تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب لباس از نظر ابن سیرین

5/5 - (1 امتیاز)
تعبیر خواب لباس از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب لباس از نظر ابن سیرین و دیگر معبرین اسلامی و غربی را در ادامه می توانید بخوانید.

به طور کلی دیدن لباس در خواب نماد دنیای درونی یک فرد، شخصیت و سطح عزت نفس او و همچنین احتمالاتی است که در آینده در انتظار او است.

تعبیر خواب لباس از نظر ابن سیرین

دیدن لباس در خواب بیانگر جایگاهی است که بیننده خواب در جامعه از آن برخوردار است و یکی از اهدافی است که در آینده می خواهد به آن برسد.

دیدن لباس در خواب اغلب بیانگر آن چیزی است که فرد احساس می کند. اگر رنگ لباس ها جذاب و شاد باشد، نشانه شادی و لذت است، در حالی که اگر رنگ لباس ها تیره باشد، نشان دهنده احساس ناراحتی است.

اگر شخصی در خواب مرده ای را ببیند که لباس ابریشمی بر تن دارد، نشانه ی نیکی میت و آمرزش خداوند برای اوست.

تعبیر خواب لباس از امام صادق

ديدن لباس درخواب هفت وجه است.

اول: دين پاک

دوم: توانگري

سوم: عز و جاه

چهارم: منفعت

پنجم: عيش خوش

ششم: عمل.

هفتم: عدل

تعبیر خواب لباس از منوچهر مطیعی تهرانی

جامه معني عام دارد. به قباي بلند و گشاد و دراز اطلاق نمي شود بل که به مجموع چيزهائي که مي پوشيم جامه گفته مي شود. کت و شلوار ، پيراهن، جليقه، و احيانا باراني و پالتو. همه اين ها جامه هستند يا فرد فرد به جاي خود جامه ناميده مي شوند.

در خواب جامه حيثيت و آبروي مرد يا کسب و کار او مي باشد و طبعا اگر جامه اش تميز و شيک و نو باشد بيننده خواب مردي است آبرومند و شريف با کسب و کاري خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون و کثيف و پاره باشد شخصي است بي آبرو که کار و حرفه خوبي هم ندارد. اين يک تعبير کلي است نسبت به جامه اما جامه مي تواند از جنس هاي مختلف و حالات گوناگون و رنگ هاي متفاوت باشد که هر يک تعبيري خاص خود دارد.

اگر در خواب ديديد جامه اي به تن داريد که ظاهرش تميز است و خوب و شکيل اما باطن و زير آن چرک و کثيف و پاره و مندرس است مردي هستيد که مردم جامعه شما را شريف و محترم مي دانند در حالي که خودتان مي دانيد مستحق اين احترام و شرافت نيستيد و به نا حق خود را متقي و منزه نشان داده ايد. عکس اين هم درست است يعني اگر ظاهر جامه شما کثيف و مندرس بود اما زير جامه اي پاک و پاکيزه و نو و اطو شده پوشيده ايد مردي هستيد که جامعه با چشم بد به شما مي نگرد و کارهائي کرده ايد که در حق شما بد قضاوت مي کنند ولي در باطن انساني پاک و شريف هستيد که قدرتان شناخته نشده.

اگر در خواب ببينيد که جامه اي لکه دار پوشيده ايد خوابتان مي گويد که به شما بهتان مي زنند و اگر جامه اي زرد پوشيده باشيد خواب از يک بيماري خبر ميدهد. جامه ابريشمين فريب و نيرنگ است و جامه پشمين مال و خواسته است که نصيب شما مي شود.

چنان چه در خواب ببينيد که لباس شما پاره شده رازتان فاش مي گردد و اگر اين دريدگي پشت جامه شما بود به شما تهمت مي زنند در حالي که بي گناهيد. اگر در خواب ببينيد جامه اي چرک و کثيف به تن داريد گرفتار غم و اندوه مي شويد. جامه سياه شوکت و اعتبار است. جامه سرخ خرمي است يا خشم و جامه سبز را جامه بهشتيان دانسته اند که پوشيدنش مبارک است و ميمنت دارد. جامه سرخ را معبران براي زنان خوب دانسته اند ولي برخي نوشته اند که براي مردان خوب نيست.

اگر در خواب ببينيد که جامه مي دوزيد ،هر چه باشد فرق نمي کند از زير جامه گرفته تا کت و شلوار و پالتو نشان آن است که به سفر مي رويد و سفر شما به قدر همان جامه اي که مي دوزيد اهميت دارد و طول مي کشد چنان چه يک زير پيراهني ساده مي دوزيد سفر طولاني و مهم نيست ولي اگر پالتوئي بلند و کلفت مي دوزيد سفرتان طولاني و داراي اهميت زياد است.

تعبیر خواب های رایج در مورد لباس

لباس مناسب نیست

خواب دیدن اینکه لباس‌هایتان مناسب نیستند، چه به دلیل بزرگ بودن یا خیلی کوچک بودن، بیانگر تغییر است. این به پایان دادن به عادات قدیمی یا تغییر روش انجام کارها اشاره دارد. با این حال، مراقب باشید، زیرا ممکن است به معنای ارتکاب اشتباه نیز باشد. چنین خطایی ممکن است در حین پیگیری یک سرمایه گذاری جدید یا در حین انجام فعالیت های خاص رخ دهد.

لباس های کثیف و پاره

لباس های کثیف و پاره در خواب شما هشداری در مورد فریب و سوء استفاده احتمالی است. شما باید مراقب باشید زیرا کسی که به تازگی ملاقات کرده اید یا حتی ممکن است کسی که قبلاً می شناسید، قصد دارد از شما سوء استفاده کند.

گم شدن یک لباس

گم شدن یک لباس در خواب یا گم شدن یک تکه از لباس شما علامت هشدار است. این بدان معنی است که با موانعی برای برنامه های مالی خود مانند قرار دادن یا وارد شدن به یک سرمایه گذاری تجاری روبرو هستید. این همچنین می تواند به معنای مواجه شدن با برخی مشکلات یا مشکلات در روابط عاشقانه شما باشد. وقتی این رویا را می بینید، سعی کنید در مورد ورود به سرمایه گذاری ها آگاه باشید.

لباس کاملا نو

خواب دیدن لباس‌های جدید یا داشتن تصوری از پوشیدن آن‌ها نشان‌دهنده چیز امیدوارکننده‌ای است. این نشانه تحقق خواسته ها و آرزوهای شماست. این بدان معناست که شما در نهایت قادر خواهید بود آن پروژه یا سرمایه گذاری را که مدت هاست در ذهن شما بوده است، آغاز کنید. همچنین به برآورده شدن آرزوها و رویاهای شما در آینده نزدیک و همچنین قدردانی برای کاری که در حرفه خود انجام می دهید اشاره دارد. به همین دلیل از طرف همسالان و همکاران خود به رسمیت شناخته خواهید شد.

شستن لباس ها

خواب دیدن اینکه در حال شستن لباس هستید یک هشدار است. این می تواند به این معنی باشد که رابطه عشقی فعلی شما برای شما مفید نیست و ممکن است در آینده برای شما مشکلاتی ایجاد کند. همچنین می‌تواند به رفتار بی‌اهمیت شما اشاره داشته باشد و اینکه ادامه راه‌های فعلی‌تان می‌تواند شما را با مشکلات بزرگ‌تری در آینده برای شما ایجاد کند. اگر این خواب را دیدید، سعی کنید آنچه را که در زندگی فعلی شما قابل استفاده است تجزیه و تحلیل کنید و اقدام کنید.

بدون لباس بودن

بی لباس بودن در خواب یا برهنه بودن علامت هشداری است. این احتمال وجود دارد که شما مورد تهمت و شایعات قرار بگیرید و افرادی که می شناسید و به آنها اعتماد دارید پشت سر شما می روند. ممکن است برخی افراد به اشتباه شما را به کاری که انجام نداده اید متهم کنند. این بینش همچنین می تواند به این معنی باشد که شما تمایل دارید شیک و با استعداد لباس بپوشید به طوری که اغلب مورد توجه دیگران قرار می گیرید.

اهدای لباس

اهدای لباس در خواب در واقع یک علامت منفی است. این هشداری است برای قرار گرفتن در موقعیت بسیار دشواری که ممکن است درگیر آن شوید. این شرایط می تواند ناشی از سختی هایی باشد که به دلیل خسارات مادی به وجود آمده است که می تواند منجر به فقر احتمالی شود. همچنین می تواند به دلیل بدتر شدن شرایط سلامتی یا ناامیدی در زندگی باشد که ممکن است غلبه بر آنها سخت باشد.

لباسهای قدیمی

دیدن لباس کهنه در خواب علامت منفی است. این می تواند به استرس مالی به دلیل از دست دادن درآمد شما اشاره داشته باشد. این می تواند به دلیل یک کسب و کار باشد که شکست می خورد یا احتمالاً عادت های بد خرج کردن. اگر در خواب لباس کهنه می پوشید، می تواند به این معنی باشد که در آینده نزدیک با مشکلاتی روبه رو خواهید شد. ماهیت این مشکلات می تواند مالی، شخصی یا شغلی باشد.

فروش لباس

خواب دیدن لباس فروشی نشانه سفر یا ماجراجویی است. این احتمال وجود دارد که در آینده ای نزدیک برای کاری یا تفریحی به سفری بروید. همچنین این احتمال وجود دارد که شامل گسترش دایره اجتماعی شما شود، زیرا تصویر مربوط به ملاقات با افراد مختلف را نشان می دهد. به زودی می توانید در طول سفر دوستان جدیدی پیدا کنید.

لباس های مخملی

داشتن لباس های مخملی یا پوشیدن آن در خواب، نشانه ی اتفاقات خوبی است. رویدادی رخ خواهد داد که برای شما لذت بخش و لذت بخش خواهد بود، شاید یک عروسی، ملاقات مجدد یا مانند آن. همچنین می تواند به دعوت شدن به رویدادی که ماهیت اجتماعی دارد، مانند یک مهمانی اشاره کند. اگر در خوابتان لباس های مخملی می خرید، نشانه مثبتی در مورد کسب و کار یا سرمایه گذاری شماست. این بدان معنی است که تجارت شما بسیار پایدار است و برای مدت طولانی موفق باقی خواهد ماند.

پیشنهادها:

پوشیدن لباس بچه گانه

پوشیدن لباس بچگانه در خواب در واقع یک علامت هشدار دهنده است. این نماد اختلاف یا آشوب است. ممکن است اختلافات یا دعواهایی در خانواده شما رخ دهد که ممکن است باعث ناراحتی قابل توجهی برای شما شود. سوء تفاهم می تواند به هر دلیلی باشد، مانند تفاوت در دیدگاه ها یا مسائل مالی.

تعبیر خواب لباس با توجه به رنگ آن

تعبیر خواب لباس با توجه به رنگ آن می تواند معنای متفاوتی داشته باشد.

لباس به رنگ سفید

اگر در خواب لباسی به رنگ سفید ببینید که توسط دیگران یا خودتان پوشیده شده است، نمادی از تغییرات اساسی در زندگی شما است که در آینده نزدیک رخ خواهد داد.

راه رفتن با کسی که لباس سفید پوشیده است

خواب دیدن با کسی که لباس سفید پوشیده است، بیانگر مواجهه با بدبختی است. فردی که در خواب شما سفید می پوشد ممکن است با حوادث نامطلوبی در زندگی خود روبرو شود که می تواند منجر به بدبختی، مشکلات مالی یا بدتر شدن سلامتی شود.

اگر یک خانم جوان یا یک کودک در خواب شما لباس سفید پوشیده است، باید در آینده نزدیک منتظر چیزهای خوب باشید. شما در آستانه دریافت یک سورپرایز شگفت‌انگیز هستید که شادی زیادی برای شما به ارمغان خواهد آورد. همچنین می تواند به این معنی باشد که تحولات خوشایندی در زندگی شما وجود خواهد داشت که به زودی رخ می دهد.

لباس به رنگ آبی

پوشیدن یا دیدن لباس هایی به رنگ آبی در خواب به تحقق رویاهای شما اشاره دارد. 

در آینده نزدیک قادر خواهید بود به خواسته ها و آرزوهای خود برسید و این باعث رضایت شما خواهد شد. این به دلیل تلاش بی‌وقفه‌ای که برای دستیابی به آن‌ها انجام می‌دهید، و همچنین حمایت محکم و کمک‌هایی که از دوستان و خانواده خود دریافت می‌ کنید، امکان‌ پذیر خواهد بود.

پوشیدن لباس سیاه برای یک زن

خواب پوشیدن لباس مشکی برای یک زن بیانگر غم و اندوه است. اگر زن هستید و در خواب خود را سیاه پوش می بینید، بیانگر آن است که با تجربه ای شخصی روبرو خواهید شد که اندوه زیادی در زندگی شما به همراه خواهد داشت. این می تواند به هر دلیلی مانند از دست دادن کسی که برایتان مهم است، شکست در برنامه هایتان یا شاید فریب خوردن توسط یک فرد مورد اعتماد باشد.

کسی که لباس مشکی پوشیده

اگر در خواب دیدید که شخصی لباس سیاه پوشیده است، توجه کنید زیرا این یک هشدار است. این بدان معنی است که در آینده ای نزدیک ممکن است ضررهایی را متحمل شوید که نمی توانید از آنها اجتناب کنید.

 این می تواند در کسب و کار شما یا مربوط به دارایی مادی شما باشد. همچنین می تواند در زندگی شخصی شما باشد، شاید در روابط عاشقانه شما، زیرا ماهیت احساسی خواهد داشت. ماهیت از دست دادن شما هر چه باشد، زمانی که این دید را در خواب خود تجربه می کنید آماده باشید.

پوشیدن لباس به رنگ مشکی

پوشیدن لباس‌های مشکی نمادی از مشکلاتی است که ممکن است در آینده نزدیک رخ دهد. این به سختی ها یا بیماری های احتمالی اشاره دارد که توسط فردی که برای شما ارزش زیادی دارد تحمیل می شود.. اگر قصد سفر به جای دیگری را دارید یا برای حضور در دادگاه برنامه ریزی کرده اید، بهتر است فعلاً آنها را به تعویق بیندازید، زیرا اگر این دیدگاه را داشتید، می تواند هشداری باشد که نتیجه چنین فعالیت هایی برای شما مطلوب نخواهد بود. اگر با کسی رابطه عاشقانه دارید، می تواند به این معنی باشد که طرف مقابل شما ممکن است در خطر یا احتمالاً در سختی های زیادی باشد. سعی کنید زمانی که این خواب را دیدید محتاط تر باشید.

لباس به رنگ سبز

داشتن لباس به رنگ سبز در خواب شما نماد سعادت و خوشبختی است. شما می توانید برکات فراوانی را در زندگی دریافت کنید و اینها رضایت زیادی را برای شما به ارمغان می آورد. این برکات می تواند به صورت ثروت مادی، عشق فراوان به خانواده و دوستان یا موفقیت در کارهای شما باشد.

لباس به رنگ زرد

خواب دیدن لباس هایی به رنگ زرد، موفقیت های آینده را پیش بینی می کند. در آینده نزدیک به سود مالی دست خواهید یافت که شادی و رضایت زیادی را برای شما به ارمغان خواهد آورد. این همچنین نشانه ای از لذت بردن از طریق فعالیت های سرگرم کننده یا رویدادهایی مانند گردهمایی با عزیزان است.

اگر در خواب ظاهری شبح‌آلود در لباس‌های زرد ببینید که به طور مخفیانه در برابر نور غیرطبیعی حرکت می‌کند، به معنای تحولات نامطلوبی است که قرار است در زندگی شما رخ دهد. ممکن است در آینده نزدیک تغییراتی رخ دهد که ممکن است مطابق میل شما نباشد، شاید در محل کار، حلقه اجتماعی یا خانواده شما. با این حال، دیدن پارچه زرد در خواب، نشانه موفقیت در هر کاری است که انجام می دهید.

لباس به رنگ قرمز

لباس هایی که در خواب شما قرمز رنگ هستند نشان دهنده موقعیت فعلی شما در روابط عاشقانه است. شما اخیراً احساس رمانتیک دارید و این احساس باعث موفقیت در یافتن شخصی جالب برای شما می شود. فردی که به نظر شما جذاب است با شما بیرون می رود و ممکن است وابستگی جسمی و عاطفی قوی به این شخص پیدا کنید.

لباس به رنگ خاکستری

دیدن لباس هایی که به رنگ خاکستری در خواب هستند، نشانه امیدوارکننده ای است. این نشان دهنده موفقیت و تحقق است، به ویژه در شغل یا حرفه شما. برنامه های شما در زمینه کاری تان بالاخره به نتیجه می رسد و این باعث رضایت شما خواهد شد. این چشم انداز می تواند به منافع مادی نیز اشاره داشته باشد. با دستیابی به پیشرفت مالی، وضعیت خانواده شما در زندگی تا حد زیادی بهبود می یابد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا