برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یکشنبه 13 مهر

دوست عزیز، لطفا از ما حمایت کنید

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یکشنبه 13 مهر

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز یکشنبه 13 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یکشنبه 13 مهر

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

 • ساعت ۷:۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش :
 • ساعت٨  تا ٨:٣٠ دوخت دامن -درس طراحی مدل سازی –  پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 • ساعت٨:٣٠ تا ٩ آموزش نرم افزار -اتوکد  / جلسه دوم /فنی و حرفه ای
 • ساعت ۹ تا۹:۳۰ درس  نقشه‌کشی رشته رایانه -پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای
 • ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ ساده سازی اشکال   – پایه ۱۲ -رشته گرافیک  -شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 • ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰ دانش فنی – رشته الکترونیک – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

ابتدایی:

 • ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
 • ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
 • ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم
 • ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
 • ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم
 • ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش  پایه ششم

متوسطه اول:

 • ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ریاضی-روش نمادین و حل چند مسأله پایه هفتم
 • ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی- یادآوری عدد های اول پایه هشتم
 • ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی –  اجتماع و اشتراک مجموعه‌ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

 • ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار تبدیل فرمت متوسطه دوم :
 • ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱ –  پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست  ۱ –  پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت ٢٠ تا 20:٢۵  ریاضی ۲/ معادلات گویا و گنگ   – پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی
 • ساعت٢٠:٢۵ تا20:۵٠ ریاضی۲  /درس  معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱رشته علوم تجربی

شبکه ۴

 • ساعت۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۸ درس دین و زندگی۲ پایه ۱۱  رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی
 • ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ مشترک تمام رشته ها.
 • ساعت ۱۱:۱۵درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
 • ساعت ۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ۱۲:۴۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

 • ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۵:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی۱ پایه ۱۰رشته علوم و معارف
 • ساعت ۱۶:۳۰ درس پیام‌های آسمان ۷ متوسطه دوره اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *