تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب حاملگی (بارداری) چیست؟

4/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب حاملگی (بارداری) چیست؟

خواب در مورد بارداری و نوزادان بسیار متداول است، در اینجا قصد داریم به تعبیر خواب حاملگی از معبران بزرگ اسلامی و غربی بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید….

تعبیر خواب حاملگی (بارداری) چیست؟

 رویای باردار شدن در خواب با نحوه نزدیک شدن به زندگی ارتباط دارد. اگر در زندگی واقعی کاملاً خوش بین هستید، این یک رویا مثبت است. چرا رویاهای بارداری همیشه هنگام بارداری اتفاق می افتند؟ این امر به دلیل هورمونهای شما است که می تواند خواب  ما را تحت تأثیر قرار دهد، برای ما غیر معمولی نیست که در سه ماهه اول خود رویاهایی در مورد حاملگی داشته باشیم. این به خاطر تمام آن هورمونهای شکننده است. نوزادان در رویاها مثبت و نمایانگر هستند: شروع جدید، اهداف سخت، رشد و البته پرورش.

بارداری یک واقعه بیولوژیکی است و تولد یک نوزاد جدید یک هدیه است، در قلب این رویا پیامی است مبنی بر به وجود آمدن چیزی مانند رویکرد جدید در امور یا یک پروژه. مادرانی که اغلب خود را در خواب می بینند که در حال بارداری هستند و رویای بارداری و زایمان را می بینند بسیار رایج است. تغییر بزرگی اغلب پیش بینی می شود که خود را در خواب ببینید که حامله است و حتی ممکن است بدن شما دچار تغییرات جسمی شود.

آیا خواب بارداری به این معنی است که من بچه ای خواهم داشت یا خواهانش هستم؟

 در موارد بسیار نادر، خواب دیدن بارداری می تواند پیامی مبنی بر اینکه شما در زندگی واقعی باردار هستید ، به خصوص اگر رویای مجدداً تکرار شود، می تواند پیام دهد. خواب دیدن بارداری می تواند در نتیجه میل شما باردار باشد. اگر به شدت سعی در بارداری دارید، این رویا می تواند بازتاب آرزوهای شما باشد. ذهن ما در تلاش است تا شما را برای بارداری آماده کند یا این پیام را برای شما ارسال می کند که شما ممکن است باردار باشید.

تعبیر حاملگی خود

خواب در مورد بارداری  یا حاملگی خود می تواند بیانگر این باشد که جنبه خاصی از شما وجود دارد که در حال حاضر سعی در رشد شما دارد. این همچنین می تواند نمادی از جنبه ای از شما باشد که در حال حاضر دستخوش تغییرات زیادی است. این می تواند یک پروژه جدید باشد.

اگر در زندگی واقعی باردار هستید ، به این معنی است که از وضعیت خود اضطراب دارید و از آن می ترسید.  اگر تمایل دارید باردار شوید، بیانگر این است که، خواسته های شما به یک رویا تبدیل شده اند. اما اگر نمی خواهید باردار شوید، خواب دیدن بارداری می تواند این را بیان کند، که شما از مسئولیت پذیری می ترسید.

معنی خواب دیدن سقط جنین چیست؟ 

رویایی که در آن سقط جنین داشته باشید می تواند دلالت بر این داشته باشد که شما حتی با تلاشی که در آن کار کرده اید ، نمی توانید با هر پروژه ای که روی آن کار می کنید موفق شوید. این خواب همچنین می تواند به این معنی باشد که شما از بسیاری از تغییرات جدیدی که در زندگی شما اتفاق می افتد سردرگم و می ترسید. اگر در زندگی واقعی باردار هستید و در مورد سقط جنین خواب می بینید ، این نشان دهنده اضطراب شماست و بنابراین، دیگر نیازی به نگرانی نیست.

خواب دیدن سونوگرافی حاملگی چیست؟ 

دیدن خود برای رفتن به بیمارستان برای دریافت سونوگرافی در خواب می تواند به معنای این باشد که شما در حال گذراندن مرحله جدیدی از زندگی خود هستید.  خواب دیدن سونوگرافی که منجر به زایمان می شود می تواند مشکلات را نشان دهد. دیدن یک سونوگرافی موفق در خواب به معنای این احتمال است که به شما شغل جدیدی پیشنهاد می شود یا در حقیقت باردار می شوید! از طرف دیگر ، اگر خودتان سونوگرافی را به کسی می دهید ، می تواند پروژه جدیدی را نشان دهد که موفقیت بسیاری در آینده به همراه خواهد داشت.

تعبیر خواب حاملگی مرد

وقتی خواب بارداری دیدید اما مرد هستید، این بدان معناست که در رابطه عاشقانه یا روابط دیگری در زندگی دچار مشکل هستید. از طرف دیگر ، این می تواند به این معنا باشد که می خواهید مشکلی را در این رابطه تجربه کنید.

تعبیر خواب حاملگی مادر

اگر خواب دیدید که مادرتان باردار است، این یک هشدار است که وی در آینده نزدیک به نوعی از این خطر را به دنبال خواهد داشت. او ممکن است بیمار شود یا حتی در روزهای آینده بمیرد.

معنی خواب دیدن در مورد تلاش برای باردار شدن چیست؟

وقتی خواب دیدید که می خواهید باردار شوید، به این معنی است که شما تمایل به پیشرفت دارید.

خواب دیدن بارداری برای دختری که هنوز ازدواج نکرده چیست؟

رویایی که در آن شما هنوز ازدواج نکردید و خواب می بینید که باردار هستید ، نشانگر این است که احتمالاً در آینده نزدیک با برخی نگرانی ها روبرو خواهید شد. این رویا می تواند نشانگر این باشد که شما با شرایط غیرقابل پیش بینی روبرو خواهید شد که باعث می شود شما به روشی نامشخص رفتار کنید – که بعداً پشیمان خواهید شد.

تعبیر خواب حاملگی از آنلی بیتون

اگر زنی خواب ببیند حامله است، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید.

اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند حامله شده است، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد.

اگر زنی باردار خواب ببیند که حامله است، نشانه آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت.

تعبیر خواب حاملگی از معبران اسلامی

امام صادق (ع) فرمود: «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید»

زن باردار به خواب دیدن روبه روشدن با غم و اندوه است. همچنین دیدن بارداری و یا حاملگی در خواب نشانه تلاش فرد برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر است.

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب نوزاد پسر امام صادق (ع) می‌فرمایند: «اگر زنی ببیند که پسر زایید و در همان لحظه پس از تولد با آن پسر حرف زد، یـعـنـی از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).»

تعبير خواب به روايت محمد بن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: «اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود، چون زن باردار، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هر چند که شکم بزرگ‌تر بیند، مال دنیا بیشتر بود.»

ابن سیرین می‌گوید: «اگر در خواب ببینی دختری زاییده و به دنیا آورده‌ای، تعبیرش این است که فرزند پسر به دنیا می‌آوری،  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می‌آید که بزرگتر خانوادۀ خودش می‌شود.»

تعبير خواب به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: «دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می شود، که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست. اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده اید غمی برای شما می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله‌ای می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد.»

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: «اگر زن «پادشاه» در خواب ببیند که دختر زاییده است، یعـنی پادشاه گنج پیدا می‌کند و اگر مردی در خواب ببیند که خودش دختر زاییده است، یعنی غمگین و ناراحت می‌شود.»

تعبیر خواب حاملگی به روایت جابر مغربی

اگر ببینی از شکمت فرزندی بیرون آمده است، یعنی در نسل تو فرزندی وجود خواهد داشت که حشمت و شوکت خانواده و فامیل تو را افزایش می‌ دهد .

[divider style=”dotted” top=”20″ bottom=”20″]

پیشنهاد: تعبیر خواب بچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا