جدول پخش برنامه های مدرسه تلویزیونی ایران پنجشنبه 27 شهریور 99

برای امتیاز دادن به این مطلب کلیک کنید!

جدول پخش برنامه های مدرسه تلویزیونی ایران پنجشنبه 27 شهریور 99

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی ایران برای دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه 27 شهریور ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

مدرسه تلویزیونی ایران پنجشنبه 27 شهریور 99

به گزارش بخش خبری مجله اینترنتی پیک نت به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنجشنبه 27 شهریور ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨  تا ٨:٣ دانش فنی  پایه١٠ رشته تربیت بدنی

ساعت٨:٣٠ تا ٩ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب  پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه١٢ رشته شبکه و ‌نرم افزار

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵  کاربرد فناوری نوین  پایه١١ مشترک شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ ارتباط موثر پایه١٢ رشته خدمات

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت١١:٣۵ تا ١٢ بازی و ریاضی  پایه سوم

ساعت١٢ تا١ فارسی و‌ نگارش پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا ١٢:۵٠ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا ١٣:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵عربی پایه هفتم( درس اول)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ عربی پایه هشتم ( درس اول)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶عربی پایه نهم ( درس اول)

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع : چرخه تدریس مجازی ، از تئوری تا عمل

متوسطه دوم :

ساعت١۶:٣٠ تا ١٧ آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ کارگاه کارآفرینی و تولید  پایه یازدهم مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠  تا ٢٠:٢۵  درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

 ساعت٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ ریاضی٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت۱۰:۱۵ درس علوم و فنون ادبی ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۰:۴۵ درس علوم و فنون ادبی ۲  پایه۱۱  رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۱:۱۵ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱مشترک تمامی رشته ها .

ساعت۱۱:۴۵درس هندسه ۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲:۱۵درس هندسه ۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۳:۱۵درس هندسه ۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه معارف:

ساعت ۱۵درس عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰ درس عربی زبان قرآن۱ پایه۱۰ رشته علوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۶ درس عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۶:۳۰درس عربی زبان قرآن ۴ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.