کار و رسیدن به عالی ترین مقامات است. در ادامه این نوشتار به تعبیر خواب ماهی از نظر امام صادق، ابن سیرین و دیگر معبران اسلامی و غربی می پردازیم.

تعبیر خواب ماهی چیست؟ دیدن ماهی در خواب اغلب نماد فراوانی، رفاه و خوش شانسی است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که خواب بیننده برکات یا پاداش های غیرمنتظره ای دریافت خواهد کرد. با این حال، بسته به جزئیات خواب، تعبیر خواب ماهی می تواند متفاوت باشد.

به عنوان مثال، اگر ماهی یک ماهی باارزش باشد، مانند ماهی قزل آلا، خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که خواب بیننده برای کار سخت خود پاداش قابل توجهی دریافت خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر ماهی کوچک و ناچیز باشد، رویا ممکن است نشان دهنده یک پاداش کوچک یا نشانه ای از قدردانی باشد.

شخصی که ماهی را می دهد نیز می تواند بر معنای خواب تأثیر بگذارد. اگر شخصی که ماهی را می دهد شخصی باشد که بیننده خواب می شناسد، خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که خواب بیننده از آن شخص کمک یا حمایت دریافت خواهد کرد. با این حال، اگر فرد غریبه باشد، رویا ممکن است نمایانگر یک فرصت یا شروعی جدید باشد.

محیطی که خواب در آن اتفاق می افتد نیز می تواند بر معنای خواب تأثیر بگذارد. اگر رویا در اقیانوس یا رودخانه اتفاق بیفتد، رویا ممکن است نمایانگر فرصت های زیاد برای بیننده خواب باشد. اگر رویا در یک حوض کوچک رخ دهد، رویا ممکن است نشان دهنده فرصت های محدود باشد.

تعبیر خواب ماهی گرفتن از نظر امام صادق و ابن سیرین

علمای تعبیر می گویند که دیدن ماهی در خواب بیننده باعث می شود که روزی بسیار خوب و فراوان به او برسد. اگر بیننده در خواب دید که در گرفتن ماهی مشکل دارد، این بدان معنی است که او پول زیادی به دست خواهد آورد، اما پس از مدتی خستگی و سختی.

همچنین دیدن ماهی با فلس زیاد از بیننده بیانگر این است که او درآمد زیادی خواهد داشت اما از راه غیر قانونی. بیننده، اگر از چاه ماهی می گرفت، ویژگی های نه چندان خوبی که او را مشخص می کند و برخوردهای خشن با دیگران را نشان می دهد.

اما اگر بیننده در خواب با دست خود ماهی می گرفت، این نماد زندگی اجتماعی برجسته، گسترش دایره آشنایان او و حضور بسیاری از دوستان وفادار است.

تعبیر خواب ماهی از امام صادق

امام صادق (ع) معتقد است: دیدن ماهی در خواب بیننده که در خواب ماهی می گیرد و می خورد، بیانگر ترفیع در کار و رسیدن به عالی ترین مقامات است.

اگر مردی متاهل صید ماهی خود را در خواب ببیند، نماد شادی بزرگی است که در زندگی خود از آن برخوردار خواهد شد.

اگر خواب بیننده در خواب ماهی کوچک صید می کند، به این معنی است که در معرض مشکلات جزئی قرار می گیرد، اما به سرعت برطرف می شود.

اگر بیننده در خواب ببیند که در حال صید ماهی شور است، این نشان می دهد که در حالی که به وجوه نیاز دارد در دایره بدهی قرار می گیرد.

اگر زنی در خواب ببیند که با دست خود ماهی می گیرد، به این معنی است که به زودی وارد یک کار خیریه می شود.

وقتی بیننده خواب ببیند مرده ای در خواب به او ماهی تازه می دهد، بیانگر مژده ای است که به او خواهد رسید.

تعبیر خواب ماهی از ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: دیدن ماهی در خواب بیننده، بیانگر به زودی رسیدن مژده و لذت بردن از شنیدن سخنان نیک است.

در صورتی که بیننده خود را در حال صید چند ماهی در خواب ببیند، این نشان دهنده مشکلات فراوانی است که در معرض آن قرار خواهد گرفت و او را از رسیدن به رویاها و جاه طلبی هایش باز می دارد.

همچنین دیدن ماهی بیننده در خواب از چاهی بسیار باریک، بیانگر آن است که به زودی خسارت وارد می شود و باید مراقب باشد.

بیننده اگر در حال صید ماهی در چاه بیفتد گناه و معصیت می کند و باید به درگاه خدا توبه کند.

دیدن خواب بیننده که از آب کثیف ماهی می گیرد، بیانگر مواجهه با خسارات مالی سنگین و پریشانی است.

همچنین بیانگر این است که ماهی در خواب شخص بیمار، مژده ای برای او از بهبودی قریب الوقوع و بهبودی سریع این بیماری است که مدت هاست به آن مبتلا بوده است.

ابن سیرین ذکر می کند که هر که در خواب ببیند که با خویشاوندان خود ماهی می خورد، مژده کامیابی و موفقیت در کار و شغل است.

تعبیر خواب ماهی برای دختر مجرد

دیدن ماهی در خواب برای دختر مجرد نماد رویدادهای شاد و خبرهای خوبی است که روزهای آینده برای این دختر به ارمغان خواهد آورد و به احتمال زیاد نشانه ازدواج به زودی با مردی است که او دوستش دارد.

در صورتی که دختر مجرد دانشجوی علوم بود و در خواب ماهی دید و از آن خوشحال شد، تعبیرش حکایت از آن داشت که در تحصیل به درجات عالی و موفقیت دست خواهد یافت.

همچنین، ماهی در خواب دختر مجرد، بیانگر تسهیل امور و رهایی از مشکلاتی است که می گذرد، به ویژه با والدین در مورد عدم توافق بین آنها.

خواب دیدن خوردن ماهی برای یک دختر مجرد به عنوان به دست آوردن منافع مادی کلان، یا از کاری که انجام می دهد، تعبیر می شود، یا ممکن است نشان دهنده این باشد که او ارث زیادی از یکی از بستگان خود دریافت خواهد کرد.

اگر دختر مجردی ببیند که از آب شور ماهیگیری می کند و در خواب ماهی گیری احساس عذاب می کند، تعبیر آن حالت حاکی از آن است که برای رسیدن به آرزوی خود با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

تعبیر خواب ماهی برای زن باردار

دیدن ماهی در خواب برای زن باردار نشانه هایی از سهولت در دوران بارداری و زایمان دارد، چرا که به طور کلی یکی از نشانه های تسهیل امور مهم برای بیننده خواب است که در ماهیت دوره ای که او می گذراند منعکس می شود.

همینطور ماهی برای زن باردار در خواب بیانگر خوش اخلاقی و حفظ آبرو و حفظ خانه و شوهر است.

در صورتی که تماشای ماهی در خواب زن باردار با حالتی از شادی و خوشحالی فراوان همراه باشد که قلب او را از آنچه در این خواب می بیند غلبه کند، این تعبیر حاکی از اطمینان او از وضعیت خوب سلامتی است که جنین در آن قرار خواهد گرفت.

اگر زن باردار خودر را در حال خوردن ماهی در خواب ببیند، برای او نشانه‌های ستودنی دارد، زیرا حاکی از کسب روزی است که با پذیرایی از نوزاد، وضعیت زندگی او را بهبود می‌بخشد.

تماشای ماهی مرده در خواب برای زن باردار، ممکن است نشانه خوبی برای او نباشد، به خصوص اگر در ماه های اول بارداری باشد.

برخی از تعابیر نیز بیان کرده اند که خواب دیدن ماهی مرده برای زن باردار در خواب ممکن است نمادی از صدمه دیدن شوهر یا این که نشانه اختلاف شدید بین آنها باشد.

معنی خواب های رایج در مورد دیدن ماهی

دیدن ماهی سرخ شده

دیدن ماهی سرخ شده در خواب بیانگر این است که صاحب خواب سودهای مالی زیادی را به دست می آورد که ممکن است نمایانگر ارث یا رفتن به شغل جدیدی باشد که از آن درآمد بیشتری کسب می کند.

دیدن ماهی بزرگ

دیدن ماهی بزرگ در خواب حاکی از حمایت قوی یکی از دوستان صمیمی از صاحب خواب در دوره ای است که وی دچار برخی بحران های زندگی می شود.

دیدن ماهی کوچک

ماهی کوچک در خواب ممکن است نماد موانع و مشکلاتی باشد که بیننده خواب برای رسیدن به اهدافش با آن روبرو می شود، اما آنها بی تاثیر هستند و او می تواند بر آنها غلبه کند.

دیدن ماهی مرده

اگر فردی در خواب ماهی مرده دید و ناراحت شد، ممکن است نماد مرگ قریب الوقوع یکی از والدین باشد.

خواب دیدن خرید ماهی

خواب دیدن خرید ماهی نشانه های زیادی از موفقیت و تعالی برای بیننده خواب در زندگی حرفه ای و تحصیلی خود دارد.

خواب دیدن ماهی فروش

دیدن ماهی فروش در خواب نماد کمکی است که بیننده خواب دریافت می کند تا شرایط خود را برای بهتر شدن تغییر دهد یا مشکلاتی را که از آن رنج می برد حل کند.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ديدن ماهی در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد.

اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد.

اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد.

آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است.

ماهی سفيد بخت و اقبال است، ماهی زرد طلائي پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است.

اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است به شما بدهد بسيار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد.

اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد.

اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

پیشنهاد: تعبیر خواب موش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا