برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یکشنبه 13 مهر

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یکشنبه 13 مهر

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران که روز یکشنبه 13 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یکشنبه 13 مهر

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

 • ساعت ۷:۴۵ تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش :
 • ساعت٨  تا ٨:٣٠ دوخت دامن -درس طراحی مدل سازی –  پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 • ساعت٨:٣٠ تا ٩ آموزش نرم افزار -اتوکد  / جلسه دوم /فنی و حرفه ای
 • ساعت ۹ تا۹:۳۰ درس  نقشه‌کشی رشته رایانه -پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای
 • ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ ساده سازی اشکال   – پایه ۱۲ -رشته گرافیک  -شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 • ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰ دانش فنی – رشته الکترونیک – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

ابتدایی:

 • ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
 • ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
 • ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم
 • ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
 • ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم
 • ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش  پایه ششم

متوسطه اول:

 • ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ریاضی-روش نمادین و حل چند مسأله پایه هفتم
 • ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی- یادآوری عدد های اول پایه هشتم
 • ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی –  اجتماع و اشتراک مجموعه‌ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

 • ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار تبدیل فرمت متوسطه دوم :
 • ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱ –  پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست  ۱ –  پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت ٢٠ تا 20:٢۵  ریاضی ۲/ معادلات گویا و گنگ   – پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی
 • ساعت٢٠:٢۵ تا20:۵٠ ریاضی۲  /درس  معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱رشته علوم تجربی

شبکه ۴

 • ساعت۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۸ درس دین و زندگی۲ پایه ۱۱  رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی
 • ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ مشترک تمام رشته ها.
 • ساعت ۱۱:۱۵درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
 • ساعت ۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ۱۲:۴۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

 • ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۵:۳۰ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی۱ پایه ۱۰رشته علوم و معارف
 • ساعت ۱۶:۳۰ درس پیام‌های آسمان ۷ متوسطه دوره اول
برای امتیاز دادن به این مطلب کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *