خانه > اخبار > برنامه لیگ برتر 97-98 ، ساعت بازی و نتایج لیگ برتر

برنامه لیگ برتر 97-98 ، ساعت بازی و نتایج لیگ برتر

برنامه لیگ برتر 97-98 ، ساعت بازی و نتایج لیگ برتر
برنامه لیگ برتر 97-98 

برنامه لیگ برتر 97-98 ، لیگ برتر خلیج فارس ایران ۹۸–۹۷ هجدهمین دوره مسابقات لیگ برتر خلیج فارس و سی و ششمین دوره لیگ فوتبال ایران است. در این دوره همانند دوره‌های گذشته شانزده تیم در مسابقات حضور دارند که شامل چهارده تیم از فصل گذشته به همراه دو تیم نفت مسجدسلیمان و نساجی مازندران به ترتیب به عنوان قهرمان و نائب قهرمان از لیگ آزادگان می‌باشد.

این مسابقات از تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۷ آغاز شد و برنامه بازیها به شرح زیر است:

لیست عناوین:

برای دسترسی راحت تر بر روی هر کدام از هفته های لیگ برتر که مد نظر دارید کلیک کنید.

 1. هفته اول برنامه لیگ برتر 97-98
 2. هفته دوم برنامه لیگ برتر 97-98
 3. هفته سوم برنامه لیگ برتر 97-98
 4. هفته چهارم برنامه لیگ برتر 97-98
 5. هفته پنجم برنامه لیگ برتر 97-98
 6. هفته ششم برنامه لیگ برتر 97-98
 7. هفته هفتم برنامه لیگ برتر 97-98
 8. هفته هشتم برنامه لیگ برتر 97-98
 9. هفته نهم برنامه لیگ برتر 97-98
 10. هفته دهم برنامه لیگ برتر 97-98
 11. هفته یازدهم برنامه لیگ برتر 97-98
 12. هفته دوازدهم برنامه لیگ برتر 97-98
 13. هفته سیزدهم برنامه لیگ برتر 97-98
 14. هفته چهاردهم برنامه لیگ برتر 97-98
 15. هفته پانزدهم برنامه لیگ برتر 97-98

نیم فصل اول برنامه لیگ برتر 97-98

نتایج هفته اول لیگ برتر فوتبال دوره هجدهم

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷
نساجی مازندران۰ – ۱ذوب آهن
پدیده۰  – ۱پرسپولیس
سایپا                     ۳ – ۰سپیدرود رشت
فولاد۲  –  ۱پارس جنوبی جم
جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷
ماشین‌سازی‌تبریز۱ – ۱استقلال خوزستان
سپاهان۰ – ۰صنعت نفت آبادان
نفت‌ م.سلیمان۰ – ۰تراکتورسازی
استقلال۰ – ۰پیکان

نتایج هفته دوم لیگ برتر فوتبال 

پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
پارس جنوبی جم۲ – ۰نفت‌ م.سلیمان
ذوب آهن۲ – ۲استقلال
استقلال خوزستان۱ – ۲پدیده
پیکان۳ – ۰سایپا
جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
تراکتورسازی۱ – ۱نساجی مازندران
پرسپولیس۳ – ۰فولاد
سپیدرود رشت۱ – ۶سپاهان
صنعت نفت آبادان۱ – ۱ماشین‌سازی‌تبریز

نتایج هفته سوم لیگ برتر فوتبال 

پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
سایپا۰ – ۰ذوب آهن
استقلال خوزستان۰ – ۰پرسپولیس
نساجی مازندران۱ – ۱پارس جنوبی جم
جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
ماشین‌سازی‌تبریز۱ – ۱سپیدرود رشت
پدیده۱ – ۰صنعت نفت آبادان
نفت‌ م.سلیمان۰ – ۰فولاد
استقلال۳ – ۰تراکتورسازی
سپاهان۰ – ۰پیکان

نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتبال 

پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
سپیدرود رشت۰ – ۲پدیده
پیکان۱ – ۱ماشین‌ سازی‌ تبریز
پارس جنوبی جم۱ – ۰استقلال
فولاد۲ – ۱نساجی مازندران
جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
تراکتورسازی۱ – ۰سایپا
ذوب آهن۱ – ۲سپاهان
پرسپولیس۰ – ۰نفت‌ م.سلیمان
صنعت نفت آبادان۲ – ۲استقلال خوزستان

نتایج بازی های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال 

چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
استقلال۰ – ۰فولاد
پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷
ماشین‌سازی‌تبریز۱ – ۲ذوب آهن
نساجی مازندران۱ – ۰نفت‌ م.سلیمان
صنعت نفت آبادان۱ – ۱پرسپولیس
جمعه ۲ شهریور ۱۳۹۷
پدیده۲ – ۱پیکان
سپاهان۲ – ۲تراکتورسازی
سایپا۱ – ۰پارس جنوبی جم
استقلال خوزستان۲ – ۰سپیدرود رشت

نتایج بازی های هفته ششم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷
تراکتورسازی۲ – ۱ماشین‌سازی‌تبریز
ذوب آهن۱ – ۲پدیده
سپیدرود رشت۰ – ۰صنعت نفت آبادان
پارس جنوبی جم۲ – ۲سپاهان
فولاد۱ – ۲سایپا
پیکان۱ – ۰استقلال خوزستان
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
پرسپولیس۲ – ۱نساجی مازندران
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
نفت‌ م.سلیمان۰ – ۱استقلال

نتایج مسابقات هفته هفتم لیگ برتر فوتبال 

جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
ماشین‌سازی‌تبریز۱ – ۰پارس جنوبی جم
صنعت نفت آبادان۱ – ۲پیکان
سپاهان۳ – ۱فولاد
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
استقلال خوزستان۱ – ۰ذوب آهن
سایپا۲ – ۱نفت‌ م.سلیمان
نساجی مازندران۰ – ۰استقلال
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷
پدیده۰ – ۰تراکتورسازی
پرسپولیس۱ – ۰سپیدرود رشت

برنامه مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷
استقلال۰ – ۰پرسپولیس
نفت‌ م.سلیمان۰ – ۲سپاهان
جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷
تراکتورسازی۶ – ۰استقلال خوزستان
ذوب آهن۲ – ۲صنعت نفت آبادان
نساجی مازندران۱ – ۱سایپا
پارس جنوبی جم۱ – ۱پدیده
پیکان۱ – ۰سپیدرود رشت
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷
فولاد۱ – ۱ماشین‌سازی‌تبریز

برنامه بازی های هفته نهم لیگ برتر 

پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
پدیده۲ – ۰فولاد
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
سایپا۱ – ۲استقلال
ماشین‌سازی‌تبریز۱ – ۱نفت‌ م.سلیمان
سپیدرود رشت۰ – ۰ذوب آهن
سپاهان۳ – ۲نساجی مازندران
استقلال خوزستان۰ – ۲پارس جنوبی جم
پرسپولیس۱ – ۲پیکان
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
صنعت نفت آبادان۲ – ۱تراکتورسازی

برنامه بازی های هفته دهم لیگ برتر فوتبال 

پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۹۷
ذوب آهن۱ – ۱پیکان
نساجی مازندران۰ – ۰ماشین‌سازی‌تبریز
نفت‌ م.سلیمان۰ – ۱پدیده
جمعه ۴ آبان ۱۳۹۷
تراکتورسازی۲ – ۱سپیدرود رشت
استقلال۰ – ۱سپاهان
پارس جنوبی جم۲ – ۲صنعت نفت آبادان
فولاد۰ – ۰استقلال خوزستان
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷
سایپا۱ – ۱پرسپولیس

برنامه بازی های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال 

جمعه, ۱۱ آبان ۱۳۹۷
استقلال خوزستان۱ – ۲نفت مسجدسلیمان
پیکان۱ – ۲تراکتورسازی
سپیدرود رشت۱ – ۰پارس جنوبی جم
پدیده۳ – ۰نساجی
شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۷
صنعت نفت۰ – ۰فولاد
دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۷
پرسپولیسذوب آهن
ماشین سازی۰ – ۰استقلال
جمعه, ۱۸ آبان ۱۳۹۷
سپاهان۳ – ۰سایپا

هفته دوازدهم لیگ برتر

جمعه, ۱۸ آبان ۱۳۹۷
استقلالپدیده
نساجی۲ – ۰استقلال خوزستان
پارس جنوبی جم۳ – ۰پیکان
تراکتورسازی۴ – ۱ذوب آهن
شنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۷
فولاد۰ – ۱سپیدرود رشت
یکشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۷
نفت مسجدسلیمان۱ – ۱صنعت نفت
چهارشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۷
سایپاماشین سازی
جمعه, ۲ آذر ۱۳۹۷
سپاهان پرسپولیس

هفته سیزدهم لیگ برتر

جمعه, ۲ آذر ۱۳۹۷ساعت بازی
ماشین سازی1 – 1سپاهان۱۵:۰۰
پیکان2 – 3فولاد۱۵:۰۰
سپیدرود رشت0 – 1نفت مسجدسلیمان۱۵:۰۰
صنعت نفت1 – 1نساجی۱۶:۴۰
شنبه, ۳ آذر ۱۳۹۷
ذوب آهن0 – 1پارس جنوبی جم۱۵:۱۵
یکشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۷
پرسپولیس0 – 0تراکتورسازی۱۵:۰۰
پدیده۱ – ۰سایپا۱۵:۴۵
استقلال خوزستان0 – 1استقلال۱۷:۳۵

هفته چهاردهم لیگ برتر

چهارشنبه 7 آذر 1397ساعت بازی
فولاد خوزستان1 – 1ذوب آهن اصفهان۱۵:۳۰
پنج شنبه 8 آذر 1397
نساجی مازندران2 – 2سپيدرود رشت۱۵:۰۰
ماشین سازی تبریز۰ – ۱پرسپولیس تهران۱۵:۰۰
استقلال تهران۳ – ۰صنعت نفت آبادان۱۷:۳۰
جمعه 9 آذر 1397
سپاهان اصفهان۱ – ۰پدیده خراسان۱۵:۱۵
پارس جنوبي جم۰ – ۱تراکتورسازي تبریز۱۵:۰۰
سايپـا تهران1 – 1استقلال خوزستان۱۵:۱۵
نفت مسجد سلیمان۱ – ۰پيکان تهران۱۵:۱۵

هفته پانزدهم لیگ برتر

پنج شنبه 15 آذر 1397ساعت بازی
پیکاننساجی15:15
استقلال خوزستانسپاهان15:30
جمعه 16 آذر 1397
تراکتور سازیفولاد15:00
سپیدروداستقلال15:00
ذوب آهننفت م. سلیمان15:15
نفت آبادانسایپا15:30
پدیدهماشین سازی17:00
پرسپولیسپارس جنوبی17:30

جدول لیگ برتر 97-98

رتبهتیمبازیهاامتیاز
۱سپاهان1329
۲پدیده1329
۳تراکتورسازی1426
۴پرسپولیس1224
۵استقلال1321
۶پارس جنوبی جم1419
۷سایپا1417
۸پیکان1416
۹فولاد1415
۱۰نفت مسجدسلیمان1414
۱۱ماشین سازی1413
۱۲نساجی1413
۱۳صنعت نفت1413
۱۴ذوب آهن1312
۱۵سپیدرود رشت1410
۱۶استقلال خوزستان145

برنامه لیگ برتر 97-98

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *