تعبیر خواب استخر چیست؟ | دیدن استخر در خواب چه معنایی دارد؟

برای امتیاز دادن به این مطلب کلیک کنید!

تعبیر خواب استخر چیست؟ | دیدن استخر در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب استخر چیست؟ دیدن استخر در خواب نماد احساسات و افکار درونی شماست، زیرا اغلب مربوط به آب است.

هر نوع خواب در مورد استخرهای شنا می تواند معانی مختلفی را نشان دهد. بنابراین، ما باید آن را با دقت ارزیابی کنیم تا از وقایع غیرمنتظره غافلگیر نشویم. معمولاً این نوع خواب به فال نیک مربوط می شود و بهترین خبر را برای شما به ارمغان می آورد.

تعبیر خواب استخر چیست؟

معنای این خواب عشق پر شور و آتشین است و به زودی با کسی که برای شما غریبه هم نیست در یک رابطه عاشقانه قرار می گیرید. این خواب به طور کلی یک خواب بسیار خوب است به خصوص اگر در واقعیت واقعا کسی را دوست داریم او را به دست خواهیم آورد.

احتمالا فردی را می شناسید که برای شما خیلی جذاب است و شما او را دوست دارید و به زودی او را به دست خواهید آورد. اگر مسائل عشقی دارید این خواب خیلی خوب است و اگر درگیر مسائل عشقی نیستید هم این خواب معنای بدی نخواهد داشت.

اگر زنی جوان هستید و  خواب ببنید که در استخر شنا می کنید می توانید انتظار داشته باشید که با مردی با ایده ال های شما و کسب و کاری عالی و اخلاق خوب آشنا شوید.

اگر در خواب دیدید به خوبی در حال شنا کردن هستید علامت آن است که در امور مربوط به کاری بسیار مهارت پیدا کرده و پیشنهادات جدیدی خواهید گرفت.

اگرشما در خواب از شنا کردن لذت می برید علامت ان است که در زندگی و کار خود را باید از هم تفکیک کنید و در زندگی همه چیزتان را فدای منافع شخصی نکنید.

دیدن استخر تمیز

خواب دیدن استخر با آب تمیز می تواند به معنای تغییر در زندگی شما باشد، بنابراین خود را برای تغییرات مهم آماده کنید. اما نگران نباشید ، این تغییر ممکن است اشکالی نداشته باشد، شادی را در زندگی شما به ارمغان بیاورد و به شما در تکمیل اهداف خود کمک کند.

اغلب، این رویا می گوید که این چرخش سود و موفقیت حرفه ای زیادی را به همراه خواهد داشت و شما را در زندگی موفق و مرفه می کند.

دیدن استخر کثیف

این هشداری است که شما را هوشیار نگه می دارد زیرا نشان می دهد که دروغ در اطراف شما وجود دارد. بنابراین مراقب اطرافیان خود باشید. از دوستی های جعلی یا هرگونه علایق شخصی خودداری کنید تا آسیبی نبینید.

نزدیک افراد واقعی باشید که کاملاً به آنها اعتماد دارید. این رویا همچنین می تواند خیانت طرف مقابل شما را نشان دهد، بنابراین مراقب تغییر عادات یا رفتارهای مشکوک باشید.

تعبیر خواب استخر بزرگ

این خواب بسته به موانعی که در زندگی روزمره با آن روبرو هستید و خواستار حل و فصل آنها هستید، می تواند دو معنی داشته باشد. اگر مشکلات مالی دارید، این هشدار ناخودآگاه شماست که به فعالیت های مورد نظر خود ادامه ندهید.

گاهی تلاش ما برای دستیابی به موفقیت تجاری پیشرفت ما را بیشتر به تاخیر می اندازد. بنابراین اکنون وقت آن است که به روش جدیدی برای موفقیت نزدیک شویم.

احتمال دیگر این رویا زمانی است که مشکلات عشقی را تجربه می کنید. با این حال، در این مورد ، این چیز خوبی است زیرا نشان می دهد که عشق زیادی درگیر است. خود را روی شخصی که دوستش دارید سرمایه گذاری کنید و اجازه ندهید او از شما دور شود زیرا شما یک فرصت عالی برای لذت بردن و شاد بودن هر روز به دست آوردید.

دیدن استخر در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب استخر به روایت منوچهر تهرانی

استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند.

استخر به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی کند مگر آبی که درون آن هست و برای روشن شدن این نکته باید به کلمه آب مراجعه کنید چون صافی و صفا و روشنی یا کدورت و تیرگی آب درون استخر بازگوینده خوابی است که شما دیده اید.

اگر در خواب استخری خالی دیدید که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گویای این است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می شوید.

اگر ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن انجام می دهید از آلودگی پاک می شوید و به نوشته ابن سیرین از گناهی توبه می کنید.

چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می گیرد. آب عفن و بد بود بیماری است.

اگر کنار استخر سبزه روییده و باغچه ای پر از گل وجود داشت کاری می کنید که سود آن عاید دیگران می شود.

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:

تعبیر خواب استخر چهار چیز است

1– مردم با منفعت

2- مردی ثروتمند

3- جمع کردن مال

4- عالم بزرگ

تعبیر خواب استخر از ابن سیرین

اگر کسی ببیند در استخر با آب صاف و روشن شنا می کند، عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید.

اگر کسی ببیند در استخر با آب کدر و تاریک شنا میکند، نشانه غم و اندوه است.

اگر کسی ببیند کنار استخر سبزه روییده و باغچه ای پر از گل وجود داشت کاری می کنید که سود آن عاید دیگران می شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

تعبیر خواب وضو گرفتن از استخر آب، رهایی از غم و اندوه است.

تعبیر خواب آب خوردن از استخر، رزق و روزی است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی میگوید:

تعبیر خواب بدن و لباسش را در استخر شستن، توبه کردن اهل بیتش از گناه است.

۲- تعبیر خواب لباس در استخر شستن و چرک زیر آب ظاهر شود، به علم کار نکردن و به بدی مشهور شدن است.

آنلی بیتون می گوید:

۱- تعبیر خواب استخر ، ثابت ماندن شانس و اقبال شماست.

۲- تعبیر خواب دیدن استخر با آب گل آلود ، مشاجرات خانوادگی است.

جابر مغربی می گوید:

تعبیر خواب خوردن آب استخر مال یافتن از مرد ثروتمندی است.

معنی دیدن استخر از دید لوک اویتنهاو:

تعبیر خواب استخر پر آب زلال ، سود و خوشی است.

تعبیر خواب استخر پر از ماهی، نشانه اتفاقات مهم و خوب است.

تعبیر خواب رفتن به استخر، سلامتی است.

تعبیر خواب دیدن استخر عمیق ، خوب است و کم عمق هم در سطحی پایین تر خب است.

تعبیر خواب استخر با آب کثیف و لجن، غم و اندوه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.